ให้นมลูกนาน 6 เดือน ลดความเสี่ยง “มะเร็งมดลูก”

posted: 1 year ago
ให้นมลูกนาน 6 เดือน ลดความเสี่ยง “มะเร็งมดลูก”

comments

นอกจากมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกที่พบมากในผู้หญิงแล้ว ยังมีโรคมะเร็งร้ายอีกชนิดหนึ่งที่พบมาก และน่ากลัวไม่แพ้กันด้วย นั่นคือ “มะเร็งมดลูก” หลายคนมักเข้าใจว่า มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งมดลูก คือ มะเร็งชนิดเดียวกัน จึงทำให้เข้าใจผิดว่า การตรวจภายใน หรือการตรวจมะเร็งปากมดลูก เป็นการตรวจมะเร็งในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งหมด

แต่ในความเป็นจริงแล้ว การตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นเพียงแค่การตรวจสอบเพียงส่วนเดียวเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงการตรวจมะเร็งมดลูกด้วย


มะเร็งมดลูก

รู้จัก “มะเร็งมดลูก”

“มะเร็งมดลูก” (Womb Cancer) คือ โรคมะเร็งที่ส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์เพศหญิง เกิดจากการที่เซลล์ภายในมดลูกมีเนื้อร้าย (Malignant Tumor) และแพร่กระจายทำลายเนื้อเยื่อบริเวณที่อยู่ใกล้เคียง อีกทั้งยังลามไปตามส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

สาเหตุของการเกิด “มะเร็งมดลูก” ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด แต่มีผู้คาดเดาว่าอาจเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย ซึ่งอาจจะมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งมดลูก อันได้แก่

มะเร็งมดลูก มักพบในผู้ที่อายุระหว่าง 40-80 ปี หรือผู้ที่มีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือมามากเกินไป ทั้งนี้ผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 40 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งมดลูกมีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น


น้ำนมแม่
ขอขอบคุณภาพจาก images.parents.mdpcdn.com

การให้นมลูกลดความเสี่ยง “มะเร็งมดลูก” จริงหรือ ?

น้ำนมแม่เป็นอาหารที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ที่สุดสำหรับเด็กทารก เนื่องจากในน้ำนมมีน้ำและสารอาหารครบถ้วนที่จำเป็นต่อเด็กทารก และองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำอีกว่า

แม่ควรให้นมลูกอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อช่วยเรื่องสุขภาพ การเจริญเติบโต พัฒนาการ รวมถึงเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยอีกด้วย

นอกจากการให้นมลูกจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อแม่อีกด้วย ดังนี้

1. ช่วยกระชับหุ่น

การให้นมลูกจะช่วยให้ร่างกายของแม่กระชับมากขึ้น เนื่องจากไขมันที่ถูกสะสมไว้ขณะตั้งครรภ์จะถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำนมลูก

2. ช่วยให้มดลูกหดตัวเข้าช่องเชิงกรานได้อย่างรวดเร็ว

ช่วงระหว่างที่คุณให้นมลูก ร่างกายของคุณจะหลั่งสาร Oxytocin ที่จะช่วยไปกระตุ้นให้มดลูกเกิดการบีบตัว จนมดลูกมีขนาดเท่าเดิม และสามารถเข้าไปอยู่ในช่องเชิงกรานได้

3. เป็นการควบคุมกำเนิดด้วยวิธีธรรมชาติ

การให้นมลูกเป็นประจำสม่ำเสมอติดต่อกัน จะช่วยป้องกันการเกิดประจำเดือนได้ 7-12 เดือน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ฮอร์โมนที่ทำให้เกิดกระบวนการสร้าง และสลายของเยื่อบุโพรงมดลูกกลายเป็นเลือดประจำเดือน

มะเร็งเต้านม

4. ช่วยให้สภาพจิตใจแม่สงบ

ช่วงเวลาให้นมลูกนอกจากจะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแม่และลูกแล้ว ร่างกายจะหลั่งสารที่ทำให้จิตใจของคุณมีความสงบ และช่วยลดความตึงเครียดในระหว่างการเลี้ยงลูกได้ไม่น้อย

5. ลดการเกิดมะเร็ง

ผลจากการที่กระบวนตกไข่ถูกยับยั้งไว้นั้นส่งผลดีต่อแม่เป็นอย่างมาก และยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในผู้หญิงได้ ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านม ในช่วงวัยหมดประจำเดือน, มะเร็งรังไข่, มะเร็งปากมดลูก รวมถึง “มะเร็งมดลูก” ด้วย

สถาบันวิจัยการแพทย์ QIMR Berghofer ประเทศออสเตรเลีย พบว่า หากแม่ให้นมลูกนานถึง 6 เดือน จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งมดลูกได้ถึง 7% ต่อการมีลูก 1 คน

เมื่อเปรียบเทียบกับแม่ที่ไม่ได้ให้นมลูก ในขณะที่แม่ที่ให้นมลูกนาน 6-9 เดือน จะช่วยลดความความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมดลูกมากกว่า 11%

นอกจากนี้ ทางสถาบันยังพบอีกว่า หากมีลูกคนที่ 2 และแม่ยังคงให้นมลูกนาน 6-9 เดือน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมดลูกมากถึง 22% เลยทีเดียว


ให้นมลูก

การป้องกัน “มะเร็งมดลูก”

เนื่องจากยังไม่มีการระบุสาเหตุของการเกิดมะเร็งมดลูกที่แน่ชัด ดังนั้น การป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งมดลูกจึงอาจทำได้ดังนี้

  • ควบคุมน้ำหนักตัว และระมัดระวังเรื่องโรคอ้วน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง เพราะโรคเหล่านี้นับเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งมดลูก ดังนั้น ควรรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งมดลูกได้
  • สตรีวัยหมดประจำเดือน ควรเข้ารับการตรวจร่างกาย และตรวจภายในอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อตรวจหาสัญญาณของโรคมะเร็งมดลูก
  • หากคุณใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน เพื่อช่วยรักษาอาการหมดประจำเดือน ควรปฏิบัติตนตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด และระมัดระวัง
  • รีบปรึกษาแพทย์ เมื่อประจำเดือนมามากกว่าปกติ แม้คุณจะไม่ได้อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 40-80 ปีก็ตาม

 

แม้การให้นมลูก หรือการงดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมดลูก จะช่วยให้คุณไกลจากโรคมะเร็งมดลูกมากขึ้น แต่เนื่องจากยังไม่มีการค้นพบสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งมดลูกอย่างแน่ชัด จึงทำให้คุณยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายนี้พอสมควร

เพราะฉะนั้น การทำ “ประกันภัยโรคมะเร็ง” ติดตัวไว้ จะเป็นการเตรียมตัวหากโรคร้ายนี้เกิดขึ้นกับคุณ และยังช่วยให้คุณหมดความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา ทั้งค่ายาที่นอกเหนือจากการรักษาตามสิทธิ์ที่ได้, ค่าอาหารเสริม ขณะเข้ารับการทำเคมีบำบัดหรือการผ่าตัด และมีเงินสำรองไว้ใช้ในการดำรงชีพต่อไปอีกด้วย


avatar
by wacheese
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon