[EVENT] : เตรียมพร้อมก่อนเข้าชม ‘นิทรรศการพระเมรุมาศ’ 2-30 พ.ย. นี้

posted: 1 year ago
[EVENT] : เตรียมพร้อมก่อนเข้าชม ‘นิทรรศการพระเมรุมาศ’ 2-30 พ.ย. นี้

comments

➤ Where : มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
➤ When : 2 -30 พฤศจิกายน 2560
 Time : 07:00 น. – 24:00 น.
➤ Ticket : Free
➤ More Info : www.kingrama9.net


“เสียใจได้ แต่อย่าละเลยหน้าที่

คนที่อยู่ทางนี้ ก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปให้ได้” 

พระเมรุมาศ-3


พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ตรัสไว้เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ ในปี พ.ศ.2551 เชื่อว่าในยามนี้น่าจะเป็นพระราชดำรัสที่คนไทยทุกคนควรระลึกถึงและน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อคลายความโศกเศร้า หลัังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาคมโลก

ริ้วขบวน


ทั้งนี้ ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ที่อัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพออกพระเมรุมาศตามแบบโบราณราชประเพณี ก็สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมเก่าแก่ของไทย โดยเฉพาะ ‘พระเมรุมาศ’ ที่ได้รับยกย่องให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางราชประเพณีที่ยิ่งใหญ่และวิจิตรที่สุดของกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างตามคติความเชื่อศาสนาพราหมณ์ที่เปรียบพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพสถิตบนเขาพระสุเมรุ เมื่อสวรรคตจึงต้องมีการตั้งพระบรมศพบนพระเมรุมาศเพื่อเป็นการส่งพระวิญญาณกลับสู่เขาพระสุเมรุดังเดิม นอกจากงานสร้างที่ละเอียดทุกขั้นตอนแล้ว ยังมีรูปปั้นสัตว์หิมพานต์นานาชนิดรายล้อมสระอโนดาดบริเวณชั้นลานอุตราวรรต โดยชาลาแต่ละชั้นจะมีประติมากรรมท้าวจตุโลกบาลและเทวดาน้อมรับเสด็จสู่สรวงสวรรค์

พระเมรุมาศ-2


ภายหลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงแล้ว จะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้าชมพระเมรุมาศได้ใน นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งทางการได้มีการประกาศข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าชมให้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว นับว่าเป็นโอกาสที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคนไทยทุกคนที่จะได้เข้าชมสถาปัตยกรรมที่รวบรวมงานศิลปะชั้นครูของช่างฝีมือเอกที่ต่างตั้งใจถวายงานอย่างสุดความสามารถเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้าย สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมชมนิทรรศการฯ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้ค่ะ

ระยะเวลาเปิดให้เข้าชม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ โดยนิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมระหว่าง วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07:00 น. – 24:00 น. ของทุกวัน โดยทางการคาดว่าจะสามารถรองรับประชาชนได้วันละประมาณ 104,000 คน


การแต่งกาย

ข้อปฏิบัติชมพระเมรุมาศ (2)


สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อมีแขนไม่บางไม่รัดรูป กางเกงขายาว งดกางเกงยีนส์ฟอกขาดวิ่นหรือรัดรูป รองเท้าแบบสุภาพ งดสวมรองเท้าแตะ
สุภาพสตรี : สวมเสื้อมีแขน ไม่บาง ไม่รัดรูป ไม่เอวลอย สวมกระโปรงยาวคลุมเข่า หรือ กางเกงขายาวทรงสุภาพ ไม่บาง ไม่รัดรูป รองเท้าแบบสุภาพงดสวมรองเท้าแตะ นักเรียน นิสิต นักศึกษา สวมเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนด
กลุ่มชาติพันธุ์ : สวมชุดพื้นถิ่น


จุดคัดกรอง 5 จุด

ประชาชน-พระเมรุมาศ


**สำคัญมาก** ผู้เข้าชมต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนที่ราชการออกให้เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผ่านจุดคัดกรองดังต่อไปนี้

ประชาชนทั่วไป : จุดคัดกรองบริเวณท่าช้าง, วงเวียนรักษาดินแดง และพระแม่ธรณีบีบมวยผม
พระภิกษุและผู้พิการ : จุดคัดกรองบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
นักท่องเที่ยวต่างชาติ : จุดคัดกรองบริเวณด้านหลังกระทรวงกลาโหม


สามารถชมอะไรได้บ้าง ?

มหรสพ


โดยใน 1 รอบชั่วโมงนั้น จะเปิดให้เข้าชมส่วนต่างๆ ดังนี้
– 15 นาทีแรก : ให้ชมและถ่ายภาพบริเวณทางเข้าพระเมรุมาศ แปลงนา คันดิน และภูมิทัศน์ต่างๆ โดยรอบ
– 45 นาทีต่อมา : ประชาชนสามารถเข้าชมพื้นที่ด้านในได้อย่างอิสระ แต่จะชมพระเมรุมาศได้เฉพาะชั้น 1 เท่านั้น โดยจะเปิดขึ้นลง 2 ด้านด้วยกัน ในส่วนของพระที่นั่งทรงธรรมนั้นจะมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 ส่วนภายในอาคารอื่นๆ จะมีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการสร้างพระเมรุมาศ รวมไปทั้งงานศิลปะอื่นๆ และยังมีนิทรรศการสัมผัสพร้อมเสียงบรรยายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการด้วย
– 5 นาทีสุดท้าย : จะมีสัญญาณเตือนก่อนหมดเวลาเข้าชม (เจ้าหน้าที่จะปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์)

หมายเหตุ : เวลา 18:00-22:00 น. ของทุกวัน จะมีการจัดแสดงมหรสพโดยรอบพระเมรุมาศ นอกจากนี้ในวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีการแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรม เหมือนกับวันถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ


ข้อปฏิบัติขณะเข้าชมนิทรรศการ

สัตว์หิมพานต์


– ไม่แตะต้อง หรือสัมผัสพระเมรุมาศ ตลอดจนสิ่งที่นำมาจัดแสดง
– ไม่ดึง เด็ด เหยียบ หรือสร้างความเสียหายแก่ไม้ดอก ตลอดจนพันธุ์พืชภายในงาน
– ถ่ายรูปในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น
– ทิ้งขยะในบริเวณที่จัดให้เท่านั้น

สำหรับใครที่อยากไปชมพระเมรุมาศภายในนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ก็ควรเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของเครื่องแต่งกาย ทำความเข้าใจถึงข้อปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยระหว่างเข้าชมงาน โดยหากมีข้อสงสัยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kingrama9.net หรือ ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โทร. 1441 ได้ตลอด 24 ชม.


avatar
by เคอร์เซอร์กะพริบ
อัพเดตกระแสฮิตติดโซเชียล เกาะติดอีเว้นท์ชิคๆรอบกรุง จับตาทุกความเคลื่อนไหวของเซเลบริตี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon