คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

บัตรผู้มีรายได้น้อย จดทะเบียนคนจน

เผยโฉมบัตรผู้มีรายได้น้อย จากโครงการ จดทะเบียนคนจน

คนจนแต่ละคนให้ความหมายว่าอย่างไร?​

 1. บุคคลที่มีรายได้น้อยกว่ามาตรฐาน
 2. บุคคลที่มีรายได้เยอะ แต่ใช้จ่ายเกินตัว จนเป็นหนี้
 3. รายได้น้อยมาก แต่มีทรัยพ์สินมาก เช่น นา 10 ไร่ มีรายได้น้อยแต่ว่ามีกินมีใช้ไม่อดตาย

ต่างคนต่างก็ให้นิยามคำว่าจนตามความเข้าใจของตัวเอง แต่คำว่าจนในนิยามง่ายๆ ที่เข้าใจได้ทันทีคือ “คนไม่มีทรัพย์สิน ถึงมีก็น้อยมาก มากจนใช้ชีวิตลำบากหรืออัตคัด” ถ้าเราคิดตามนั้นก็จะเหมือนข้อสงสัยที่ 1

แต่คนที่มีเงินเยอะ มีรายได้เยอะ แต่ใช้จ่ายเกินตัวจนเป็นหนี้ (คนไทยส่วนใหญ่เป็นหนี้บัตรเครดิต) จะถือว่าไม่ใช่คนจน แต่เป็นคนที่จะจนในภายภาคหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะว่าทำตัวเอง ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย มี 100 บาท แต่ใช้เงิน 1,000 บาท เป็นต้น นี่คือข้อสงสัยที่ 2

ถ้าคิดเหมือนข้อสุดท้าย ที่คนจนจนที่ทรัพย์สิน แต่ไม่จนในการใช้ชีวิต ถึงไม่มีเงินมากมาย ก็สามารถเอาตัวรอดได้ ไม่ต้องอดยากปากแห้ง ก็อยู่ได้นั้น คือการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

แต่ถ้าจนในความหมายของศูนย์สารสนเทศยุทธศาสคร์ภาครัฐ​ ได้ให้คำนิยามคนจนว่า“บุคคลที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน หรือคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะซื้ออาหาร สินค้าที่จะเป็นต่อความต้องการขั้นต่ำ”ถ้าเป็นอย่างนั้น คนจนคนนั้นมีสิทธิ์ ลงทะเบียนคนจน

https://finance.rabbit.co.th/credit-card/citibank


บัตรผู้มีรายได้น้อย จดทะเบียนคนจน

จดทะเบียนคนจน 2560 ใครมีสิทธิ์บ้าง 

 

น่าจะมีคนสงสัยว่า จดทะเบียนคนจนแล้วได้อะไร ซึ่งนายอภิศักดิ์ ตันติรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง กล่าวว่า การจดทะเบียนคนจนเป็นการเพิ่มสวัสดิการให้กับบุคคลที่มีรายได้น้อย เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิม ไม่ต้องอยู่แบบอดยากปากแห้ง

เช่น ค่าสาธารณูปโภคภายในบ้าน ค่าขนส่ง ทำให้คนในโลกโซเชียลบางส่วน มองว่า เงินที่นำไปแจกจ่ายให้คนจนก็มาจากเงินที่เสียภาษีไป บ้างก็ว่าคนรวยล้นเอาเปรียบคนจน ทางกระทรวงฯ เลยเล็งเห็นว่า ใครที่ไม่มาจดทะเบียนคนจน จะถือว่ามีรายได้พอเพียง หรือพอใจกับสวัสดิการที่ได้รับอยู่แล้ว โดยบุคคลที่มีสิทธ์ลงทะเบียนคนจน มีดังนี้

วัยทำงาน มนุษย์เงินเดือน กลุ่มบุคคลผู้ใช้แรงงาน

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542)
 3. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทในปี 2559
 4. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล รวมถึงตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวเมื่อนำมารวมกันแล้วห้ามเกิน 100,000 บาท เวลาใดเวลาหนึ่งในปี 2559
 5. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของต้องไม่เกินเงื่อนไข คือ ถ้าอยู่อาศัยอย่างเดียว บ้านต้องไม่เกิน 25 ตร.. หรือห้องชุดไม่เกิน 35 ตร.. , ถ้าใช้ประโยชน์จากที่ดิน พื้นที่การเกษตรต้องไม่เกิน 10 ไร่ หรือพื้นที่อื่นๆ ไม่ใช่ทำเกษตรไม่เกิน 1 ไร่

นักเรียน นักศึกษา พระ แม่ชี นักโทษ

 

 1. ในกรณีที่เป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542 และเป็นบุคคลว่างงาน มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท หรือมีทรัพย์สินไม่เกิน 100,000 บาท ก็สามารถจดทะเบียนคนจนได้แล้ว
 2. หากเป็นพระสงฆ์ หรือแม่ชี จะไม่สามารถลงทะเบียนคนจนได้ เพราะไม่เข้าข่าย เพราะโครงการจดทะเบียนคนจน หรือการจดทะเบียนผู้มีรายได้น้อย มีจุดประสงค์เพื่อช่วยลดภาระสาธารณูปโภคให้กับประชาชน แต่พระสงฆ์ และแม่ชี มีพื้นฐานในการดำรงชีพโดยไม่ต้องประกอบอาชีพอยู่แล้ว จึงไม่เข้าเกณฑ์
 3. นักโทษผู้มีความผิดติดตัว มีสวัสดิการเรือนจำอยู่แล้ว จึงไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 

 

อ่านถึงตรงนี้ หลายคนคงขมวดคิ้วกันเป็นแถวว่า “มันหมดเขตไปแล้วนะ” ถูกต้องแล้ว เพราะการจดทะเบียนคนจนปี 2560  หมดเขตไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เอง แต่ถ้าปี 2561 เกิดโครงการนี้ขึ้นมาอีก

คนที่จดทะเบียนคนจนไปแล้วก็แค่แจ้งเจ้าหน้าที่หากเปลี่ยนข้อมูล เช่น ชื่อ นามสกุล ฯลฯ แต่ถ้าใครพลาดจดทะเบียนคนจนก็ไม่เป็นไร เพราะปีหน้าถ้ามีก็สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง ณ หน่วยรับลงทะเบียน เช่น

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (...)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

 


ได้เวลาเผยโฉมบัตรผู้มีรายได้น้อยจากโครงการจดทะเบียนคนจน

 

หลังจากที่ฝ่าฝันจดทะเบียนคนจนกันไปแล้ว ถึงเวลาที่บัตรแสดงตัวหรือเอาไว้ใช้ยืนยันสิทธิ์ว่าฉันไปจดทะเบียนคนจนมาแล้วจริงๆ นะ มาสักที ซึ่งกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างเตรียมจัดทำบัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อย เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติที่ผ่านการคัดเลือก

อย่างที่บอกว่าสวัสดิการของรัฐที่ได้ไปจากการจดทะเบียน เป็นการเพิ่มสวัสดิการที่เข้าไปช่วยในการลดค่าใช้จ่ายจากรอบแรก โครงการจดทะเบียนคนจนได้ให้สวัสดิการในด้านของรายได้ เนื่องจากเศรษฐกิจที่ไม่ดี ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ กระทบต่อรายได้

แต่ครั้งนี้เศรษฐกิจฟื้นตัว ราคาสินค้าเกษตรดีขึ้น รายได้ประชาชนมีมากขึ้น จึงหันมาเพิ่มสวัสดิการในเรื่องของค่าใช้จ่ายแทน โดยบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย เป็นบัตรสมาร์ทการ์ดแสนไฮเทค เพราะมาในรูปแบบ 2 ชิปการ์ดด้วยกัน

บัตรชิพการ์ดของโครงการจดทะเบียนคนจนสามารถนำไปลดค่าใช้จ่ายได้ ด้านหน้าบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย จะมีรูปถ่าย หมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เลขบัตร โลโก้ของหน่วยงานรัฐ ฝังชิพการ์ด 2 ส่วน มีแถบแม่เหล็กด้านหลัง คือ

 • ชิพการ์ดส่วนที่ 1 จะบันทึกข้อมูลสิทธิสวัสดิการของรัฐ เช่น ค่าแก๊ส ค่าไฟฟ้า ค่าขนส่งมวลชนเช่นรถเมล์ รถไฟฟ้า ซึ่งเชื่อมโยงกับบัตรแมงมุมของกระทรวงคมนาคม และใช้จ่ายซื้อสินค้าธงฟ้า
 • ชิพการ์ดส่วนที่  2 จะเป็นบัตรเงินสด E-Wallet ที่ประชาชนสามารถเติมเงินเพิ่มเติมได้

 

บัตรผู้มีรายได้น้อย จดทะเบียนคนจน

บัตรนี้จะมีอายุถึง 5 ปี โดยกรมบัญชีกลางเตรียมส่งรายชื่อให้กับธนาคารกรุงไทยภายในวันที่ 21 กรกฎาคม (ซึ่งก็ผ่านมาได้สักพักแล้ว) เพื่อจัดทำบัตรและแจกให้กับประชาชนที่มาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยภายในเดือนกันยายน ซึ่งบัตรจะใช้ได้จริงๆ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 

เอาเป็นว่า ถ้าคุณมีคุณสมบัติตามที่กล่าวไปข้างต้น ในปี 2561 ก็เตรียมตัวไปจดทะเบียนคนจนครั้งต่อไปเลย ซึ่งคุณสมบัติของคนจนที่ว่าต้องเป็นบุคคลที่มีรายได้ต่ำถึงขนาดที่ว่าไม่มีเงินซื้อของใช้จำเป็นได้ แต่ถ้าใช้บัตรเครดิตแบบสุรุ่ยสุร่ายจนติดหนี้เครดิตหัวโต ก็ไม่รู้กรมบัญชีกลางจะว่าอย่างไรบ้างล่ะเนอะ ปีหน้าได้คงรู้กัน

9 Tails
9 Tails
Previous
Next

บทความแนะนำ​

โรคไหลตาย
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ระวัง! สัญญาณร้าย ก่อนเป็นโรคไหลตาย

โรคไหลตาย อีกหนึ่งโรคร้าย ภัยเงียบ ที่วันดีคืนดี อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนรอบตัว หรือตัวเราเอง แล้วโรคนี่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไหมนะ เราเสี่ยงเป็นโรคไหลตายพวกนี้รึเปล่า มีสัญญาณอะไรหรือไม่ มาดูกันเลยดีกว่า …

ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพอันดับ 1 จัดโปรโมชั่นประหยัดค่าเบี้ยสูงสุด 28%

สิ่งที่ไม่คาดฝันย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะการเจ็บไข้ได้ป่วย และแน่นอนว่าเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วสิ่งที่จะตามมา นั่นคือค่ารักษาพยาบาลที่นับวันจะมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งบางโรคอาจจะต้องเสียเงินรักษาเป็นหลักล้านเลยก็มี ฉะนั้นแล้วการทำประกันสุขภาพ จึงถือเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวได้   เลือกเอ็ทน่า ประกันสุขภาพอันดับ …

ใบขับขี่สากล
ประกันรถยนต์

ทำใบขับขี่สากล สำหรับการขับขี่ยานยนต์ในต่างประเทศ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

สำหรับผู้ที่ขับขี่ยานยนต์นั้น การทำใบขับขี่ก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องสมัครและทำการสอบให้ผ่านเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตในการขับขี่ยานยนต์บนท้องถนนได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งการได้รับใบอนุญาตขับขี่ (ใบขับขี่) นั้นก็จำกัดแค่เพียงการใช้งานยานยนต์ในประเทศไทยเท่านั้น แล้วถ้าต้องการขับขี่ยานยนต์ในต่างประเทศบ้างล่ะ จะต้องทำอย่างไร? rabbit finance จะบอกคุณในบทความนี้ …