ชาวต่างชาติในไทย กับปัญหาสุขภาพที่ควรระวัง

ชาวต่างชาติในไทย กับปัญหาสุขภาพที่ควรระวัง

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้น มีประชากรชาวต่างชาติที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่อาศัยในบ้านเราเป็นจำนวนมาก ทั้งคนที่มาอยู่เพื่อการเรียน ทำงาน...

ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ
loading icon