Fund Fact Sheet สำคัญ! ต้องอ่านก่อนคิดจะลงทุน

posted: 2 years ago
Fund Fact Sheet สำคัญ! ต้องอ่านก่อนคิดจะลงทุน

comments

เศรษฐกิจไทยปีหน้า (2560) มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นคาดว่าจะเติบโตได้อีกร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปีนี้ (2559) อยู่ที่ร้อยละ 3.1 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากภาครัฐในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะมีเม็ดเงินไหลเวียนเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก รวมถึงการเมืองที่ค่อยๆ มีการปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยในประเทศปีหน้า (2560) ยังคงต่ำอยู่ เนื่องจากคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 1.5 ทำให้นักลงทุนต่างมองหาช่องทางอื่นเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่กว่า และหนึ่งในนั้นที่กำลังได้รับความนิยมจากนักลงทุนนั่นก็คือ “กองทุนรวม” ซึ่งสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก

Indian Rupees for Investment in Mutual Fund Concept

สำหรับมือใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาลงทุนในกองทุนรวม สิ่งสำคัญที่ต้องดูและศึกษาเพื่อเอาไว้เปรียบเทียบในแต่ละกองทุนนั่นคือ “Fund Fact Sheet” มีความสำคัญอย่างไรต่อการลงทุน “Rabbit Daily” ขออาสาพาไปทำความรู้จักเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดโอกาสดี ๆ ก่อนที่จะเข้ามาลงทุน


Fund Fact Sheet คืออะไร

Financial concept with mutual fund label.

Fund Fact Sheet คือ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ลงทุน ได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมและสามารถเปรียบเทียบกันได้ ระหว่างกองทุนรวมประเภทเดียวกัน เช่น ข้อมูลและนโยบายการลงทุน , ชื่อกองทุนรวม , ประเภทกองทุนรวม ,ผลการดำเนินงาน ฯลฯ


ข้อมูล Fund Fact Sheet ที่ไม่ควรมองข้าม

ขอบคุณภาพประกอบจาก บลจ. บัวหลวง
ขอบคุณภาพประกอบจาก บลจ. บัวหลวง

1.วันที่อัพเดตล่าสุดของกองทุนรวมนั้น ๆ
2.ประเภทของกองทุนรวม เช่น กองทุนตราสารหนี้ในประเทศหรือตราสารหนี้ต่างประเทศ เป็นต้น
3.กองทุนนี้ชื่ออะไร
4.นโยบายการลงทุนมีอะไรบ้าง ใช้กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม เป็นแบบ Active Fund (เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี) หรือ Passive Fund (การลงทุนที่เน้นลงทุนให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง)
5.ใครเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนรวม
6.กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่
7.ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมโดยสรุป ซึ่งไม่สามารถเก็บเกินจากที่ระบุไว้ได้
8.อายุโครงการของกองทุนรวมมีหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าอายุโครงการไม่ได้กำหนดไว้จะหมายความว่ากองทุนนั้นเป็นกองทุนเปิด สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ ไม่ได้มีการกำหนดอายุของกองทุนที่จะไถ่ถอนเงินลงทุนแต่อย่างใด
9.ความเสี่ยงของกองทุนรวม จะมีความเสี่ยงอยู่ทั้งหมด 8 ระดับ ตามการจัดอันดับ ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.กำหนดไว้
10.ดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม (Benchmark) ใช้อะไรเป็นตัววัด ตามกฎของ ก.ล.ต. ที่ได้กำหนดไว้
11.กองทุนเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
12.ผลการดำเนินงาน จะระบุวันที่ มีการอธิบายกองทุนรวมในช่วงที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานเท่าไหร่ โดยมีรูปแบบไว้ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน
13.infomtion Ratio คืออัตราส่วนทางการเงินที่สามารถวัดผลการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุนว่า ทำได้ดีกว่าดัชนีชี้วัด Benchmark เท่าไหร่ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างตัวบริษัทกันเองหรือเปรียบเทียบระหว่างบริษัทที่เป็นกองทุนรวมประเภทเดียวกันก็ได้
14.ความผันผวนของผลการดำเนินงาน เป็นดัชนีชี้วัดอย่างหนึ่งถ้าตัวเลขยิ่งสูงแสดงว่า กองทุนนี้มีความเสี่ยงในระดับค่อนข้างสูงในช่วงที่ผ่านมา
15.สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนไปลงทุนมีอะไร เช่นกรณีกองทุนรวมตราสารหนี้จะระบุความน่าเชื่อถือไว้ด้วยหรือเครดิตเรตติ้ง
16.เก็บค่าธรรมเนียมที่กองทุนเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อซื้อ เมื่อขาย เมื่อสับเปลี่ยน ตรงนี้จะไม่กระทบกับกองทุนรวม
17.ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน สามารถซื้อ ขาย สับเปลี่ยนทำได้วันไหนบ้าง เวลาไหนบ้าง เพราะบางกองทุนไม่สามารถซื้อขายได้ทุกวัน


“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน” หลายๆ คนคงได้ยินประโยคนี้มาไม่มากก็น้อย ดังนั้นผู้ลงทุนต้องศึกษาและทําความเข้าใจให้ดีก่อนที่จะเข้าไปลงทุน เพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลัง


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon