ก.คลัง จ่อเพิ่ม ภาษีบุหรี่! คาดราคาบุหรี่นอกปรับขึ้นอีก 50%

posted: 1 ปีที่แล้ว
ก.คลัง จ่อเพิ่ม ภาษีบุหรี่! คาดราคาบุหรี่นอกปรับขึ้นอีก 50%

comments
  • กระทรวงการคลังมีความเห็นชอบร่างพ.ร.บ. จัดเก็บเงินสมทบ โดยให้จัดเก็บเงินจากบุหรี่เพิ่ม อีกซองละ 2 บาท เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นเงินปีละประมาณ 3 พันล้านบาท
  • บริษัทนำเข้าบุหรี่ต่างประเทศ ระบุว่าในส่วนของการปรับราคาบุหรี่นำเข้า คงไม่สามารถเก็บเพิ่มแค่ 2 บาทได้ อาจต้องขยับราคาขึ้นอีก 50 เปอร์เซ็นต์ต่อซอง

บุหรี่ แม้จะเป็นสารเสพติดอย่างอ่อนที่ถูกกฎหมาย อีกทั้งยังมีโทษต่อร่างกายของผู้ที่สูบอย่างนับไม่ถ้วน แต่ บุหรี่ ก็ยังเป็นที่ได้รับความนิยม และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ แม้ราคาจะขึ้นสูงสักเพียงใด แต่อีกไม่นานนี้ ผู้บริโภคอาจจะต้อคิดหนักมากขึ้น เพราะกระทรวงการคลังได้มีการร่างพ.ร.บ.จัดเก็บภาษีบุหรี่ เพิ่มขึ้นอีกซองละ 2 บาท เพื่อเก็บเข้าระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ภาษีบุหรี่
ขอบคุณรูปภาพจาก มติชนออนไลน์

พ.ร.บ. ใหม่ เพิ่มภาษีบุหรี่ซองละ 2 บาท

ข้อมูลจากแหล่งข่าวกระทรวงการคลัง ได้ระบุว่า “สำนักงาน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีการทำหนังสือถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับ การร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบ เพื่อสนุบสนุนการจัดบริการสาธารณะสุขฯ และส่งความเห็น กลับมาภายในวันที่  1 ต.ค. คาดว่าเพื่อเสนอให้ ครม. พิจารณาอย่างรวดเร็วในวันที่ 2 ต.ค.”

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังมีความเห็นชอบร่างพ.ร.บ. จัดเก็บเงินสมทบ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ สาธารณสุขของหน่วยงานบริการภาครัฐ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โดยมีสาระสำคัญ ให้จัดเก็บเงินจากบุหรี่เพิ่มอีกซองละ 2 บาท เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นเงินปีละประมาณ 3 พันล้านบาท เพื่อเป็นการช่วยลดภาระเงิน ที่ได้สนับสนุนจากงบประมาณของรัฐปีละกว่า 1 แสนล้านบาท จึงจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งเงินเพิ่มเติม โดยมีกระทรวงการคลังและกระทรวงสาธารณะสุขยกร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวขึ้นมา

ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณะสุข ได้มีการทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. ดังกล่าวข้างต้น กลับมีคนจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะในประเด็นที่ ให้เก็บเงินสมทบจากสินค้าบุหรี่ 2 บาท เข้ากองทุนเพียงประเภทเดียว ไม่รวมสินค้าประเภทอื่นอย่างพวก สุรา เบียร์ และยาเส้น เหมือนกับการเก็บเงินภาษีเข้ากองทุนอื่นที่มีขึ้นมาก่อนหน้านี้

ขอบคุณรูปภาพจาก www.tvpoolonline.com และ www.komchadluek.net

 บุหรี่ไทย กำไรหด ต้นทุนสูง

บุหรี่ไทยในปัจจุบัน นับเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกใบยาสูบ ซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของเกษตรกร แต่หากมี พ.ร.บ.เพิ่มภาษีบุหรี่ขึ้น เป็นไปได้ว่า เกษตรกรจะได้รับผลกระทบแน่นอน

ทั้งนี้แหล่งข่าวกล่าวว่า “หากกฎหมายมีผลบังคับใช้จะส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการบุหรี่อย่างรุนแรงเพราะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกซองละ 2 บาท โดยเฉพาะการยาสูบแห่งประเทศไทย จากการเริ่มใช้อัตราภาษีบุหรี่ใหม่ตั้งแต่วันที่  16 ก.ย. 60 ส่งผลให้ยอดขายลดจาก 80% เหลือเพียง 60% จากที่เคยได้กำไรซองละ 7 บาท เหลือเป็นกำไรซองละไม่ถึง 1 บาท ดังนั้นหากมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกซองละ 2 บาท เกรงว่าจะทำให้ขาดทุนจากการจำหน่ายบุหรี่”

ทางด้าน น.ส.ดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์  ผู้ว่าการ ยสท. กล่าวว่า  หากกฎหมายเห็นชอบให้เก็บเงินจากบุหรี่อีกซองละ 2 บาทให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ  เบื้องการยาสูบแห่งประเทศไทย จะผลักภาระส่วนนี้ไปให้ผู้บริโภคทั้งหมดคือ ขึ้นราคาบุหรี่อีกซองละไม่ต่ำกว่า 2 บาท เนื่องจากปัจจุบันตามโครงสร้างภาษีสรรพสามิตบุหรี่ใหม่ทำให้ยาสูบมีกำไรจากการขายบุหรี่ที่ซองละ 10 สตางค์เท่านั้น  ถ้าไม่ปรับราคาขึ้นโรงงานยาสูบจะขาดทุนและขายบุหรี่ไม่ได้

อีกทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น จากที่การยาสูบแห่งประเทศไทยเคยทำกำไรในปี 2560 ได้ 9 พันล้านบาท คาดการณ์ว่าจะไม่ถึง 1 พันล้านบาทในปี 2561 และจะขาดทุนอย่างแน่นอนในปี 2562  และที่สำคัญจะกระทบถึงชาวไร่ยาสูบ เพราะที่ผ่านมา การยาสูบแห่งประเทศไทย มีการลดซื้อใบยาในฤดูกาลล่าสุดเหลือ 50% ส่งผลให้ชาวไร่ไม่พอใจ หากต้นทุนบุหรี่เพิ่มสูงขึ้นอีก เกรงว่าจะทำให้ยอดขายลดลง กระทบต่อการซื้อใบยาสูบจากชาวไร่

ภาษีบุหรี่
ขอบคุณรูปภาพจาก thailandtopvote.com

บุหรี่ต่างประเทศ กับ พ.ร.บ. ขึ้นภาษีบุหรี่

มาดูฝั่งบุหรี่ต่างประเทศกันบ้าง แน่นอนว่าราคาของบุหรี่ต่างประเทศในปัจจุบันที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นในวันที่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมา มีราคาที่สูงถึงหลักร้อยกันไปหลายยี่ห้อแล้ว หากมีการปรับต้นทุนบุหรี่เพิ่มสูงขึ้นอีก เป็นไปได้ว่า ราคาของบุหรี่ก็จะดีดตัวขึ้นสูงกว่าเดิม

ซึ่งจากการรายงานข่าวของบริษัทนำเข้าบุหรี่ต่างประเทศ ระบุว่า ในส่วนของการปรับราคาบุหรี่นำเข้า คงไม่สามารถเก็บเพิ่มแค่ 2 บาทได้ เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างภาษีบุหรี่กำหนดให้ บุหรี่ที่ราคาไม่เกิน 60 บาท คิดภาษี 20 เปอร์เซ็นต์ และมากกว่า 60บาท คิดภาษี  40 เปอร์เซ็นต์ โดยราคาบุหรี่ที่ 60บาทหากมีการเก็บเพิ่ม 2 บาทจะทำให้ราคาเกินที่กำหนดและต้องเสียภาษี  40เปอร์เซ็นต์ทันที ทำให้ราคาบุหรี่เดิมที่ 60 บาทขยับเป็นไม่ต่ำกว่า 90บาทต่อซอง หรือเพิ่มขึ้นกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

แน่นอนว่าการขึ้นของภาษีบุหรี่นี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะกับผู้ประกอบการเท่านั้น ประชาชนเองก็ต้องได้รับผลจากราคาบุหรี่ที่พุ่งสูงขึ้น หากราคาบุหรี่เพิ่มสูงขึ้น อาจจะส่งผลต่อการลดบุหรี่ได้ หรือนี่จะถึงเวลาที่เราต้องเลิกบุหรี่อย่างจริงจังกันแล้ว เพื่อเป็นการตัดปัญหาค่าใช้จ่ายในครอบครัวของคุณ และเป็นการรักษาสุขภาพจากสารอันตรายในบุหรี่

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์


avatar
by NP. Meaw :)
เป็นลูกอิช่างแซะ รักในการเขียนเหน็บแนม ดำเนินชีวิตด้วยการ ยึดความสุขตัวเองเป็นที่ตั้ง จุบ!
Related stories
loading icon