ความแตกต่างของซื้อประกันเพื่อออมทรัพย์ และ ซื้อประกันเพื่อเป็นมรดก

posted: 1 year ago
1,007 views
ความแตกต่างของซื้อประกันเพื่อออมทรัพย์ และ ซื้อประกันเพื่อเป็นมรดก

comments

หากคุณเป็นผู้สูงอายุ ที่กำลังมองหา ประกันชีวิต เพื่อช่วยเก็บเงินให้คนในครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังของคุณ พยายามค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ก็จะขึ้นมาในหัวข้อ ซื้อประกันเพื่อออมทรัพย์ และซื้อประกันเพื่อเป็นมรดก

แต่คุณจะรู้ได้อย่างไร ในเมื่อซื้อ ประกันเพื่อออมทรัพย์ และ ซื้อประกันเพื่อเป็นมรดก เพราะต่างเน้นที่สะสมเงิน ฉะนั้น rabbit finance จะมาบอกความแตกต่างของทั้ง 2 ประเภทนี้เองค่ะ


ประกันมรดก ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

ไขข้อสงสัย ความต่างของ ซื้อประกันเพื่อออมทรัพย์ และซื้อประกันเพื่อเป็นมรดก

หลายคนคงสงสัยกันใช่ไหมคะว่า ซื้อประกันเพื่อออมทรัพย์ และซื้อประกันเพื่อเป็นมรดก ต่างกันอย่างไร ในเมื่อ 2 แบบต่างมีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันคือ  ออมเงิน

 ฉะนั้น rabbit finance จะพาคุณไปทำความรู้จักกับวัตถุประสงค์ของประกัน 2 รูปแบบนี้ เพื่อที่คุณจะได้รู้ถึงความแตกต่างและสามารถ เลือกซื้อประกันชีวิต ได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของคุณค่ะ

1. ซื้อประกันเพื่อออมทรัพย์

คือ ประกันชีวิตที่คุ้มครองและให้ผลประโยชน์ ทางด้านประกันชีวิต อีกทั้งยังได้ผลตอบแทนด้านออมทรัพย์ในอนาคต ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินเอาไว้ใช้ในอนาคต หรือเป็นคนเก็บเงินไม่เก่ง อย่างเช่น

ผู้ที่มีรายได้มั่นคง อยากทำประกันออมทรัพย์ เพื่อลดความกังวลเรื่องการเงิน หรืออยากลงทุนทำธุรกิจในอนาคต ก็สามารถทำประกันประเภทนี้ได้ คุณจะได้เงินก้อนมาเพื่อใช้สำหรับแผนการเงินในอนาคตของคุณได้ค่ะ

2. ซื้อประกันเพื่อเป็นมรดก

นอกจากจะคุ้มครองทางด้านประกันชีวิตแล้ว หากผู้สูงอายุอยากมีมรดกให้กับลูกหลาน การซื้อประกันเพื่อเป็นมรดกก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะว่า ซื้อประกันเพื่อเป็นมรดก ไม่ต้องทำ พินัยกรรม แต่สามารถระบุให้ทายาท (ลูก) เป็นผู้รับผลประโยชน์ได้ ซึ่งเงินที่ได้จากการรับประกันภัยจะได้รับการยกเว้นภาษีอีกด้วยนะคะ


ประกันมรดก ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

ซื้อประกันเพื่อเป็นมรดก ต้องนึกถึง ประกันสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จาก อลิอันซ์ อยุธยา

หากคุณกำลังก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ หรือต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อ เข้าสู่วัยสูงอายุ การเลือกทำประกันออมทรัพย์อาจไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่ เนื่องจากอายุของคุณที่มากขึ้นๆ อนาคตเรื่องการลงทุนก็น้อยลง

ดังนั้น การซื้อประกันเพื่อ เป็นมรดก จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น เพราะอย่างน้อยลูกหลานของคุณจะได้รับเงินส่วนนี้ เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อสถานภาพทางการเงินของครอบครัวค่ะ

สำหรับประกันเพื่อเป็นมรดก จะเน้นให้กับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากการเสียชีวิต เช่น ลูก ภรรยา หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย ซึ่งความพิเศษของ ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) ยังมีรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้

  • รับเงินคืน

ถ้าคุณจ่ายเบี้ยประกันชีวิตสม่ำเสมอ ครบถ้วนตามสัญญาของกรมธรรม์ เมื่อครบกำหนดสัญญา คุณจะได้รับเงินคืนสูงถึง 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเป็นเงินก้อนสูงถึง 750,000 บาท (ในกรณีที่เป็นแผนการคุ้มครองสูงสุด) เพื่อส่งต่อให้กับทายาทของคุณไปลงทุนธุรกิจในอนาคตได้เลย

  • อายุรับประกันภัย

ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จะพิจารณารับผู้เอาประกันภัยตั้งแต่อายุ 50 – 70 ปี และให้ความคุ้มครองนานถึงอายุ 90 ปี เลยค่ะ

  • สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันชีวิตสุงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จาก อลิอันซ์ อยุธยา สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงถึงปีละ 100,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร (ในกรณีที่ผู้สูงอายุซื้อให้ตัวเองเท่านั้น)


ประกันมรดก ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

1. กรณีเสียชีวิต

1.1 เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1-2

  • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย คุณจะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วคืน พร้อมรับเงินเพิ่มอีก 2%*
  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ คุณจะได้รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และรับ เบี้ยประกันภัย ที่ชำระไปแล้วคืนพร้อมรับเงินเพิ่มอีก 2%*

*ของเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับนี้ที่ได้ชำระมาทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ และ/หรือ บันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี)

1.2 เสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป

หากคุณทำประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) แล้วเสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 3 ถึง 5 ผู้รับผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยจะได้รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย แต่หากเสียชีวิต หลังจากนั้นรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้น 10% ทุกๆ 5 ปี สูงสุดถึง 150 % (แล้วแต่ว่าจะเสียชีวิตในปีใด)

2. ผู้เอาประกันภัยอยู่ครบอายุสัญญา

ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบอายุสัญญา หรือ มีอายุครบ 90 ปี จะได้รับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

3. รับเงินคืนทกๆ 5 ปี

ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 ผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนแบบการันตี 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 89 ปี

หากคุณเป็นผู้สูงอายุที่กำลังอยู่ระหว่างตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต เพื่อต้องการ นำเงินให้ลูกหลาน ได้ใช้ ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จากอลิอันซ์ อยุธยา ก็เป็นอีกประกันชีวิตหนึ่งที่คุณควรตัดสินใจซื้อค่ะ


avatar
by Echo Wave
วันไหนที่แรงบันดาลใจหมด หรือตัวตนตกหล่นไป เราจะไปริมน้ำและนั่งมอง ปล่อยให้ทุกสิ่งเคลื่อนไป แล้วทุกอย่างที่หายไปจะกลับมา...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon