เช็กสิ! สุขภาพทาง การเงิน ของคุณดีแล้วหรือยัง?

posted: 1 year ago
เช็กสิ! สุขภาพทาง การเงิน ของคุณดีแล้วหรือยัง?

comments

เงิน เงิน เงิน เงิน เงินน่ะ มีไหม?

ถ้าให้เปรียบความสำคัญของ การเงิน ในสมัยนี้ หากจะบอกว่าคือพระเจ้า ก็คงไม่แปลก เพราะเดี๋ยวนี้ ใครๆ ก็จ้องแต่จะต้องการเงิน หาทางที่รวยกันทั้งนั้น แน่นอนสิคะ แม้การมีเงินจะไม่ใช่เรื่องที่มีความสุขที่สุดในชีวิต แต่เงินก็นำพามาซึ่งความสุขในหลายๆ เรื่อง

ดังนั้นตอนนี้ เรามาเช็กสุขภาพทางการเงินของคุณกันดีกว่า ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง มีการจัดการบริหารการเงินของตัวเองดีกันแค่ไหน?


การเงิน

3 วัยทำงาน กับสุขภาพทางการเงิน

1. วันทำงานตอนต้น 22-30 ปี

การที่คุณเริ่มก้าวเข้าสู่วัยทำงาน เพิ่งจบมาใหม่ๆ แบบไฟแรงเวอร์ แน่นอนว่ายังไม่มีภาระในชีวิต ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังสร้างนิสัยทางการเงินที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นวินัยในการใช้จ่าย วินัยในการออม การฝึกทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อเป็นการกำหนดงบในการใช้จ่ายที่เหมาะสม

สมการที่ใช้ในการกำหนดงบ คือ  รายรับ – เงินออม = ค่าใช้จ่าย

ดังนั้น เมื่อมีเงินเข้ามาในบัญชีควรตัดออมทันที 20-30% ของรายได้เป็นอย่างต่ำ จากนั้น เหลือเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้น ทั้งนี้ควรเริ่มออมในที่ที่ไม่มีความเสี่ยงสูงมาก หรือถ้าหากคิดที่จะอยากลงทุน ก็ควรค่อยๆ เริ่มและศึกษาไปด้วย เมื่อมีประสบการณ์ก็ค่อยเพิ่มการลงทุน

ตัวช่วยทางการเงินที่แนะนำ : เงินฝากประจำ กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  เริ่มลงทุนในหุ้นด้วยจำนวนเงินเล็กน้อยจากนั้นก็เพิ่มจำนวนตามประสบการณ์ และความเข้าใจในการเล่นหุ้น

สรุปการจัดการเงินของวัยทำงานตอนต้น : เน้นที่การมีวินัยในการออมและมีการใช้จ่ายที่ดี อีกทั้งไม่ก่อหนี้หากไม่จำเป็น


การเงิน

2. วัยทำงานตอนกลาง 31-45 ปี

เข้าสู่วัยทำงานตอนกลาง เป็นวัยที่เริ่มมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น เพราะอาจเริ่มการสร้างครอบครัว สร้างฐานะ ไม่ว่าจะเป็น เตรียมแต่งงาน ซื้อบ้าน ซื้อรถ ดังนั้นจึงต้องเน้นไปที่การบริหารความเสี่ยงและการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเป็นหลัก

ด้านเงินเก็บ หรือมูลค่าที่มีสะสมมาจากวัยทำงานตอนต้น : ควรจะมีมากกว่ามูลค่าหนี้สินที่คุณมีอยู่ รวมถึงต้องมีเงินฝากออมทรัพย์ กองทุนรวมตลาเงิน หรือที่เรียกว่าเป็นทรัพย์สินสภาพคล่อง ไม่ต่ำกว่า 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เพื่อใช้เป็นเงินฉุกเฉิน

ด้านหนี้สิน :ไม่ควรมีมูลค่าหนี้สินทั้งหมดสูงกว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่มี หรือหากคุณมีภาระผ่อนสินค่าจากบัตรเครดิตใดๆ ควรผ่อนไม่เกิน35-45% ของรายได้สุทธิต่อเดือน

ด้านการออม การลงทุน นอกจากเงินออมที่ออมและลงทุนเป็นประจำประมาณ 20-30% ของรายได้ต่อเดือนแล้ว ก็ควรมีการลงทุนอื่นๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นแบบ พอร์ตการลงทุน เช่น หุ้น พันธบัตร ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง

ด้านการบริหารความเสี่ยง เพราะช่วงวัยนี้เป็นวัยที่มีภาระเยอะ และมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นควรมีการเลือกทำประกันชีวิต และประกันสุขภาพติดไว้บ้าง เพื่อเป็นการคุ้มครองในค่ารักษาพยาบาล และครอบครัวหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ตัวช่วยทางการเงินที่แนะนำ : บัญชีเงินฝาก หุ้น อสังหาริมทรัพย์ กองทุนต่างๆ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

สรุปการจัดการเงินของวัยทำงานตอนกลาง :ให้ความสำคัญในเรื่องของความมั่นคง และการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะด้วยการเตรียมเงินฉุกเฉิน การบริหารหนี้สิน  การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และการทำประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

เก็บเงิน

3. วัยทำงานตอนปลาย 46-60  และวันเกษียณ 60 ปีขึ้นไป

มาถึงวัยสุดท้าย เป็นช่วงวัยที่ภาระทางการเงินต่างๆ ของคุณเริ่มลดลง และก็เหลือระยะเวลาในการทำงานน้อยลง ฉะนั้นวัยนี้จึงควรให้ความสำคัญกับการเตรียมเงินเพื่อเกษียณ รวมถึงความปลอดภัยความมั่นคงทางการเงิน

ดังนั้น จึงควรเริ่มที่จะปรับลดการลงทุนให้น้อยลง และเปลี่ยนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนแบบสม่ำเสมอแทน เช่น ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ หรือหุ้นปันผลแทน อีกทั้งต้องเตรีมเงินอีกส่วนไว้รองรับเหตุฉุกเฉิน หรือเรื่องไม่คาดคิดหลังเกษียณด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ เช่น ค่ารักษาพยาบาล

ตัวช่วยทางการเงินที่แนะนำ : เงินฝาก พันธบัตร กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หุ้นปันผล ประกันสุขภาพ และประกันโรคร้ายแรง

สรุปการจัดการเงินของวัยทำงานตอนปลาย : ในช่วงวัยนี้ควรให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของเงินที่เก็บสะสมมา รวมถึงเรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากค่ารักษาพยาบาล เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคต

เช็กกันสิคะ ว่าคุณอยู่ในช่วงวัยไหน แล้วตอนนี้สถานะทางการเงินของคุณเป็นอย่างไร หาก สถานะการณ์ทางการเงินไม่ดีพอ เรื่องเงินๆ ทองๆ แบบนี้ ปรึกษาเราได้นะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก www.scb.co.th


avatar
by NP. Meaw :)
เป็นลูกอิช่างแซะ รักในการเขียนเหน็บแนม ดำเนินชีวิตด้วยการ ยึดความสุขตัวเองเป็นที่ตั้ง จุบ!
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon