คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ทำความรู้จัก “โรงรับจำนำ” ตัวช่วยเรื่องการเงิน

เงินหมด! หมุนเงินไม่ทัน! ต้องการเงินด่วน! เงินไม่พอใช้! ปัญหาเหล่านี้คงเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับใครหลายๆ คน แล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรหล่ะ ?  การเงินมีปัญหา จะใส่ชุดนักศึกษาไปหาใครดีคะ”  

แน่นอนสำหรับใครมีทรัพย์สินที่สามารถ “จำนำ” ได้ ก็คงไม่พ้นต้องวิ่งโร่ ไป “โรงรับจำนำ” เพื่อแปลสภาพทรัพย์สินที่มีเป็นเงิน แล้วค่อยไปผ่อนคืนทีหลัง แต่เอาเข้าจริง รู้หรือเปล่าคะ ว่าโรงรับจำนำคืออะไร ใครเป็นเจ้าของ วันนี้เราจะได้ไปทำความรู้จักกับโรงรับจำนำกันค่ะ

[rabbitads slug=banner1]

 


 

โรงรับจำนำ

เราคือ โรงรับจำนำ

โรงรับจำนำ หรือ โรงจำนำ ที่เราเรียกกัน หากกล่าวตาม พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ.2505 หมายถึง  สถานที่รับจำนำซึ่งประกอบด้วยการรับจำนำสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้ เป็นปกติธุระแต่ละราย มีจำนวนเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท

และหมายความรวมตลอดถึงการรับหรือซื้อสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สำหรับสิ่งของนั้นโดยเป็นปกติธุระ แต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกิน หนึ่งแสนบาท โดยมีข้อตกลงหรือเข้าใจกันโดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะได้ไถ่คืนในภายหลังด้วย

วัตถุประสงค์หลักของการตั้งโรงรับจำนำ คือ

 

1.เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ประสบปัญหาเฉพะหน้าขาดเคลนเงินใช้ในการดำรงชีพและการประกอบอาชีพ โดยนำทรัพย์สินมาจำนำเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ำ

2.เพื่อเป็นการตรึงระดับอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ มิให้โรงรับจำนำเอกชนเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย หรือค่าใช้จ่าย อื่นๆจากประชาชนผู้ใช้บริการเกินอัตราที่กฎหมาย(พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ)กำหนด

 


รับจำนำ

โรงรับจำนำมีกี่ประเภท

โรงรับจำนำ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. โรงรับจำนำดำเนินการโดยเอกชน

ซึ่งอาจอยู่ในรูปของธุรกิจแบบเอกชนคนเดียวเป็นเจ้าของหรือรูปของห้างหุ้นส่วนก็ได้

2. โรงรับจำนำที่ดำเนินการโดยรัฐบาล

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  • สถานธนานุเคราะห์

เป็นโรงรับจำนำที่ได้รับเงินทุนจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ รวมกับกำไรสะสมและเงินกู้จากธนาคารออมสิน ดำเนินกิจการโดยกรมประชาสงเคราะห์

  • สถานธนานุบาล

เป็นโรงรับจำนำที่ดำเนินการโดยเทศบาล ได้รับเงินอุดหนุนเริ่มแรกจากกองทุนส่งเสริมการสุขาภิบาลและ กองทุนบำเหน็จการครองชีพ

ดังนั้น ในการดำเนินการโรงรับจำนำของเอกชนและโรงรับจำนำของรัฐบาลจะคล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกันที่สถานที่ประกอบกิจการ


 

สังหาริมทรัพย์
ขอบคุณภาพจาก https://www.trade-jewelry.com/

ประเภทสิ่งของที่สามารถเข้าโรงรับจำนำได้

 

หากใครที่ยังสงสัยว่าโรงรับจำนำรัฐบาลรับจำนำอะไรบ้าง หรือ ทรัพย์สินที่จำนำได้มีอะไรบ้างลองไปดูกันค่ะ

ทรัพย์สินที่สามารถนำมาจำนำได้ คือ ทรัพย์สินที่อยู่ในรูปของ สังหาริมทรัพย์ มีดังนี้

  • การรับจำนำสิ่งของประเภท ทอง นาก เงิน หรือ ทอง นาก เงิน ที่เป็นรูปพรรณ รายละไม่เกิน 100,000 บาท
  • การรับจำนำสิ่งของประเภท เพชรที่เป็นรูปพรรณ รายละไม่เกิน 100,000 บาท
  • การรับจำนำสิ่งของประเภท เบ็ดเตล็ด เช่น กล้องถ่ายรูป นาฬิกา แว่นตา เครื่องเขียน เครื่องไฟฟ้า เครื่องมือช่าง และรวมไปถึงกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดัง รายละไม่เกิน 100,000 บาท

และ เมื่อรวมกันทุกรายการแล้วไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท ต่อหนึ่งรายต่อหนึ่งวัน

[rabbitads slug=banner2]

 


อัตราดอกเบี้ยการรับจำนำ

 อัตราดอกเบี้ยรับจำนำของสถานธนานุเคราะห์

  • เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน
  • เงินต้นมากกว่า 5,001 แต่ไม่เกิน 10,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน
  • เงินต้นมากกว่า 10,001 แต่ไม่เกิน 20,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน
  • เงินต้นมากกว่า 20,001 แต่ไม่เกิน 100,000 คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

**ทั้งนี้เป็นอัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560**

ซึ่งสำหรับโรงรับจำนำเอกชน อัตราดอกเบี้ยก็อาจจะมีเหลื่อมล้ำกันบ้างเล็กน้อยจากโรงรับจำนำรัฐบาล

ฉะนั้น ก่อนจะตัดสินใจจำนำทรัพย์สินกับโรงรับจำนำที่ใด ก็ควรศึกษารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเปรียบได้ง่าย


โรงจำนำ

ระยะเวลาการจำนำทรัพย์ในโรงรับจำนำ

 

ระยะเวลาการจำนำ คือ ระยะเวลาที่ผู้จำนำ กับผู้ รับจำนำ ตกลงกันว่า ต้องจ่ายดอกเบี้ยตามกำหนด จวบจนจะจ่ายเงินต้นที่เพื่อไถ่ถอนทรัพย์จำนำจนครบ มิเช่นนั้นทรัพย์จำนำจะหลุดตกเป็นสิทธิของผู้รับจำนำ

ซึ่งหากเป็น สถานธนานุเคราะห์ ได้กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์จำนำของผู้ใช้บริการในแต่ละราย ไว้เป็นเวลา 4 เดือน 30 วัน หรือประมาณ 5 เดือน หากผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยหรือไม่ไถ่ถอนคืนภายในกำหนดทรัพย์จำนำนั้นจะหลุดเป็นสิทธิของสถานธนานุเคราะห์

แต่หากเป็นโรงรับจำนำที่ดำเนินการโดยเอกชน ก็อาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละร้านเป็นผู้กำหนดขึ้นมาเอง ซึ่งก็จะอยู่ที่ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่  4 เดือน 30 วัน หรือประมาณ 5 เดือน ซึ่งหากเกินกำหนด โรงรับจำนำบางแห่งก็อาจจะผ่อนผันโอกาสส่งดอกเบี้ยได้อีก 5 วัน

จะเห็นได้ว่า โรงรับจำนำ เปรียบเสมือนที่พึ่งยามยากของใครหลายๆคนเลยทีเดียว เพราะแม้จะเอาทรัพย์สินไปจำนำไว้ แต่ก็สามารถนำไปไถ่ถอนคืนได้ อย่างไรก็ดี การจำนำทรัพย์สิน กับโรงรับจำนำรัฐบาล ดูเหมือนจะให้ความน่าไว้วางใจกว่าโรงรับจำนำเอกชน

หรือการหาช่องทางการเงินอื่น เช่น การกู้เงิน ซึ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือการกู้เงินด่วน หรือ เงินกู้นอกระบบ ที่จะทำให้ผู้กู้ แม้จะได้เงินเร็วแต่ผลที่ตามมา กับดอกเบี้ยที่ขูดรีด คงทำให้ผู้กู้แย่ไปกว่าเดิม

ดังนั้น หากใคร ที่อยู่ใน สภาวะการเงินที่ฝืดเคือง หรือต้องการเงินด่วน ก็ควรคิดไตร่ตรองให้ดี เพราะทุกปัญหาย่อมมีทางออก ซึ่งการจำนำ ก็เป็นทางออกที่ดีอีกหนึ่งวิธี หรือจะเป็น การกู้เงินจากสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ การจำนอง การทำบัตรเครดิต การรีไฟแนนซ์ อีกมากมายหลายวิธี ซึ่งหากสนใจ rabbit finance สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้

 

NP. Meaw :)
NP. Meaw :)
Previous
Next

บทความแนะนำ​

คอร์ส เรียนออนไลน์ ฟรี
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

4 คอร์ส เรียนออนไลน์ ฟรี ที่สุดของความใจดีจาก google

โควิด-19 ส่งผลกระทบให้ทุกอาชีพต้องระส่ำระส่าย บ้างก็ต้อง WFH บ้างก็โดนปลดออกจากงานกลางคัน ระยะเวลาผ่านไปครึ่งปี เหมือนทุกอย่างจะดีขึ้น แต่เปล่าเลย ล่าสุดมีข่าวว่า หญิงสาววัย …

หม้อน้ำรั่ว
ประกันรถยนต์

หม้อน้ำรถยนต์รั่วกลางทาง ต้องรับมืออย่างไร

ใครขับรถเก่าที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป คงต้องประสบพบเจอกับปัญหาเครื่องยนต์ที่ร้อนจัด เนื่องจากหม้อน้ำรั่ว ทำให้รถสตาร์ทไม่ติด ซึ่งเราที่เป็นเจ้าของรถจะมีวิธีการสังเกตและวิธีการจัดการแก้ไขได้อย่างไร วันนี้ rabbit finance …

ผู้สูงอายุ
ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

โรคอะไรบ้าง ที่ผู้สูงอายุในบ้านคุณต้องระวัง

คุณทราบหรือไม่ว่า จากสถิติได้วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศชายมีอายุเฉลี่ยสั้นกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะผู้ชายวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงวัย ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ นั้นมาจากโรคต่าง ๆ ที่รุมเร้า รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน …