ซิตี้เปิด 4 บริการดิจิทัล ผ่าน “Citigold Wealth Center” เตรียมขยายฐานลูกค้าเพิ่มอีก 40%

posted: 1 year ago
ซิตี้เปิด 4 บริการดิจิทัล ผ่าน “Citigold  Wealth Center” เตรียมขยายฐานลูกค้าเพิ่มอีก 40%

comments

ทุกวันนี้ธุรกิจ Wealth Management ในประเทศไทยมีการแข่งขันสูงมากขึ้น แม้ว่าจำนวนลูกค้าจะมีไม่มากนัก แต่การเติบโตมีอัตราสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยมูลค่าความมั่งคั่งโดยรวมของไทยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.5% และความมั่งคั่งของกลุ่มลูกค้าระดับบนเติบโตสูงถึงร้อยละ 13 ต่อปี ซึ่งเติบโตมาก กว่าเอเชียแปซิฟิกที่โตเฉลี่ยอยู่ร้อยละ 9 และมากกว่าภาพรวมทั่วโลกในปี 2559 ที่เติบโตร้อยละ 7

ทั้งนี้ แนวโน้มธุรกิจ Wealth Management ในไทยค่อนข้างสดใส หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ หลายอย่าง โดยอนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ขยายวงเงินจัดสรรสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ จาก 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 1 แสนล้านดอลลาร์

โดยซิตี้แบงก์มั่นใจว่า มีศักยภาพในการแข่งขันโดยเฉพาะทางเลือกในการลงทุน ซึ่งภาพรวมพอร์ตการลงทุนของลูกค้ามีการลงทุนสูงถึงร้อยละ 70 และเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 30 ซึ่งเป็นผลจากการปรับปรุงระบบการให้บริการลูกค้า Wealth และความร่วมมือกับพันธมิตรบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มกองทุนใหม่ ๆ และขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ พัฒนาเครื่องมือและช่องทางให้บริการไปสู่ดิจิทัล

นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันซิตี้แบงก์มีบริการภายใต้กลุ่มงานการบริหารความมั่งคั่งหรือ Wealth Management ให้แก่ลูกค้านักลงทุน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. Citi Priority เป็นลูกค้าที่มีสินทรัพย์กับธนาคารตั้งแต่ 1 – 5 ล้านบาท และ 2. Citigold เป็นลูกค้า High Net Worth ที่มีสินทรัพย์กับธนาคารตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

ทั้งนี้ จากแนวการขยายฐานลูกค้าดังกล่าว ธนาคารตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนฐานลูกค้าในกลุ่ม Citigold มากขึ้นกว่าร้อยละ 40 ในปี พ.ศ. 2560 อีกทั้งยังตั้งเป้าเติบโต เป็น 3 เท่าในปี 2563 ซึ่งจากแผนการรุกตลาดในกลุ่มนักลงทุนระดับสูงคาดว่าจะทำเงินลงทุนสุทธิและสินทรัพย์ภาพใต้การจัดการ หรือ AUM เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 เท่าตัวในปี 2563

สำหรับธนาคารซิตี้แบงก์ ได้มีการปรับปรุงธุรกิจ Wealth Management และได้มีการเปิดตัวแคมเปญ Citigold Wealth on Your Terms เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนรายใหญ่ของไทย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยได้วางกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้า ได้แก่ การชูจุดเด่นด้านการลงทุนที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นธนาคารที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง 8 บลจ. ระดับโลกได้โดยตรง

นอกจากนี้ ยังมีการเปิด Citigold Wealth Center ให้เป็นธนาคารไร้เงินสดสาขาแรกที่จะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมธนาคาร และให้คำแนะนำในการลงทุนโดยผสมผสานการให้บริการผ่านเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัยแก่นักลงทุน รวมถึงมุ่งเน้นในคุณภาพของเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชี หรือ Relationship Manager และที่ปรึกษาด้านการลงทุนโดยเฉพาะ หรือ Investment Consultant เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแก่ลูกค้านักลงทุนมากขึ้น

ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่นักลงทุนมีศักยภาพสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของเอเชียแปซิฟิก โดยจากข้อมูลล่าสุดพบว่าจำนวนกว่าร้อยละ 30 – 40 ของจำนวนเงินลงทุนใหม่จากลูกค้า Citigold ในแต่ละเดือนเป็นการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับจุดแข็งของธนาคารที่เป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่คอยนำเสนอทางเลือกด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนทั่วโลก โดยธนาคารมีศูนย์วิจัยข้อมูลทางเศรษฐกิจของตนเอง และมีนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจที่มีความเชี่ยวชาญในทุกภูมิภาคทั่วโลก จึงถือเป็นข้อได้เปรียบที่สามารถเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนอย่างแม่นยำและหลากหลาย

shutterstock_405784522

เพื่อตอกย้ำถึงประสบการณ์ของลูกค้าที่จะได้รับจากบริการของ Citigold ธนาคารได้มีการเปิดตัวแคมเปญการสื่อสารใหม่ ภายใต้แนวคิด “Wealth on Your Terms” ได้แก่ Travelling the World, Securing A Bright Future และ Pursuing Your Passion ซึ่งเป็นแคมเปญที่ซิตี้แบงก์ทั่วเอเชียแปซิฟิกได้นำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่กลุ่มลูกค้า High Net Worth investor (HNW) โดยแคมเปญนี้สะท้อนถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์การลงทุนการบริการตลอดจนเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนเป้าหมายการลงทุนตามความต้องการที่หลากหลายของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งการนำเสนอสิทธิประโยชน์ใหม่ ๆ ทั้งด้านการเดินทางและไลฟ์สไตล์ให้แก่ลูกค้าอีกด้วย เช่น การได้รับสิทธิเป็นสมาชิก Marriott Club Member หรือการรับบริการรถลีมูซีนในการเดินทางเส้นทางยุโรป เป็นต้น

การให้บริหารกลุ่มลูกค้า Citigold โดยเฉพาะและจากความสำเร็จในการพัฒนาการให้บริการผ่านทางรูปแบบดิจิทัล “Citigold Wealth Center” จึงได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการไปจากซิตี้แบงก์สาขาทั่วไป ที่จากเดิมให้บริการฝาก ถอน และแนะนำการลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ เป็นการเน้นให้บริการในรูปแบบนวัตกรรมดิจิทัลมากขึ้น โดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบด้วย

• “Citigold Wealth Center” เป็นธนาคารสาขาไร้เงินสดที่จะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมธนาคาร และให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งภายในสาขาจะไม่มีการจัดการเงินสดใด ๆ เหมือนสาขาธนาคารทั่วไป การรับฝากหรือให้บริการถอนเงินสดลูกค้าสามารถทำได้โดยใช้บริการฝากและถอนเงินได้จากเครื่องอัตโนมัติทั้ง ATM และ CDM ที่ตั้งอยู่ภายในสาขา

• ศูนย์รวมบริการดิจิทัลเพื่อการลงทุน เช่น ระบบ Total Wealth Advisor เครื่องมือวางแผนทางการเงินตามเป้าหมาย (Goal-based Planning) ที่ให้ลูกค้าสามารถตั้งเป้าหมายทางการลงทุนให้กับความต้องการสูงสุด และช่วยจัดและวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าสามารถพิชิตเป้าหมายด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมี ระบบ Citi Fund Explorer ระบบประเมินผลการดำเนินงาน และราคาย้อนหลังของกองทุนแต่ละตัว ซึ่งจะให้มุมมองด้านการลงทุนของลูกค้าแบบองค์รวม รวมไปถึง การให้บริการธุรกรรมผ่านทางวิดีโอคอล ภายใต้แอปพลิเคชันของซิตี้แบงก์ ซึ่งแพลตฟอร์มใหม่นี้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมที่มีความปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์พร้อมกับตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ด้วย

• พัฒนาคุณภาพที่ปรึกษาด้านการลงทุน หรือ Relationship Manager (RM) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้า โดยที่ Citigold Wealth Center จะพลิกโฉมพนักงานประจำเคาน์เตอร์ให้เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในการจัดพอร์ตการลงทุนของลูกค้า ถือได้ว่าเป็นต้นแบบการปรับตัวครั้งใหญ่ของธนาคารในประเทศไทย จากแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการในสาขาลดลง โดยปัจจุบันการคัดเลือกที่ปรึกษาด้านการลงทุนของธนาคารจะต้องผ่านมาตรฐานการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง โดยได้มีการร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก จัดตั้ง Citi Wharton Global Wealth Institute เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาด้านการลงทุนของธนาคาร

• มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนใหม่ ๆ อาทิ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ การนำเสนอกองทุนต่างประเทศกว่า 30 กองทุน ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) หรือ Fund Manager ระดับโลก เช่น AB, Blackrock, Invesco, PIMCO ได้โดยตรง หรือตราสารหนี้ของบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกกว่า 40 ตัว เช่น Apple, Walt Disney, Temasek และ JD.com เป็นต้น

นอกจากนี้ Citigold Wealth Center ยังมีห้องรับรองส่วนตัว โดยการตกแต่ง และ เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในสาขานำเข้าจากประเทศอิตาลี ซึ่งซิตี้แบงก์ทั่วโลกใช้เป็นมาตรฐาน โดยเชื่อว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนและผู้ใช้บริการย่านกรุงเทพฝั่งตะวันออกและละแวกใกล้เคียง…มีบริการด้านลงทุนที่ครบวงจรแบบนี้ เชื่อว่า การลงทุนทุกย่างก้าวจะไม่พลาดอย่างแน่นอน รวมถึงบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ที่ให้คุณได้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างคุ้มค่าเกินความคาดหมาย สมัครบัตรซิติแบงก์วันนี้ได้ที่ rabbit finance ช่องทางออนไลน์ ที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว กรอกข้อมูลไม่กี่ขั้นตอน รู้ผล อนุมัติรวดเร็วทันใจ รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon