เปิดฉากยุคทอง ETF โลกแห่งการลงทุน

posted: 2 years ago
เปิดฉากยุคทอง ETF โลกแห่งการลงทุน

comments

หากย้อนกลับไปเมื่อช่วง 10 ปีที่แล้ว (ปี 2550) กองทุน ETF (Exchange Traded Fund) ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในวงการตลาดหุ้นไทย ซึ่งกองทุนดังกล่าวถือว่าเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ และเชื่อว่านักลงทุนไทยหลายท่านน่าจะรู้จักกองทุนดังกล่าวเป็นอย่างดี แต่สำหรับนักลงทุนทั่วไปหรือนักลงทุนรายย่อยอาจสงสัยว่ากองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนอย่างไร วันนี้ Rabbit Daily มีคำตอบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการลงทุนได้อย่างเหมาะสมต่อไปจุดกำเนิดของกองทุน ETF

กองทุน ETF เกิดขึ้นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ ปี 2536 โดย Mr.Nate Most ได้นำประสบการณ์จากการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity) ซึ่งใช้ใบเสร็จรับเงินจากโกดังสินค้าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าในโกดังแทนการซื้อขายที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้าจริงๆ ความคิดของเขาถูกพัฒนาจนสำเร็จเป็นกองทุน ETF กองแรกของโลก โดยมีชื่อว่า Standard & Poor’s-500 Depositary Receipts หรือ SPDRs เรียกกันง่ายๆ ว่า Spiders และยังคงเป็นกองทุน ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย นอกจากนี้แล้ว ยังได้ขยายไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศแถบยุโรป ญี่ปุ่น แคนาดา อังกฤษ ซึ่งมีการเติบโตต่อเนื่องมาโดยตลอด ยิ่งไปกว่านั้นเกือบทุกตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย เช่น เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน และไทย ก็ได้จัดตั้งและซื้อขายกองทุน ETF เช่นกัน


กองทุน ETF คืออะไร

กองทุน ETF หรือ Exchange Traded Fund เป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิดที่ไม่มีกำหนดอายุโครงการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เสมือนหุ้นที่สามารถซื้อขายเหมือนหลักทรัพย์ตัวหนึ่งที่สามารถซื้อขายได้ตลอดวัน แต่มีความต่างจากกองทุนประเภทอื่นที่สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ที่ราคาสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ สิ้นวันทำการเท่านั้น โดยมีนโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกับ Index fund ซึ่งเป็นการลงทุนที่อ้างอิงกับดัชนีต่างๆ เช่น ดัชนีที่อ้างอิงหุ้น (หุ้นขนาดใหญ่ หุ้นขนาดกลาง หุ้นขนาดเล็ก หรือหุ้นรายกลุ่มอุตสาหกรรม) หรือดัชนีราคาตราสารหนี้ (ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารหนี้ระยะยาวตราสารหนี้ภาครัฐ และตราสารหนี้ภาคเอกชน) หรือดัชนีหุ้นกู้บริษัทเอกชน รวมถึงดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ (ราคาทองคำแท่ง) เป็นต้น


กองทุน ETF ลงทุนในเชิงอนุรักษ์ (Passive) คืออะไร

กองทุน ETF เน้นลงทุนในเชิงอนุรักษ์ (Passive) หรือการลงทุนเชิงรับ ที่ให้ได้ผลตอบแทนเท่ากับหรือใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงมากที่สุด โดยผู้จัดการกองทุนจะเลือกกระจายการลงทุนในลักษณะเดียวกันกับสัดส่วน หรือน้ำหนักของหลักทรัพย์รายตัวที่ใช้ในการคำนวณดัชนีอ้างอิงนั้นอย่างใกล้ชิด ซึ่งแตกต่างจากกองทุนรวมโดยส่วนใหญ่ที่มักมีกลยุทธ์การลงทุนในเชิงรุก เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีอ้างอิง ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่า


จุดเด่นของกองทุน ETF

1. มีสภาพคล่องสูง เนื่องจากเป็นกองทุนที่จดทะเบียนและสามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันและทราบราคาซื้อขายแบบ Real Time ซึ่งต่างจาก Index Fund ที่จะต้องทำรายการซื้อขายในระหว่างวัน
2. กระจายการความเสี่ยง หากนักลงทุนมีเงินลงทุนจำกัด ทำให้ซื้อหุ้นได้เพียงไม่กี่ตัว แต่การลงทุนในกองทุน ETF กระจายการลงทุนไปหลากหลายอุตสาหกรรม หรือการกระจายลงทุนในหุ้นถึง 50 ตัว ทำให้ช่วยลดความผันผวนของราคาหุ้นรายตัวได้
3. ค่าธรรมเนียมถูก เนื่องจากนักลงทุนจะต้องทำการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ จึงมีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่บริษัทจัดการคิดกับผู้ถือหน่วยลงทุนต่ำกว่ากองทุนรวมโดยทั่วไป


Thaidex SET 50 ETF กองทุนแรกของไทย

เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ช่วงเดือนสิงหาคม 2550 ได้ถือกำเนิดกองทุน Thaidex SET 50 ETF ซึ่งเป็นกองแรกของประเทศไทยภายใต้การบริหารและจัดกองทุนรวม โดย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) วรรณ จำกัด ในช่วงนั้น (ขณะนี้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด) ซึ่งเป็นกองทุนเปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และสามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้นหนึ่งตัว ซึ่งอ้างอิงกับดัชนี SET 50กองทุน ETF ถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการลงทุน แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ทุกครั้งก่อนคิดที่จะลงทุนควรศึกษาหาความรู้ เพื่อไม่ให้การลงทุนของเราต้องสูญเปล่า


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon