Early Retirement เรื่องของการเกษียณที่ลูกจ้างควรรู้

posted: 1 year ago
1,200 views
Early Retirement เรื่องของการเกษียณที่ลูกจ้างควรรู้

comments

มีลูกจ้างจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของ Early-retirement ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆ เลยนะคะที่ ลูกจ้างควรทำความเข้าใจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในวัยเกษียณ เรื่องแบบนี้รู้ก่อนได้เปรียบค่ะ วันนี้ rabbit finance ขออาสาเล่าให้คุณฟัง ตามมาเลยค่ะ


early retirement วางแผนเกษียณอายุ

Early-retirement คืออะไร?

Early Retirement หรือ ที่เรียกกันว่าเออรี่รีไทร์ หมายถึงการเกษียณก่อนกำหนด ซึ่งเป็นมาตรการที่นายจ้างจัดขึ้นเพื่อให้ลูกจ้างได้ทำการเกษียณอายุเมื่อถึงวัยอันสมควร มักจะกำหนดไว้ที่อายุ 55 ปี หรือ 60 ปี ตามกฎและข้อบังคับของนายจ้างแต่ละคน

ทำไมต้องเกษียณก่อนกำหนด?

อย่างที่บอกว่า Early retirement หรือ การเกษียณก่อนกำหนด เป็นมาตรการที่จัดขึ้นโดยนายจ้าง จึงเอื้อประโยชน์ในแก่นายจ้างในด้านของการประหยัดต้นทุนค่าจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายระยะยาว หรือนายจ้างต้องการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้ดำเนินงานอย่างคล่องตัวมากขึ้น

โดยปกติลูกจ้างจะมีระยะเวลาของวัยเกษียณอยู่แล้ว แต่แทนที่จะรอเวลาที่ลูกจ้างทำงานจนถึงวัยเกษียณ นายจ้างก็มอบเงื่อนไขให้ลูกจ้างเสนอตนเองว่าจะขอเกษียณก่อนกำหนด

โดยลูกจ้างจะได้รับผลประโยชน์จากนายจ้างตามข้อกำหนดขององค์กรนั้นๆ เช่น ระยะเวลาในการทำงาน ไม่เคยมีความผิดพลาดในการทำงาน คุณภาพของงานที่ทำ เป็นต้น


early retirement วางแผนเกษียณอายุ

ลูกจ้างได้อะไรจาก Early-retirement

สำหรับลูกจ้างที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการเกษียณก่อนกำหนดนี้ หากได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างแล้ว ลูกจ้างจะต้องลาออกโดยสมัครใจพร้อมกับรับผลประโยชน์ตามข้อกำหนดของนายจ้าง

กรณีที่ลูกจ้างลาออกด้วยความสมัครใจ หรือ Early retirement นั้น ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

หากใน 1 ปีตามปฏิทิน ลูกจ้างมีการยื่นขอรับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานเกินกว่า 1 ครั้ง ให้นับระยะเวลาการรับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานรวมกันไม่เกิน 180 วัน เงินทดแทนนั้นจะจ่ายให้เป็นรายเดือน โดยจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ลูกจ้างใช้ประกันตน

แต่การลาออกของลูกจ้างจะทำให้ลูกจ้างเสียสิทธิตามกฎหมายในเรื่องการงดเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของลูกจ้าง รวมทั้งการใช้สิทธิเรียกร้องจากกองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง


early retirement วางแผนเกษียณอายุ

วางแผนชีวิตวัยเกษียณ เพื่อความมั่นคงในอนาคต

ลูกจ้างหลายๆ คนที่กำลังทำงานเก็บเงินกันอยู่ในตอนนี้ อาจจะกำลังวางแผนถึงอนาคตกันแล้วว่า จะใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อถึงวัยเกษียณ เงินเกษียณอายุจะพอไหม ไม่เป็นไรค่ะ เพราะ rabbit finance จะแนะนำวิธีง่ายๆ ให้คุณเอง

  • กำหนดอายุ

ขั้นแรกเลยก็คือ กำหนดอายุที่ต้องการจะเกษียณ เช่น 55 ปี, 60 ปี หรือถ้าต้องการ Early retirement ที่อายุ 45 ปี เพื่อจะได้รู้ว่าเหลือเวลาเตรียมตัวอีกนานแค่ไหน

  • ประมาณระยะเวลา

ประมาณช่วงระยะเวลาที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณ เช่น 20 ปี, 30 ปี เพื่อให้คุณสามารถคำนวณเงินที่จะใช้หลังเกษียณได้ว่าต้องใช้เงินจำนวนเท่าใดจึงจะเพียงพอ ประกอบกับพิจารณาความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย และพฤติกรรมการใช้ชีวิตว่าอยู่ในความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

  • ประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่จะใช้หลังเกษียณ โดยประเมินจากแผนการใช้ชีวิตที่กำหนดไว้ เช่น หลังเกษียณอยากไปเที่ยวต่างประเทศ หรือ อยากพักผ่อนสบายๆ แต่อย่าลืมคำนวณเงินเผื่อเงินเฟ้อด้วยนะคะ

  • รายได้หลังเกษียณ

รายได้ที่จะได้รับหลังเกษียณ เช่น เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินจากกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต และอื่นๆ ว่าจะได้รับจำนวนเท่าใด และจะบริหารเงินอย่างไรได้บ้าง

  • วางแผนการออม

วางแผนการออมเงินของปัจจุบัน หลังจากประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้ ควรแบ่งเงินออกมาเก็บออมเพื่อใช้ในอนาคตบ้าง แนะนำให้ทำ บันทึกรายรับ-รายจ่าย จะได้ตรวจสอบยอดเงินได้ง่ายๆ

หลายคนอาจคิดว่าอีกนานกว่าชีวิตวัยเกษียณของตนเองจะมาถึง แต่ขอบอกเลยว่า ถ้าเริ่มต้นวางแผนชีวิตหลังเกษียณตั้งแต่ตอนนี้ จะช่วยผ่อนภาระหนักๆ ในอนาคตลงไปได้มากเลยค่ะ


avatar
by IN-Wsible
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon