คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

คลินิกแก้หนีี้

รายละเอียด คลินิกแก้หนี้ ทางออกของคนอยากปลดหนี้บัตรเครดิต

หากจะพูดถึงข่าวคราวเรื่องการเงินที่หลายคนให้ความสนใจมากที่สุดในช่วงนี้ คงหนีไม่พ้นนโยบาย คลินิกแก้หนี้ อย่างแน่นอน และสำหรับใครที่รู้รายละเอียดแล้ว และกำลังสนใจโครงการนี้อยู่นั้น วันนี้เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้มาฝากค่ะ


คลินิกแก้หนี้

 

คลีนิกแก้หนี้ ทำงานแบบไหน

คลีนิกแก้หนี้จะทำงานด้วยระบบ One Stop Service คือ เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ที่มีหนี้สินค้างชำระกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 2 แห่ง นำหนี้มารวมไว้ที่คลีนิกแก้หนี้ที่เดียว จากนั้น SAM จะเข้ามาเป็นตัวกลางในการช่วยปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างเจ้าหนี้(ธนาคารพาณิชย์) และ ลูกหนี้

สำหรับการทำงานของ SAM นั้น นอกจากจะเข้ามาช่วยปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับชำระหนี้ รวมถึงให้คำปรึกษา และให้ความรู้การวางแผนการเงิน ความรู้เรื่องการใช้เงิน และช่วยปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของลูกหนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ก่อหนี้สินเพิ่มอีกในอนาคต

ซึ่งคลีนิกแก้หนี้นั้น เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้สมารถดำเนินการติดต่อเจรจาที่คลินิกแก้หนี้ที่เดียว แต่เหมือนได้ติดต่อกับเจ้าหนี้ทุกราย ตามสโลแกนของโครงการที่ว่า

 

หนี้บัตรทบ จบที่เดียว

 


 

คลินิกแก้หนี้

หนี้แบบไหนถึงจะเข้าคลินิกแก้หนี้ได้

สำหรับคนที่สงสัยว่า ต้องเป็นหนี้แบบไหนถึงจะเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้นั้น ทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) ได้กำหนดไว้ว่า

สินเชื่อส่วนบุคคล

 • หนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้ค้ำประกัน
 • หนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ลูกหนี้มีอยู่กับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ

หนี้บัตรเครดิต

 • สามารถนำยอดหนี้เสียจากบัตรเครดิตทุกใบเข้าร่วมโครงการได้
 • จะต้องเป็นหนี้บัตรเครดิตกับธนาคารเจ้าของบัตรที่เข้าร่วมโครงการคลีนิกแก้หนี้เท่านั้น
 • ไม่รวมหนี้บัตรเครดิตที่ออกโดยบริษัทในเครือของธนาคาร

หนี้นอกระบบ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้

 

 


 

 

คลินิกแก้หนี้
รูปจาก www.bangkokbiznews.com

คุณสมบัติของลูกหนี้ที่เข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ได้

 

หากคุณเป็นคนมีหนี้ และต้องการเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ จะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ประจำ
 • อายุไม่เกิน 65 ปี (ต้องไม่เกินตลอดอายุที่อยู่ในโครงการ)
 • มีหนี้กับธนาคารมากกว่า 2  แห่งใน  17  ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ
 • มีหนี้ที่เกิดจากการค้างชำระเกิน 3 เดือน (90 วัน) ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
 • มีหนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้เพิ่มเติม

 

 • ต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มในระยะเวลา 5 ปี
 • ต้องพร้อมสำหรับการเรียนรู้วิธีการสร้างวินัยทางการเงินที่ดี
 • ต้องเสียดอกเบี้ยตามช่วงรายได้ (ดอกเบี้ย 4% – 7% ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยจะแบ่งออกเป็น

 

 • รายได้ต่อเดือน 100,000 บาทขึ้นไป เสียดอกเบี้ยที่ 7% ต่อปี
 • รายได้ต่อเดือน 50,000 – 100,000 บาทขึ้นไป เสียดอกเบี้ยที่ 6% ต่อปี
 • รายได้ต่อเดือน 30,000 – 50,000 บาทขึ้นไป เสียดอกเบี้ยที่ 5% ต่อปี
 • รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เสียดอกเบี้ยที่ 4% ต่อปี
 • รายได้ต่อเดือน  ไม่เกิน 30,000 บาทขึ้นไปเสียดอกเบี้ยที่ 4% ต่อปี

 


 

คลินิกแก้หนี้

อยากเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ ต้องสมัครที่ไหน

สำหรับใครที่กำลังรู้สึกสนใจคลินิกแก้หนี้ แต่ไม่รู้ว่าต้องสมัครที่ไหน สมัครอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนั้น เราได้รวบรวมรายละเอียดทั้งหลายมาให้แล้วค่ะ

สมัครเข้าโครงการผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่

 

 • ติดต่อที่สำนักงานโครงการ เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • ติดต่อที่ สาขาของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ (SAM) 4 สาขา
  • สาขาสุราษฎร์ธานี 213/17 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  • สาขาขอนแก่น 381/46-47 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  • สาขาพิษณุโลก 5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • สาขาเชียงใหม่ 109/4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง (ท.ล.11) กม.98.7 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

 


คลินิกแก้หนี้

สมัครคลินิกแก้หนี้ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 

 

หากคุณกำลังสนใจอยากเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ และกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้นั้น เอกสารที่คุณต้องเตรียมประกอบไปด้วย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
 • บัตรเงินบำนาญ (กรณีเป็นข้าราชการ)
 • ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย (กรณีเป็นข้าราชการ)
 • หลักฐานการแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาให้เช่า สัญญาว่าจ้าง ฯลฯ
 • ใบแจ้งหนี้/ เอกสารแสดงความเป็นหนี้
 • หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.ncb.co.th )

 


 

คลินิกแก้หนี้

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลินิกแก้หนี้ มีขั้นตอนอะไรบ้าง

 

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่ web site :  www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com  หรือ Call Center : 02-610-2266
 2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และยืนยันข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (เปิดรับสมัครวันที่ 1 มิถุนายน 2560)
 3. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายวัน-เวลา ให้เข้ามาที่สำนักงาน
 4. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา
 5. เข้าพบเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้
 6. เจ้าหน้าที่โครงการจะนัดหมายให้เข้าเซ็นสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าหนี้ให้เข้าร่วมโครงการ

ลูกหนี้จะได้อะไรจากโครงการคลินิกแก้หนี้

 

สำหรับลูกหนี้ที่สงสัยว่า ตัวเองจะได้อะไรจากการเข้าร่วมโครงการนี้นั้น เราอยากจะบอกค่ะว่า คุณในฐานะลูกหนี้ จะได้รับประโยชน์ไปเต็มๆ ไม่ว่าจะเป็น

 • หมดปัญหาการถูกทวงถามหนี้จากเจ้าหนี้หลายราย
 • ช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้ต่อเดือน
 • ได้รับการรวมหนี้ และผ่อนชำระในที่เดียว
 • รู้จักการวางแผนทางการเงินที่ดี

 

คลินิกแก้หนี้ จะเปิดให้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  2560 เป็นต้นไป

และหากใครที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการ ระหว่างนี้เราแนะนำให้เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ให้ครบถ้วนไปก่อนค่ะ เมื่อถึงเวลาที่ต้องยื่นเอกสารจะได้รวดเร็วไม่ตกหล่นนะคะ

 


สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก็คือ

 

แม้โครงการคลินิกแก้หนี้ จะเป็นโครงการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนที่มีหนี้สินมากมาย แต่การได้รับอนุมัติเพื่อเข้าร่วมในโครงการนั้น จะเป็นไปตาม ดุลพินิจของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ (SAM) นั่นหมายความว่า คุณจะมีหนี้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องอยู่ในสถานะที่พร้อมใช้หนี้ด้วย

เพราะ คลินิกแก้หนี้ ไม่ใช่ โครงการหาเงินด่วนใช้หนี้ แต่เป็นเพียงโครงการที่ช่วยลดภาระดอกเบี้ย และช่วยให้คุณปลดหนี้ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น นั่นเองค่ะ 

 


หากใครที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ แต่คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือ อยากลองมองหาข้อเสนออื่นๆเพิ่มเติม สามารถขอข้อมูลสินเชื่ออื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ rabbit finance

HamsterB
HamsterB
Previous
Next

บทความแนะนำ​

โรคประจำตัว
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ระวัง! โรคประจำตัวที่ถึงชีวิตได้ เมื่อติดเชื้อโควิด-19

โควิด-19 นั้น ไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่สุ่มเสี่ยงเป็นแล้วถึงแก่ชีวิต แต่กลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคประจำตัวบางชนิด ก็เข้าข่ายเช่นเดียวกัน ว่าแต่มีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะ ที่เข้าข่าย มาเช็กไปพร้อมๆ กันดีกว่า!    …

บัตรกดเงินสด
บัตรกดเงินสด

5 ข้อต้องรู้ ถ้าไม่จ่ายบัตรกดเงินสดต้องโดนอะไรบ้าง

การมีบัตรกดเงินสดไว้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะเมื่อเกิดเหตุจำเป็นในยามฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน ก็สามารถกดเงินได้ทันทีจากทุกตู้เอทีเอ็มสะดวก รวดเร็ว ในทุกสถานการณ์คับขัน แต่ถ้ากดออกมาแล้ว ไม่จ่ายตรงตามกำหนดนั้นหมายความว่า คุณผิดนัดการชำระนั่นเอง ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อตัวผู้ถือบัตรกดเงินสดได้ …

Rabbit Finance เข้าซื้อกิจการ Asia Direct
ข่าวประชาสัมพันธ์

Rabbit Finance acquires Asia Direct Insurance Broker

Rabbit Finance acquires Asia Direct Insurance Broker Rabbit Finance, the …