ประกันชีวิตกลุ่ม ความมั่นคงสำหรับพนักงานที่ต้องมี

posted: 2 ปีที่แล้ว
1,074 views
ประกันชีวิตกลุ่ม ความมั่นคงสำหรับพนักงานที่ต้องมี

comments

สวัสดิการที่ดีคือหนึ่งในความจริงใจที่ทางองค์กรตอบแทนคืนสู่ตัวพนักงานไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของประกันสังคม วันหยุด วันลาพักร้อน โบนัส  รวมไปถึงประกันชีวิตแบบกลุ่มเพื่อคุ้มครองพนักงานในความดูแลและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ตัวพนักงานเองแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจถึงข้อดีของการมีประกันชีวิตแบบกลุ่มว่ามีดีอย่างไร แล้วทำไมถึงต้องควรมีไว้ ซึ่งในบทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับประกันชีวิตกลุ่มตัวนี้ให้มากขึ้นว่าทำไมพนักงานออฟฟิศทุกคนถึงควรดีใจที่มีประกันตัวนี้ไว้ครอบครอง


ทำไมองค์กรควรทำประกันชีวิตกลุ่ม

 

การทำประกันชีวิตแบบกลุ่มเป็นเสมือนหลักความมั่นคงที่ทางองค์กรมอบให้แก่พนักงานในองค์กรเพื่อการันตีความปลอดภัยและให้ความมั่นใจแก่ตัวพนักงานว่าหากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันทั้งในและนอกออฟฟิศขึ้นตัวพนักงานจะได้รับความคุ้มครองที่มีคุณภาพ นอกจากนี้การทำประกันชีวิตกลุ่มยังดีต่อตัวองค์กรเองด้วยเพราะจะช่วยให้สามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ทุกปี 

 

ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองอะไรบ้าง

 

ประกันชีวิตแบบกลุ่มจะให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันทุกคนในกรณีที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นในเวลาหรือนอกเวลางานก็ตามตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริษัทประกันจะต้องจ่ายเบี้ยทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ตามที่ทางผู้ทำประกันได้ระบุไว้

 

 

ประโยชน์ที่นายจ้างได้รับ

 

 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เพราะการมอบประกันชีวิตแบบกลุ่มให้แก่พนักงานคือการแสดงความจริงใจของทางองค์กรที่มีต่อตัวพนักงาน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้จ้างกับลูกจ้างอีกด้วย

 

 • ต้นทุนต่ำ ประกันชีวิตแบบกลุ่มมีต้นทุนที่ต่ำแต่ให้ความคุ้มครองที่สูงซึ่งจะคุ้มครองครอบคลุมลูกจ้างทุกคนในกรณีเกิดอุบัติเหตุทั้งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและยังเป็นการช่วยลดการเรียกร้องค่าชดเชยจากญาติของพนักงานได้อีกทางด้วย

 

 • ช่วยวางแผนการเงิน ด้วยเบี้ยประกันที่คงที่ทำให้ทางบริษัทและองค์กรสามารถวางแผนการเงินล่วงหน้าได้ว่าแต่ละปีต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าอะไรบ้าง

 

 • ลดหย่อนภาษีได้ นายจ้างสามารถนำค่าเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีของแต่ละปีได้

 

ประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับ

 

 • เป็นการสร้างหลักประกันและความมั่นคง ให้แก่ตนเองเพราะการมีประกันตัวนี้อยู่เท่ากับเราได้รับสวัสดิการความคุ้มครองในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น

 

 • ไร้กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เมื่อประสบอุบัติเหตุสามารถเข้าโรงพยาบาลในเครือของบริษัทประกันนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจึงทำให้เบาใจในเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไปได้

 

 • คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากหากต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองอาจทำให้หลายคนเลือกไม่ไปหาหมอและปล่อยให้หายเองซึ่งทำให้อาการทรุดหนักได้ การมีประกันนี้จึงจะช่วยให้เราเบาใจตรงส่วนนี้เพราะอยู่ในความคุ้มครองและสามารถเข้าโรงพยาบาลในเครือได้ทันทีถ้าได้รับอุบัติเหตุ

 

 • ครอบครัวอุ่นใจ สำหรับกรณีเลวร้ายคือลูกจ้างได้รับอุบัติเหตุจนถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตทางบริษัทประกันจะจ่ายค่าเบี้ยประโยชน์ทดแทนให้ทันทีจึงทำให้ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวข้างหลังมากเกินไป 

คุณสมบัติขององค์กรที่จะขอประกันชีวิตกลุ่ม

 

 • ธุรกิจที่ประกอบด้วยจำนวนพนักงานประจำตั้งแต่ 11 – 100 คน
 • เป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • องค์กรจะต้องมีสถานที่ประกอบการและพนักงานปฎิบัติงานประจำในประเทศไทย
 • เป็นองค์กรที่ขอทำประกันภัยให้แก่ลูกจ้าง / พนักงานประจำในองค์กร
 • กรรมการ,เจ้าของกิจการ,ที่ปรึกษาที่ไม่ได้ทำงานเต็มเวลาไม่สามารถเข้าร่วมประกันภัยได้
 • สำหรับองค์กรที่ประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่เกินประเภทธุรกิจขั้น 3
 • ผลประโยชน์ความคุ้มครองนี้ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ สหภาพแรงงาน สมาคม สโมสร ชมรมลูกหนี้และเจ้าหนี้ หรือ การรวมตัวในรูปแบบสมาชิก หรือผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ

คุณสมบัติของลูกจ้างพนักงานที่จะเอาประกัน

 

 • พนักงานที่มีอายุระหว่าง 15 – 65 ปี
 • จำนวนผู้ขอเอาประกันภัยขั้นต่ำ 11 คน ณ วันเริ่มสัญญาครั้งแรก ไม่รวมคู่สมรสและบุตร
 • พนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแผนความคุ้มครองจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
 • เป็นพนักงานประจำที่ปฎิบัติงานอย่างแท้จริงเต็มเวลาโดยปกติ ไม่รวมถึงลูกจ้างชั่วคราว
 • อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งกลุ่มไม่รวมคู่สมรสและบุตรที่ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่เกิน 45 ปี

หลักเกณฑ์การแบ่งแผนประกันภัย

 

 • กำหนดแผนประกันภัยแผนเดียวให้แก่พนักงานเท่ากันทุกคน
 • กำหนดแผนประกันภัยตามตำแหน่งงานของพนักงาน
 • กำหนดแผนประกันภัยตามช่วงเงินเดือนของพนักงาน
 • กำหนดแผนประกันภัยตามช่วงอายุของพนักงาน

 

มีประกันชีวิตกลุ่มอย่างเดียวเพียงพอหรือไม่

 

ถึงแม้ประกันชีวิตแบบกลุ่มจะให้ความคุ้มครองเราอย่างครอบคลุมแต่ด้วยการเป็นกรมธรรมม์แบบกลุ่มทำให้สิทธิในการเข้าถึงการรักษาแบบดีที่สุดก็คงไม่เพียงพอ โดยสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้และการดูแลรักษาได้ในระดับหนึ่ง

ซึ่งทางที่ดีแล้วพนักงานทุกคนควรมีการทำกรมธรรมม์ด้านสุขภาพหรือประกันชีวิตเพิ่มเติมเผื่อในกรณีฉุกเฉินจะได้ใช้สิทธิการเคลมจากกรมธรรมม์ของตนเองซึ่งจะให้ความคุ้มครองและครอบคลุมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้มากกว่า


 

ทั้งหมดนี้ก็คือความรู้เรื่องประกันชีวิตกลุ่มเบื้องต้นที่พนักงานและเจ้าของกิจการควรจะทราบทั้งนี้หากเจ้าของกิจการต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรมม์ประกันชีวิตแบบกลุ่มเพิ่มเติมสามารถดูข้อมูลเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบได้จากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทประกันหรือสอบถามเพิ่มเติมจาก ตัวแทนประกัน สุดท้ายนี้ชีวิตและสุขภาพคือสิ่งที่คนเราไม่ควรละเลยเพราะฉะนั้นแล้วควรหมั่นดูแลสุขภาของตนเองอยู่เสมอและจะดีมากยิ่งขึ้นถ้ามีกรมธรรมม์คุ้มครองไว้ยามฉุกเฉิน

 

ปรึกษาการทำประกันสำหรับธุรกิจได้ที่ แรบบิทไฟแนนซ์


avatar
by Suma9mek
Related stories
loading icon