คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ทำอย่างไรดี เมื่อเป็นหนี้บัตรเครดิตจนได้จดหมายศาล

ในยุคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีแบบนี้จะใช้จ่ายอะไรก็สะดวก แต่ถ้าเราไม่รู้จักควบคุมตัวเองแค่อยู่บ้านก็หมดเงินได้เพียงแค่ปลายนิ้วเพราะมี บัตรเครดิต กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ได้รับจดหมายศาลเพราะเป็นหนี้ จากการใช้เงินอย่างไม่คิดหน้าคิดหลัง รู้จักบัตรเครดิตไม่มากพอ เห็นคนอื่นเขาสมัครก็สมัครตามกันไปโดยที่อาจจะไม่รู้เลยว่าบัตรเครดิตนั้นมีหลายชนิด แต่ละชนิดก็ล้วนมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน แล้วเมื่อไรเกิดปัญหาเป็นหนี้บัตรเครดิต เราจะหาทางออกเหล่านั้นอย่างไร 


รู้จักบัตรเครดิตให้มากขึ้น

บัตรเครดิต เป็นบัตรที่ทำให้ผู้ใช้สามารถกู้ยืมเงินล่วงหน้ามาใช้จากธนาคาร เพื่อซื้อสินค้าต่างๆ เช่น อุปกรณ์ของใช้ต่างๆ จ่ายค่าสาธารนูปโภค ตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรมต่างๆ หรือแม้กระทั่งการซื้อประกันชีวิต ประกันการเดินทาง โดยที่เราจะต้องชำระหนี้ในภายหลัง ผู้ใช้ยังสามารถใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศก็สะดวก และรวดเร็ว

ซึ่งปกติแล้วผู้ใช้อาจจะต้องเก็บออมเงินเป็นเดือน หรือเป็นปีเพื่อซื้อสินค้าเหล่านั้น แต่เมื่อเรามีบัตรเครดิต ธนาคารจะให้เรากู้ยืมเงินตามวงเงินที่เราจำกัดไว้ และสิ้นเดือนธนาคารจะส่งใบเสร็จเพื่อแจ้งยอดเงินที่เราจะต้องชำระในเดือนต่อไป หรือเราก็สามารถผ่อนจ่ายได้เช่นกันขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบัตรแต่ละชนิด ปัจจุบันบัตรเครดิตได้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้ผ่านตู้ ATM ได้ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น


บัตรเครดิตแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร?

บัตรเครดิต

  • Charge Card

บัตรเครดิตที่จะต้องชำระหนี้สินให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งโดยปกติจะเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน บัตรเครดิตประเภทนี้มีจุดประสงค์ในการใช้สอยเพื่อชำระค่าบริการการเดินทางและท่องเที่ยวพักผ่อน (Travel and Entertainment Card) เป็นหลัก กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักบริหาร หรือ บุคคลผู้มีฐานะทางการเงินค่อนข้างดี ที่ต้องเดินทางหรือต้องเลี้ยงรับรองแขกอยู่เป็นประจำ ไม่ค่อยมีการจำกัดวงเงินค่าใช้จ่ายล่วงหน้า โดยบัตรเครดิตประเภทนี้ ได้แก่ บัตร Diners Club และบัตร American Express Card (AMEX)

  • Credit Card หรือ Bank Card

เป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงิน โดยจะออกร่วมกับสถาบันบัตรเครดิตต่างประเทศ (International Credit Card) โดยบัตรเครดิตประเภทนี้มีลักษณะการชำระเหมือนกันกับ Charge Card คือ ไม่เสียดอกเบี้ย และผู้ถือบัตรยังสามารถเลือกชำระเงินคืนเป็นบางส่วนได้ด้วยการใช้ สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) โดยเสียดอกเบี้ยด้วยก็ได้

บัตรเครดิตประเภทนี้ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายซื้อสินค้า และ ในการชำระค่าสินค้าและบริการอุปโภค สาธารณูปโภค ส่วนมากแล้วมักมีการจำกัดวงเงินให้สินเชื่อ (Credit Line) ไว้ในระดับหนึ่ง บัตรเครดิตชนิดนี้ ได้แก่ บัตร VISA บัตร Master Card บัตรเครดิตจากธนาคารต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ บัตรเครดิตประเภท Bank Card นี้ ยังสามารถออกร่วมกับห้างต่างๆ ซึ่งนิยมเรียกว่า Affinity Card หรือ Co-Brand Card  ผู้ถือบัตรในลักษณะนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ หรือส่วนลดจากบริษัทห้างร้านที่ออกบัตรตามที่กำหนดไว้

  • Store Card หรือ Private Label

บัตรเครดิตที่ร้านค้า หรือ ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเป็นผู้ออกให้แก่ลูกค้าโดยตรง เพื่อใช้ในการซื้อสินค้า และ บริการในเครือข่ายห้างสรรพสินค้า ร้านค้า สถานประกอบการ ของตนซึ่งมีลักษณะคล้ายบัตรเครดิตยุคแรกเริ่มนั่นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายของร้านค้าหรือของห้างนั้นๆ เช่น บัตรเซ็นทรัล เป็นต้น

บัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตร สามารถนำไปแสดงที่ธนาคารที่ให้บริการและเบิกเงินสดล่วงหน้าได้ โดยจะใช้ในการเบิกจ่ายได้เฉพาะกับธนาคารที่ร่วมให้บริการ หรือ ตู้เอทีเอ็มจากธนาคารที่ร่วมให้บริการ โดยผู้ใช้บัตรจะต้องเสียค่าธรรมเนียม และ ดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ผู้ออกบัตรกำหนดไว้

บัตรที่ไม่มีสินเชื่อ ใช้ในการเบิกเงินสด หรือ ใช้ชำระค่าสินค้า และ บริการ โดยร้านค้าจะเรียกเก็บเหมือนบัตรเครดิต แต่จะไม่มีดอกเบี้ยเพราะเป็นการหักเงินโดยตรงจากในบัญชีของเจ้าของบัตร โดยรายละเอียดจะขึ้นอยู่กับธนาคารที่ผู้ใช้บัตรเปิดบัญชีบัตรด้วย


ทำอย่างไรเมื่อได้รับจดหมายศาลเกี่ยวกับบัตรเครดิต ?

หนี้บัตรเครดิต

จดหมายศาลจะถูกส่งไปตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้ผ่านทางไปรษณีย์ โดยจะนำไปไว้ในกล่องจดหมายหรือเสียบไว้ที่ประตูบ้าน อย่างแรกที่เราจะต้องทำเลยก็คือการอ่านหน้าแรกให้เข้าใจที่สุด โดยตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ดังนี้

  • ตรวจสอบรายละเอียดของหมายศาลว่าจะฟ้องที่ศาลไหน กำหนดวันขึ้นศาลเมื่อไร?
  • ตรวจสอบยอดหนี้และดอกเบี้ย
  • ตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ เอกสารสำคัญส่วนตัวต่างๆว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
  • ตรวจสอบดูว่าทางเจ้าหนี้ฟ้องเกินอายุความหรือไม่ ปกติบัตรเครดิตจะมีอายุความ 2 ปี
  • ตรวจสอบว่าการฟ้องถูกต้องหรือไม่ เช่น ฟ้องบัตรเสริมไม่ได้ ฟ้องศาลพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไม่ได้ หลังจากตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้จะต้องเลือกวิธีการแก้ปัญหาเพื่อชำระหนี้บัตรเครดิตตามความเหมาะสมของผู้ใช้ ได้แก่

1.ปรึกษาทนาย เราแนะนำให้คุณนำหมายศาลไปปรึกษาทนาย เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับข้อต่อสู้ต่างๆ ในกรณีที่เราต้องการระยะเวลาในการเก็บเงิน เราสามารถให้ทนายยื่นคำให้การได้เลย

2.ไปไกล่เกลี่ยในวันที่ศาลนัด โดนสามารถผ่อนชำระเป็นงวด และขอให้หยุดดอกเบี้ยระหว่างชำระหนี้ โดยการผ่อนจ่ายยจะตั้งแต่ 6-60 งวดขึ้นอยู่กับจำนวนยอดหนี้

3.ใช้สินทรัพย์เพื่ออายัดหนี้ได้  เช่น รถยนต์ บ้าน เงินในบัญชีต่างๆเพื่ออายัดหนี้ได้ แต่ถ้าหากไม่มีทรัพย์สินเจ้าหนี้ก็จะมองที่เงินเดือน หากเจ้าหนี้รายแรกขอไกล่เกลี่ยที่ศาลตาม ข้อ 2 แล้ว มีเจ้าหนี้รายที่สอง มาฟ้อง เราสามารถให้เจ้าหนี้รายที่สอง จนถึงรายสุดท้าย อายัดเงินเดือนได้เช่นกัน

ในกรณีที่ ยอดหนี้ฟ้องเป็นจำนวน 100,000 บาทขึ้นไป สามารถเจรจาต่อรองจ่ายชำระในอัตราที่ต่ำกว่าได้ เช่น สมมติหากจะต้องโดนอายัดเงินเดือน 30 เปอร์เซ็น เราสามารถเจรจาขอชำระ 20 เปอร์เซ็นได้

4.เตรียมคำให้การกับศาลโดยการทำข้อมูลแก้ต่าง โดยให้ทนายยื่นคำให้การต่อสู้ในศาลเพื่อที่เราจะสามารถยืดระยะเวลาชำระหนี้ออกไปอีกประมาณ 6-12 เดือน เพื่อเก็บเงินมาเจรจาไกล่เกลี่ยนอีกครั้งในรอบที่   2 และยอดหนี้ก็จะลดลงด้วย

{ ขอบคุณข้อมูลจาก Moneyhub }


การเลือกบัตรเครดิตให้ถูกวิธี

บัตรเครดิตแบบไหนดี

สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การเลือกบัตรเครดิตที่เหมาะกับเรา คนทุกคนมีไลฟ์สไตที่ไม่เหมือนกัน บัตรเครดิตเองก็มีหลายประเภท มีผลตอบแทนที่ไม่เหมือนกัน ฉะนั้น การเลือกบัตรเครดิตที่เหมาะสมกับตัวเองก็จะทำให้เราได้ผลประโยชน์มากยิ่งขึ้นจากการใช้บัตรเครดิต 

ซึ่งปัจจุบันก็มีเว็บไซต์โบรกเกอร์ออนไลน์ต่างๆที่เป็นที่ปรึกษาการเลือกบัตรเครดิตของเรา เช่น rabbit finance ที่เป็นโบรกเกอร์อันดับ 1 ของประเทศไทยที่ให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

อีกทั้งยังมีตารางเปรียบเทียบผลประโยชน์ให้เราเห็นอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็น รายได้ขั้นต่ำ ดอกเบี้ย หรือแม้กระทั่งค่าธรรมเนียมต่างๆที่เราจะต้องจ่าย เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

xcstasy.mm
xcstasy.mm
Previous
Next

บทความแนะนำ​

คอร์ส เรียนออนไลน์ ฟรี
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

4 คอร์ส เรียนออนไลน์ ฟรี ที่สุดของความใจดีจาก google

โควิด-19 ส่งผลกระทบให้ทุกอาชีพต้องระส่ำระส่าย บ้างก็ต้อง WFH บ้างก็โดนปลดออกจากงานกลางคัน ระยะเวลาผ่านไปครึ่งปี เหมือนทุกอย่างจะดีขึ้น แต่เปล่าเลย ล่าสุดมีข่าวว่า หญิงสาววัย …

หม้อน้ำรั่ว
ประกันรถยนต์

หม้อน้ำรถยนต์รั่วกลางทาง ต้องรับมืออย่างไร

ใครขับรถเก่าที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป คงต้องประสบพบเจอกับปัญหาเครื่องยนต์ที่ร้อนจัด เนื่องจากหม้อน้ำรั่ว ทำให้รถสตาร์ทไม่ติด ซึ่งเราที่เป็นเจ้าของรถจะมีวิธีการสังเกตและวิธีการจัดการแก้ไขได้อย่างไร วันนี้ rabbit finance …

ผู้สูงอายุ
ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

โรคอะไรบ้าง ที่ผู้สูงอายุในบ้านคุณต้องระวัง

คุณทราบหรือไม่ว่า จากสถิติได้วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศชายมีอายุเฉลี่ยสั้นกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะผู้ชายวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงวัย ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ นั้นมาจากโรคต่าง ๆ ที่รุมเร้า รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน …