ผู้นำที่ดี กับ 7 นิสัยที่มีแล้ว Level Up แน่นอน

posted: 9 months ago
ผู้นำที่ดี กับ 7 นิสัยที่มีแล้ว Level Up แน่นอน

comments

ทักษะการเป็น ผู้นำที่ดี เป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีในการทำงาน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในตำแหน่งของผู้นำ เพราะการเป็นผู้นำจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น และยังช่วยรักษาพนักงานที่มีคุณค่าต่อองค์กรไว้ได้ แล้วผู้นำที่ดีจะต้องเป็นอย่างไร rabbit finance จะมากระซิบบอกคุณในบทความนี้ เลื่อนลงมาอ่านได้เลย


ผู้นำที่ดี

ผู้นำที่ดี ควรมีนิสัยอย่างไร

  • มีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานแบบทีม เพราะในการทำงานร่วมกันนั้นจะต้องอาศัยการระดมความคิดจากทุกคนในทีม ผู้นำที่ดีควรกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับคนในทีม เพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จ

เคยมีผลสำรวจที่ระบุว่า การที่ผู้นำเข้ามามีส่วนร่วมกับพนักงานจะช่วยให้พวกเขารู้สึกใกล้ชิด และมีแรงกระตุ้นในการทำงานเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าภาระหน้าที่ของผู้นำบางคนอาจทำให้ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้มากนัก แต่สามารถทำได้ผ่านการแสดงความใส่ใจ และถามไถ่ความเป็นไปของพนักงานอยู่เสมอ

  • บุคลิกดี พูดจาดี

ผู้นำที่ดีควรมีบุคลิกภาพที่ดี ในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงการแต่งตัวเนี้ยบ ใส่สูท อะไรทำนองนั้นนะคะ แต่หมายถึงการวางตัวให้น่าเชื่อถือ พูดจาดีและปฏิบัติต่อทุกคนในองค์กรอย่างสุภาพ

บุคลิกของผู้นำที่เข้าถึงง่ายจะสร้างความสบายใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่พนักงานมากกว่า เพราะการที่ต้องทำงานภายใต้แรงกดดัน แล้วต้องมาเจอกับผู้นำที่วางอำนาจ หรือพูดจาห้วนๆ ใส่ ก็คงไม่มีใครอยากทำงานด้วยนัก

  • เอาใจใส่

ไม่ว่าคุณจะมอบหมายงานใดๆ ทั้งง่ายและยาก การแสดงถึงความเอาใจใส่ต่องานและเอาใจใส่พนักงานนั้นจะช่วยลดความตึงเครียดขณะทำงานลงได้ รวมทั้งแสดงความขอบคุณ ชื่นชมพนักงาน เมื่องานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพื่อสร้างกำลังใจในการทำงานต่อไป

สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ดีทีหมั่นเอาใจใส่ ให้ความสนใจ และเห็นคุณค่าของคนในองค์กร


ผู้นำที่ดี

  • มีเหตุผล

ไม่มีใครอยากร่วมงานกับคนอารมณ์ร้ายและไร้เหตุผล ยิ่งถ้าเป็นผู้นำด้วยแล้ว ไม่ควรปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล การจะเติบโตและก้าวไปข้างหน้าได้ ต้องใช้ความอดทน รวมทั้งต้องมีเหตุผลเพื่อนำมาลบล้างความรู้สึกโกรธ หรือความรู้สึกส่วนตัวลงด้วย 

การเป็นผู้นำที่มีเหตุผล รู้จักควบคุมอารมณ์ จะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่พนักงานที่เป็นผู้ตาม ในขณะเดียวกันก็ต้องมีหลักการและความรู้ด้วย

  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

การสื่อสาร เป็นหัวใจหลักของการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพราะฉะนั้น ผู้นำที่ดีจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถเจรจาต่อรองได้อย่างแยบยล และอธิบายได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น

หากผู้นำสื่อสารผิดพลาด ผลเสียก็จะไปตกอยู่ที่คุณภาพของงาน เนื่องจากคนทำงานเข้าใจไม่ตรงกัน จึงไม่สามารถทำงานออกมาได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้


ผู้นำที่ดี
CC : yarlini
  • พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ

โลกเราทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวัน และความต้องการของคนก็ไม่หยุดนิ่ง ผู้นำที่ดีจึงควรศึกษาหาข้อมูลข่าวสารปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงมีความรู้รอบตัวที่พร้อมจะต่อยอดได้

ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนในองค์กร คุณก็ไม่ควรปิดโอกาสในการเรียนรู้ของตนเอง เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ยิ่งรู้มากก็ยิ่งได้มาก อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วที่ไม่พยายามรับอะไรเข้าหัวเพิ่ม แต่ให้เป็นน้ำครึ่งแก้วที่พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

  • พร้อมให้คำปรึกษา

การเป็นผู้นำไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครสามารถเข้าหาได้ แต่ผู้นำที่ดีต้องเข้าถึงง่าย และพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแก่พนักงานอยู่เสมอ เพราะคุณคือผู้นำ แน่นอนว่าคุณมีประสบการณ์ที่มากกว่า คุณสามารถให้คำแนะนำ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานซักถาม ปรึกษาเรื่องราวต่างๆ

เมื่อพนักงานได้รับคำแนะนำจากผู้นำ ก็จะทำให้พวกเขามองเห็นจุดบกพร่องของตนเองและงานได้มากขึ้น ทำให้พวกเขามองเห็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเอง ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเอง 

อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ใครที่อยากเป็นผู้นำที่ดีก็ลองนำแนวทางเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูนะคะ ในขณะเดียวกันเราสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำที่ดีและผู้ตามที่ดีได้เช่น ก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์ แล้วทุกอย่างจะราบรื่น ประสบผลสำเร็จตามที่หวังไว้อย่างแน่นอน


avatar
by IN-Wsible
Tiny girl with Big heart.

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon