[EVENT] : Dance: In the Middle, Swaggers Company

posted: 1 year ago
[EVENT] : Dance: In the Middle, Swaggers Company

comments

Where : Alliance française de Bangkok

When :  2 มิถุนายน 2560

Time : 20:00 – 23:00 น.

Ticket : 250 บาท (สมาชิกและนักเรียนของสมาคมฝรั่งเศส 150 บาท)

More Info : Dance: In the Middle, Swaggers Company


 Marion Motin นักเต้นและนักออกแบบท่าเต้น Hip-Hop ซึ่งมีชื่อเสียงจากผลงานการแสดงมากมาย อาทิ ผลงานของ Stromae และ Christine and the Queen รวมทั้งละครเพลง Résiste ซึ่ง Marion Motin เป็นผู้ออกแบบท่าเต้น และผลงานล่าสุดของเธอก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างสรรค์งานเชิงลึกกับคณะ Swaggers ที่เธอก่อตั้งในปี 2552 เลย ชมการแสดงของเธอและคณะในวันศุกร์นี้ได้ที่สมาคมฝรั่งเศส

ชมทีเซอร์ผลงานของเธอและคณะที่นี่

dance-in the middle-2avatar
by Wanwara Sutthisak

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon