ชาวต่างชาติมาอยู่ไทย ทำประกันสุขภาพได้แล้วนะ

posted: 7 เดือนที่แล้ว
ชาวต่างชาติมาอยู่ไทย ทำประกันสุขภาพได้แล้วนะ

comments

ทุกวันนี้มีชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจหรือทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นชาวจีน ญี่ปุ่น เกาหลี รวมถึงประเทศในแถบยุโรป และอเมริกา ซึ่งการทำประกันสุขภาพของชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ว่าแต่ชาวต่างชาติอยากทำประกันสุขภาพจะยุ่งยากหรือไม่ ตาม rabbit finance ไปดูกันเลย

ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ

ต่างชาติทำประกันสุขภาพในไทยได้

ชาวต่างชาติที่มาอาศัยหรือทำธุรกิจ ทำงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้เหมือนกัน การทำประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม การทำประกันสำหรับชาวต่างชาติ ต้องขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทประกันด้วย

สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำประกันสุขภาพนั้น สามารถติดต่อบริษัทรับทำประกันสุขภาพที่มีอยู่ในเมืองไทยได้เลย นอกจากจะช่วยคุ้มครองสุขภาพแล้ว ยังเป็นหลักประกันในอนาคตที่จะมีประกันมาคอยยื่นมือช่วยเหลือยามเจ็บป่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้อีกด้วย จึงเป็นอีกทางเลือกที่ดีอันดับต้น ๆ ของชาวต่างชาติ

ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองที่สูงมากกว่าปกติ แต่ก็ตามด้วยค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นไปด้วยเช่นกัน เพราะได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองโดยเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ

ประกันสุขภาพชาวต่างชาติแบ่งออกได้ 2 รูปแบบ

 • ประกันสุขภาพแบบชั่วคราว

ให้ความคุ้มครองคล้ายกับประกันการเดินทางของบุคคลทั่วไป แต่จะแตกต่างออกไป เพราะความคุ้มครองของประกันสุขภาพแบบชั่วคราว จะเป็นความคุ้มครองแบบจำกัดระยะเวลา กรมธรรม์ประเภทนี้เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาอยู่ในไทยในระยะเวลาอันสั้น หรือแค่มาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว

 • ประกันสุขภาพระยะยาว

จะแตกต่างกับประกันสุขภาพแบบชั่วคราว เนื่องจากเป็นการทำประกันแบบปีต่อปี หรือที่เรียกว่า ประกันสุขภาพรายปี และให้ความคุ้มครองที่มากกว่าประกันสุขภาพทั่วไป กรมธรรม์ประเภทนี้เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทย หรือเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานาน เพราะด้วยสภาพอากาศ การใช้ชีวิตที่ต่างกัน อาจส่งผลต่อสุขภาพได้

ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ

ข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ไม่คุ้มครองชาวต่างชาติ

 • กรณีอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ ประกันสุขภาพชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะไม่คุ้มครอง เนื่องจากประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์สูง
 • กรณีเป็นกีฬาเสี่ยงอันตรายบางประเภท กรมธรรม์อาจจะไม่คุ้มครองเพราะเป็นกีฬาที่มีความเสี่ยงเกิดการบาดเจ็บอยู่แล้ว
 • กรณียกเว้นความคุ้มครองในด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บริษัทประกันบางรายยกเว้นความคุ้มครองในด้าน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกชนิด แต่บางบริษัทยอมให้ความคุ้มครองในกรณีที่มิใช่ความผิดที่เกิดจากตัวคุณเอง
 • กรณีภัยพิบัติต่าง ๆ บริษัทประกันไม่คุ้มครองความเจ็บป่วยที่เกิดจากภัยพิบัติ เกิดจากการเข้าร่วมสงคราม กิจกรรมทางด้านอาชญากรรม แต่อาจมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ประสบเคราะห์ทางภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ในส่วนของกรณีข้อยกเว้นต่าง ๆ ที่บริษัทประกันไม่คุ้มครองนั้น ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและเงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทประกันที่ชาวต่างชาติเลือกทำประกันด้วยเช่นกัน ซึ่งก็จะมีความแตกต่าง และจุดเด่นที่ไม่เหมือนกัน ยังไงก็ต้องเลือกดี ๆ ศึกษาเงื่อนไขให้ละเอียดนะคะ

เอกสารสำหรับการสมัครประกันสุขภาพชาวต่างชาติ

อยากทำประกันชาวต่างชาติมีคุณสมบัติ และเอกสารอะไรบ้าง

 • ใช้สำเนาพาสปอร์ต
 • ต้องมีอายุ 1 เดือน – 70 ปี
 • มีใบอนุญาติทำงานในประเทศไทย
 • สำเนาการจดทะเบียนสมรสกับคนไทย (สัญชาติไทย)
 • สำเนาหนังสือรับรองการเกษียณ ย้ายมาอยู่ในประเทศไทย
  สำเนาวีซ่าของผู้เอาประกัน 3 เดือนขึ้นไป ต้องไม่ใช่วีซ่านักท่องเที่ยว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสัญญาการเช่าบ้าน / คอนโด /อะพาร์ตเมนต์ ในประเทศไทย

กฎหมายว่าด้วยการทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ

กฎหมายการทำประกันสุขภาพชาวต่างชาติ

จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า ที่ผ่านมามีชาวต่างชาติจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและมีเหตุต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในไทย แต่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลจึงก่อให้เกิดปัญหาหนี้สูญแก่สถานพยาบาลโดยเฉพาะในสถานพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ

จึงได้ออกมาตรการคุ้มครองชาวต่างชาติทางด้านสุขภาพ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทยเป็นระยะเวลาอย่างต่ำ 1 ปี ให้มีการทำประกันสุขภาพของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท กรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท

การทำประกันสำหรับชาวต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมี rabbit finance มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพให้เลือกหลากหลาย รับรองว่าคุ้มครอง และดูแลคุณอย่างคุ้มค่า 


avatar
by Unchalee Sabaisook
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
Related stories
loading icon