การทำประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติม (สลักหลังกรมธรรม์) ที่คนทำประกันต้องรู้

posted: 3 ปีที่แล้ว
1,034 views
การทำประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติม (สลักหลังกรมธรรม์) ที่คนทำประกันต้องรู้

comments

ว่าด้วยเรื่องของการทำประกันภัยรถยนต์ที่ทุกคนย่อมรู้อยู่แล้วว่าประกันภัยรถยนต์นั้นมีประโยชน์กับเรามากแค่ไหน และนอกจากที่เราต้องรู้ในเรื่องของความคุ้มครองต่างๆเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของเราแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้เพิ่มเติมก็คือ เรื่องของสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ นั่นเองค่ะ


 

สลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คืออะไร?

สลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คือ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ที่บริษัทประกันภัยรถยนต์ออกให้ในกรณีที่

  • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ทางบริษัทประกันจัดทำมาให้มีความไม่ถูกต้อง อาทิ ทะเบียนรถผิด เลขตัวถังที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ไม่ตรงกับเลขตัวถังรถ บริษัทสะกดชื่อผู้เอาประกันผิด ระบุวันที่เริ่มต้นคุ้มครองผิด เป็นต้น
  • ผู้เอาประกันต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์ เช่น  เปลี่ยนชื่อผู้รับประโยชน์ เปลี่ยนที่อยู่ มีการนำรถไปตกแต่งอุปกรณ์เพิ่ม เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้รถ หรือการแก้ไขรายชื่อผู้ขับขี่ เป็นต้น

พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา เมื่อเราแจ้งให้ทางบริษัทประกันดำเนินการแก้ไขข้อมูลเหล่านั้น บริษัทประกันภัยรถยนต์จะส่งเอกสารที่เรียกว่า “สลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์” กลับมาให้เราเพื่อเป็นการยืนยันว่า ได้แก้ไขรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว นั่นเองค่ะ


สลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ มีไว้เพื่ออะไร

เพราะ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เปรียบเสมือนสัญญาที่เราทำไว้กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ แน่นอนว่าในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นั้นจะระบุ

  • เงื่อนไขความคุ้มครอง
  • เงื่อนไขการชดใช้ค่าเสียหายในกรณีต่างๆ
  • รายละเอียดของรถยนต์คันเอาประกัน
  • ระบุชื่อผู้เอาประกัน

ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ทั้งสิ้น ดังนั้นหากข้อมูลที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มีความผิดพลาด อาจจะส่งผลให้เราไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์อย่างเต็มที่ หรืออาจจะเป็นช่องทางให้บริษัทประกันภัยรถยนต์ปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองแก่เราได้นั่นเองค่ะ

ดังนั้น หากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มีไว้เพื่อให้เราทราบถึงความคุ้มครองต่างๆที่เราตกลงทำสัญญาไว้กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขความคุ้มครอง หรือเงื่อนไขการชดใช้ค่าเสียหายแล้วนั้น สลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ก็มีไว้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเราในส่วนที่กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มีความผิดพลาดนั่นเอง ค่ะ

 


 

ต้องขอสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ตอนไหน

ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการขอสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นั้น แน่นอนว่าต้องเป็นหลังจากที่บริษัทประกันภัยรถยนต์ได้ส่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ให้แก่คุณเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เมื่อคุณได้รับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ก็ควรอ่านและตรวจสอบข้อมูลที่ระบุมาให้เรียบร้อยค่ะ เพื่อเป็นการศึกษาความคุ้มครองและเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และเป็นการ Re-check ข้อมูลต่างๆว่าตรงกับข้อมูลที่คุณได้แจ้งกับบริษัทประกันหรือไม่ หากพบว่าข้อมูลที่ระบุมามีความผิดพลาดก็สามารถแจ้งได้ทันทีค่ะ

หากคุณมีการซื้อประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติมให้แก่อุปกรณ์เสริมต่างๆที่คุณดำเนินการติดตั้งเพิ่มให้แก่รถยนต์คันเอาประกัน หรือมีการนำรถคันเอาประกันไปตกแต่งเพิ่มเติมก็ควรแจ้งให้แก่บริษัทประกันรับทราบ

เพื่อที่บริษัทประกันจะได้ออกเอกสาร สลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ให้แก่คุณ เพื่อเป็นการยืนยันว่าอุปกรณ์ต่างๆที่คุณติดตั้งเพิ่มมานั้น ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ในกรณีที่อุปกรณ์เสริมเหล่านั้นได้รับความเสียหายนั่นเองค่ะ


 

ขั้นตอนการขอสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

 

  1. แจ้งคำร้องไปยังบริษัทประกัน หรือหากคุณซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านโบรกเกอร์ประกันภัย หรือตัวแทนขายประกันภัยรถยนต์ก็สามารถแจ้งกับตัวแทนหรือโบรกเกอร์ได้เลยค่ะว่า ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ประกันภัย
  2. แนบเอกสารประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ให้เรียบร้อย รวมถึงลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับด้วย
  3. ในบางครั้งการแก้ไขสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์อาจส่งผลให้คุณต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติม เช่น การซื้อประกันภัยรถยนต์เพิ่มให้แก่อุปกรณ์เสริมต่างๆที่ติดภายในรถยนต์ หรือ สลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ถูกออกเพิ่มจากการที่คุณนำรถไปแต่งอุปกรณ์เพิ่มมา ในกรณีนี้คุณจะต้องดำเนินการชำระค่าเบี้ยประกันและค่าใช้จ่ายต่างๆให้เรียบร้อยก่อน ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขมีผลคุ้มครอง
  4. จากนั้นบริษัทประกันจะดำเนินการออกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ให้ และจะส่งสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่มีการแก้ไข เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วให้แก่ผู้เอาประกัน ตามที่อยู่ที่ผู้เอาประกันให้ไว้

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า สลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ มีความสำคัญพอๆกับตัวเล่มกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เลยทีเดียวค่ะ เพราะการให้ความคุ้มครองทั้งหมดจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารดังกล่าวทั้ง 2 ชนิด

ดังนั้นการทำประกันภัยรถยนต์ในแต่ละครั้ง หากคุณได้รับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แล้วก็ควรตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องและรายละเอียดต่างๆให้ดี หากพบข้อผิดพลาดก็แจ้งบริษัทประกันเพื่อให้บริษัทประกันดำเนินการออกสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ระบุข้อมูลที่ถูกต้องให้ทันทีเพื่อผลประโยชน์แก่ตัวเองค่ะ


หากคุณกำลังมองหาประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานและเงินในกระเป๋าของคุณ ลองเปรียบเทียบราคาและความคุ้มครองที่คุณต้องการได้ที่ rabbitfinance.com/car-insurance


avatar
by HamsterB
Related stories
loading icon