ซิตี้แบงก์เปิดบริการซื้อขายกองทุนรวมในต่างประเทศครั้งแรกในไทย

posted: 2 years ago
ซิตี้แบงก์เปิดบริการซื้อขายกองทุนรวมในต่างประเทศครั้งแรกในไทย

comments

เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายเมื่อธนาคารซิตี้แบงก์ เปิดตัวบริการการซื้อขายกองทุนรวมในต่างประเทศเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้โกลด์ที่ต้องการบริหารจัดการความมั่งคั่ง และเพิ่มโอกาสการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่กำหนด

โดยบริการการซื้อขายกองทุนรวมในต่างประเทศนี้ จะทำให้ลูกค้าได้รับรู้สถานการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ทั่วโลก และโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ในหลายสกุลเงิน รวมไปถึงการลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นบริการสำหรับนักลงทุนรายย่อยผ่านธนาคารซิตี้แบงก์เป็นรายแรก


กองทุนรวม คืออะไร

Financial concept with mutual fund label.
คือ การระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนรายย่อย บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพ โดยลงทุนในเงินฝาก หุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หรือ พันธบัตรต่างๆ ซึ่งต้องการได้รับผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ โดยให้ผลตอบแทนของการลงทุนอยู่ในรูปของ กำไรส่วนเกินทุน และเงินปันผล ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมหลากหลายที่ซิตี้แบงก์นำเสนอ ซึ่งล้วนแต่เป็นกองทุนรวมที่จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ


สิทธิประโยชน์ดี ๆ

Coins in glass jar ,saving money for Future, on sky
เพื่อลูกค้าซิตี้โกลด์ ทางธนาคารฯ มีบริการให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน ที่มีประสิทธิภาพและสามารถช่วยให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ทางการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความมั่งคั่งหรือการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ทางธนาคารซิตี้แบงก์ขอเสนอ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งด้านเงินฝากและการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
·         ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ
·         กระจายความเสี่ยงและลดการสูญเสียค่าเงินจากเงินเฟ้อ
·         ความสะดวกและสภาพคล่องในการซื้อขาย
·         อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
·         ผลประโยชน์ทางด้านภาษี
·         ลงทุนได้แม้มีเงินทุนจำนวนจำกัด


แผนโครงสร้างการลงทุนที่หลากหลาย

ซิตี้แบงก์2

ด้วยบทวิเคราะห์โดยทีมวิจัยระดับโลกของซิตี้แบงก์ ช่วยสร้างโอกาสทางการลงทุนที่ดีที่สุดแก่ท่านในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน และท่านสามารถลงทุนในกองทุนรวมมากกว่า 100 กองทุน ผ่าน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมชั้นนำ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกองทุนรวมประเภทต่างๆ มีดังนี้
– กองทุนรวมลงทุนในประเทศ : กองทุนตราสารทุน, กองทุนตราสารหนี้, กองทุนผสม และกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
– กองทุนรวมลงทุนต่างประเทศ : กองทุนภาคอุตสาหกรรม, กองทุนลงทุนเฉพาะประเทศ, กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ,กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ, กองทุนผสม, กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์
– กองทุนรวมต่างประเทศ : กว่า 20 กองทุนที่ผ่านการคัดสรร และ มีความหลากหลายทั้งในด้านกลยุทธ์การลงทุน และระดับความเสี่ยง
เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการลงทุนให้แก่ท่าน ทางธนาคารมีบริการการทำธุรกรรมกองทุนรวมผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ผ่านระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์ โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อในการซื้อ/ขาย นอกจากนั้น การสัมมนาทางเศรษฐกิจและการลงทุนรายไตรมาสและบทวิเคราะห์การลงทุนรายสัปดาห์ ทำให้ท่านเข้าถึงสถานการณ์การลงทุนและเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจในการลงทุน กับท่าน


ลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศกับซิตี้แบงก์ได้โดยตรง

citi-เพิ่มโอกาสการลงทุน

นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ กล่าวว่า ซิตี้แบงก์ได้เดินหน้าพัฒนาศักยภาพการลงทุนและใช้จุดแข็งจากการที่เป็นธนาคารที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการการลงทุนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุน ธนาคารจึงขยายโอกาสการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าซิตี้ โกลด์ โดยลูกค้าซิตี้โกลด์ จะมีเงินฝากหรือการลงทุนอยู่กับซิตี้ 3 ล้านบาท ขึ้นไป สามารถลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศกับทางธนาคารได้โดยตรง โดยธนาคารจะคัดสรรการลงทุน และนำเสนอการลงทุนตราสารหนี้ที่น่าเชื่อถือจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็นที่รู้จักจากทั่วโลก


 

ขอบคุณภาพ a-academy.net
ขอบคุณภาพ a-academy.net

การลงทุนในตราสารหนี้ นอกจากจะเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ยังเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ และสม่ำเสมอ ซึ่งหากว่าผู้ลงทุนถือครองตราสารหนี้ ตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนสามารถคาดการณ์ผลตอบแทนล่วงหน้าได้ และสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าซิตี้ที่ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศกับทางธนาคาร ลูกค้าจะมีสภาพคล่องสูง เนื่องจาก ลูกค้าซิตี้ สามารถขายตราสารหนี้คืนให้กับทางธนาคารก่อนระยะเวลาครบกำหนดได้ นอกจากนี้ การลงทุนในตราสารหนี้ เป็นการลงทุนที่ปลอดภัย และมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนอื่นๆ เช่น การลงทุนในหุ้นที่ได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท และการลงทุนในตราสารหนี้ยังมีอัตราเงินปันผลที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำในปัจจุบัน

ขอบคุณภาพ www.citibank.co.th
ขอบคุณภาพ www.citibank.co.th

ซิตี้แบงก์มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการแผนทางการเงิน และแผนการลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งการเปิดตัวบริการการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของธนาคารที่มุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินระดับโลก

นอกจากนี้มาสะดวกสบายให้ครบถ้วนด้วย บัตรเครดิต Citibank ซึ่งสามารถสมัครผ่าน Rabbit Finance ได้ นอกจากจะอนุมัติรวดเร็ว ทันใจแล้ว ยังแจกของสมนาคุณให้กับลูกค้าด้วย ‘บัตรกำนัล Starbucks’ สำหรับลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ ลองเลือกบัตรเครดิตที่เหมาะกับตัวคุณ โดยใช้ฟีเจอร์ของเรานะคะ


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon