ต่างชาติขานรับ อีอีซี(EEC) แห่เข้าลงทุนในไทยเพียบ

posted: 10 months ago
ต่างชาติขานรับ อีอีซี(EEC) แห่เข้าลงทุนในไทยเพียบ

comments
  • นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินหน้าผลักดันโครงการพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อให้เป็นจุดดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามายังไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่จะช่วยสร้างการเติบโตในอนาคต
  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้ อนุญาตให้นักลงทุนจากต่างประเทศ 18 ราย เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 1,048 ล้านบาท

ธุรกิจต่างด้าวพุ่งทะลักไทยขานรับ อีอีซี

อีอีซี
นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ขอบคุณภาพ siambusinessnews)

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 18 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 1,048 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 282 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน

จากรายงานพบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคมที่ผ่านมา มีต่างด้าวได้รับใบอนุญาตจำนวน 178 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 8,546 ล้านบาท เทียบกับเดือนมกราคม-สิงหาคม 2560 คน มีต่างด้าวได้รับใบอนุญาตจำนวนมากถึง 192 ราย และมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,842 ล้านบาท ซึ่งทั้งปี 2560 มีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 270 ราย และมีเงินลงทุน 7,302 ล้านบาท เรียกว่ามูลค่ารวมตลอดปี 2560 ยังไม่สูงเท่ายอดรวมของปี 2561 ที่เพิ่งผ่านมาเพียง 8 เดือนเท่านั้น

ไทยดึงเกาหลีลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในไทย

อีอีซี
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (ขอบคุณภาพThe Bangkok Insight)

ขณะเดียวกัน นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายในงานสัมมนา “โอกาสการลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในไทย” ว่า บีโอไอ ร่วมกับ อาเซียน โคเรีย เซ็นเตอร์ (ASEAN-Korea Centre: AKC) หน่วยงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างเกาหลีใต้และภูมิภาคอาเซียน และสถาบันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์แห่งเกาหลีใต้ นำคณะนักธุรกิจจากกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวนกว่า 30 ราย จาก 13 บริษัท เดินทางมาศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 4- 6 ก.ย. 2561

โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บริษัทจากเกาหลีใต้มองเห็นโอกาสการลงทุนในประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหากเข้ามาลงทุนด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน และการออกสมาร์ทวีซ่า เพื่อดึงดูดบุคลากรทักษะสูงให้เข้ามาทำงานในไทยด้วย นอกจากนี้ บีโอไอจะนำคณะนักธุรกิจเกาหลีใต้ เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) อีกด้วย

นายลี ฮยอก เลขาธิการศูนย์อาเซียน โคเรีย เซ็นเตอร์ กล่าวว่า กิจกรรมสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นการให้ข้อมูลเพื่อช่วยให้นักธุรกิจที่สนใจได้ทราบโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทยโดยตรง ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอย่างจริงจัง ภายใต้การให้สิทธิประโยชน์หลากหลาย ทั้งนี้นักลงทุนจากเกาหลีใต้ได้รับการยอมรับถึงศักยภาพในการเป็นผู้พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยต์และระบบอัตโนมัติในระดับที่ดี และมีความสนใจที่จะขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ


รัฐฯ เตรียมปั้นครูพิเศษ รองรับ อีอีซี

อีอีซี
พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ขอบคุณภาพ กรุงเทพธุรกิจ)

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เสนอแนะให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวม “ครูพิเศษ” โดยบูรณาการภารกิจผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยการนำร่องในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เริ่มสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการแล้วหลายแห่ง เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการ แต่ยังมีลักษณะต่างคนต่างทำ ดังนั้น จากนี้ไปจะให้หน่วยงานรัฐบันทึกข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบของการทำระบบฐานข้อมูลรวม (ทั้งในด้านวิชาการและทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางให้สถานศึกษาทั่วประเทศสามารถเข้าถึงบุคคลเหล่านี้ในฐานะครูพิเศษได้อย่างทั่วถึง

โดยตั้งเป้าหมายให้ได้ 500 คน ภายในปีนี้ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนบุคลากรในภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญใน 10 สาขา อุตสาหกรรมเป้าหมาย และสาขาวิชาชีพอื่นที่จำเป็นต่อการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวร่วมกันเข้ามาเป็นครูพิเศษ เพื่อร่วมกันผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่สถานประกอบการ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ขอบคุณข้อมูลและภาพ กรุงเทพธุรกิจ , ดลินิวส์ , ไทยโพสท์


avatar
by ANCHALEE SABUYSUK
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon