ประกันสุขภาพกลุ่ม กับ ประกันสังคม ใช้ร่วมกันได้ไหม ?

posted: 1 year ago
1,010 views
ประกันสุขภาพกลุ่ม กับ ประกันสังคม ใช้ร่วมกันได้ไหม ?

comments

“ประกันสุขภาพกลุ่ม” และ “ประกันสังคม” คงเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยของเหล่ามนุษย์เงินเดือน และหลายคนคงเกิดคำถามขึ้นในใจว่า “ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันสังคมสามารถใช้สิทธิ์ร่วมกันได้หรือไม่”

เพราะในบางครั้งการเลือกใช้การประกันรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง มักไม่เพียงพอและครอบคลุมต่อการใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในแต่ละครั้ง แน่ล่ะค่ะ มีสิทธิ์ก็อยากให้สิทธิ์ให้คุ้มค่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว 


สิทธิ ประกันสังคม มนุษย์เงินเดือน

ประกันสุขภาพกลุ่ม VS ประกันสังคม

ก่อนไปดูว่าประกันสุขภาพกลุ่มและประสังคมใช้สิทธิ์ร่วมกันได้หรือไม่นั้น เรามาทำความรู้จักกับ “ประกันสุขภาพกลุ่ม” และ “ประกันสังคม” ว่ามีความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?

1. ประกันสุขภาพกลุ่ม

ประกันสุขภาพกลุ่ม คือ การประกันภัยที่บริษัทผู้ว่าจ้างจะต้องทำให้กับลูกจ้าง โดยการประกันภัยสุขภาพกลุ่มจะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าชดเชยในการรักษาพยาบาล ที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย อันได้แก่

  • การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) 
  • การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)

โดยส่วนใหญ่แล้วความคุ้มครองของประกันสุขภาพกลุ่มมักจะให้ความคุ้มครองระยะเวลาเพียง  1 ปีเท่านั้น

เนื่องจากองค์กรต่างๆ มีพนักงานเข้าใหม่ และลาออกอยู่เป็นประจำ และพนักงานแต่ละคนย่อมมีช่วงอายุ และเพศที่แตกต่างกัน ทั้งหมดนี้ล้วนมนส่งผลต่อค่าเบี้ยประกันภัยในแต่ละปีของบริษัททั้งสิ้น และการต่อประกันสุขภาพกลุ่มแบบรายปียังเป็นการอัพเดตข้อมูลของพนักงานในองค์กรให้แก่บริษัทประกันภัยอีกด้วยะ


2. ประกันสังคม

ประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ และมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จุดประสงค์ของการทำประกันสังคม ก็เพื่อให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากกรณีดังนี้

  • เจ็บป่วย
  • การคลอดบุตร
  • ทุพพลภาพ
  • เสียชีวิต
  • สงเคราะห์บุตร
  • ชราภาพ
  • ว่างงาน

ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับการรักษาพยาบาล และได้รับการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยเหล่า มนุษย์เงินเดือน จัดเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งคือ

ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทำงาน และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

การทำประกันสังคมก็คล้ายๆ กับการทำประกันสุขภาพ จากบริษัทประกันภัย เนื่องจากผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองต่างๆ นอกจากนี้ การจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในทุกเดือนจะทำให้มนุษย์เงินเดือนมั่นใจได้เลยว่า เงินนั้นจะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน


สิทธิ ประกันสังคม มนุษย์เงินเดือน
ขอขอบคุณภาพจาก paolohospital.com

ประกันสุขภาพกลุ่มกับประกันสังคมใช้ร่วมกันได้ไหม?

มาถึงการตอบปัญหาคาใจของเหล่ามนุษย์เงินเดือนที่ว่า “การประกันสุขภาพกลุ่มสามารถใช้สิทธิร่วมกับประกันสังคมได้หรือไม่” ซึ่ง rabbit finance จะขอตอบตรงนี้เลยว่า 

การจ่ายค่ารักษาพยาบาลสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพกลุ่มร่วมกับประกันสังคมได้ แต่จะต้องเป็นสถานพยาบาลเดียวกันกับที่ระบุไว้ในสิทธิประกันสังคมเท่านั้น

ซึ่งการใช้สิทธินี้สามารถใช้ได้ทั้งในกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) แต่หากประกันสุขภาพกลุ่มและประกันสังคมไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ผู้ใช้จ่ายจะต้องโอนยอดส่วนต่างไปที่ประกันสังคม

การใช้สิทธิประกันสุขภาพกลุ่มและประกันสังคมร่วมกัน จะช่วยลดค่ารักษาพยาบาลของผู้ถือสิทธิไ์ด้อยู่มาก และอาจจะทำให้ผู้ถือสิทธิ์ไม่ต้องเสียเงินสดด้วยตนเอง ในกรณีนี้จะต้องเป็นการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายไม่มาก

โดยส่วนใหญ่แล้วประกันสุขภาพกลุ่มและประกันสังคม จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพียงค่ายารักษาโรค หรือค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์เท่านั้น

แต่อาจจะไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้สิทธิ์ที่รับการเข้ารักษาด้วยการนอนโรงพยาบาล หรือการผ่าตัดร่างกาย เพราะจำนวนเงินประกันสุขภาพกลุ่มและประกันสังคมที่สามารถใช้ได้ในแต่ละครั้งมีวงเงินที่จำกัด และมีอยู่ไม่มาก


สิทธิ ประกันสังคม มนุษย์เงินเดือน
ขอขอบคุณภาพจาก www.assets.rand.org

วิธีใช้ ประกันสุขภาพกลุ่ม ร่วมกับ ประกันสังคม

มนุษย์เงินเดือนที่เข้ารับการรักษาตัวจากอาการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรืออื่นๆ และต้องการใช้สิทธิประกันสุขภาพกลุ่มและประกันสังคมร่วมกัน สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลได้เลย ซึ่งส่วนใหญ่ มักจะให้แจ้งขณะลงทะเบียนเวชระเบียน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละสถานประกอบการ

โรคร้ายแรง หรืออุบัติหตุ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วย หากคุณไม่มั่นใจว่า การใช้สิทธิประกันสุขภาพกลุ่มและประกันสังคมจะเพียงพอ และครอบคลุมต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดไหม

การเลือกทำประกันสุขภาพ กับบริษัทประกันภัย หรือโบรกเกอร์ประกันภัย ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้คุณอุ่นใจ และไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย เมื่อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อีกทั้งจะช่วยชดเชยค่าเสียหายต่างๆ และมอบเงินชดเชยรายวันขณะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกด้วย

เอาเป็นว่าถ้าเจ็บป่วยขึ้นมา ก็อย่าลืมใช้สิทธิประกันสังคม ประกันสุขภาพกลุ่ม ที่บริษัททำให้นะคะ มีสิทธิ์ก็ต้องใช้สิทธิ์ให้คุ้ม 


avatar
by wacheese
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon