5 สัญญาณของหนู ๆ ที่เสี่ยง “โรคมือเท้าปาก”

posted: 2 สัปดาห์ที่แล้ว
5 สัญญาณของหนู ๆ ที่เสี่ยง “โรคมือเท้าปาก”

comments

โรคมือเท้าปาก พบได้บ่อยในช่วงหน้าฝนและเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่อาศัยอยู่รวมกัน เช่น ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล เป็นต้น โดยในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 14,294 ราย โดยไม่พบผู้เสียชีวิต ซึ่งแต่ละปีนั้นจะแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี

โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคมือเท้าปากสูงสุด คือ

  • จังหวัดสุรินทร์ ร้อยละ 20.54 ต่อประชากรแสนคน
  • จังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 13.49 ต่อประชากรแสนคน
  • จังหวัดบุรีรัมย์ ร้อยละ 11.62 ต่อประชากรแสนคน
  • จังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 10.53 ต่อประชากรแสนคน

โรคดังกล่าวได้สร้างความกังวลใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ไม่ใช่น้อย ส่วนใหญ่เป็นในเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี ซึ่งโรคนี้จะมีวิธีการสังเกตอาการลูกน้อยกันอย่างไรบ้าง rabbit finance ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกกล่าวกัน

ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก

สังเกตอาการ “โรคมือเท้าปาก”

โรคมือเท้าปาก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ส่วนใหญ่เกิดจากไวรัสสายพันธุ์ค็อกซากี้ เอ 16 และบางส่วนอาจเกิดจากเอนเทอโรไวรัส 71 โดยเชื้อไวรัสสามารถติดต่อกันได้ผ่านการไอหรือจาม การสัมผัสของเหลวหรือของเสียที่ปนเปื้อนเชื้อ นอกจาก 2 สายพันธุ์นี้ ยังมีไวรัสสายพันธุ์อื่น ๆ ที่สามารถเป็นต้นเหตุของโรคมือเท้าปากได้ คือ กลุ่มเอนเทอโรไวรัส เช่น กลุ่มโปลิโอไวรัสกลุ่มค็อกซากี้ไวรัส กลุ่มเอ็กโค่ไวรัส และกลุ่มเอนเทอโรไวรัสชนิดอื่น ๆ โดยจะสามารถสังเกตอาการได้ดังนี้

1.เด็กที่เป็นโรคมือ เท้า ปาก มักเริ่มด้วยอาการไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย

2.หลังจากนั้นประมาณ 1 – 2 วันจะเริ่มมีอาการเจ็บปากตามมา

3.กินอะไรไม่ค่อยได้ น้ำลายไหล เพราะมีแผลในปากเหมือนแผลร้อนในที่เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม และลิ้น

4.มีผื่น จุดแดง หรือเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และอาจมีตามลำตัว แขน และขา

5.หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ชักเกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจติดเชื้อโรคมือเท้าปากชนิดรุนแรงอาจถึงขั้น เสียชีวิตได้

ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก

จะป้องกันโรคมือเท้ปากได้อย่างไร ?

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคมือเท้าปาก เพื่อให้ผู้ปกครองและน้อง ๆ หนู ๆ ช่วยกันระวังและป้องกันตัวเองให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด

  • ลดการสัมผัสเชื้อ โดยเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปากจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือเมื่อผู้ป่วยไปจับของเล่น ของใช้จะทำให้เชื้อกระจายสู่ผู้อื่นได้ หากลดการสัมผัสก็จะสามารถป้องกันการรับเชื้อได้
  • หมั่นทำความสะอาดของใช้และของเล่นของน้อง ๆ หนู ๆ เป็นประจำ เพื่อลดเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม และเชื้อโรคที่เกาะอยู่ตามข้าวของเครื่องใช้
  • หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร หรือหลังจากเข้าห้องน้ำ เพื่อลดเชื้อสะสมบนมือและลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น
  • หากพบผู้ป่วย ควรให้หยุดเรียนและรักษาจนกว่าจะหาย แยกของใช้ส่วนตัวเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ และไม่ควรคลุกคลีกับคนอื่น ๆ ในครอบครัวหรือชุมชน เพื่อชะลอการแพร่กระจายของเชื้อโรค
  • ถ้าหากเด็ก ๆ มีอาการแทรกซ้อน เช่น ไข้สูง ซึม อาเจียน หอบ ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที

ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก

ประกันสุขภาพเด็กสร้างความอุ่นใจในทุกการเจ็บป่วย

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ จากกรุงเทพประกันภัย เพิ่มความห่วงใยให้ทุกคนในครอบครัวยิ่งขึ้น โดยได้พัฒนาแผนประกันภัยคุ้มครอง 3 กลุ่มโรคที่ก่อให้เกิดความกวนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ด้วยการมอบผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญและผลประโยชน์ชดเชยรายวัน

กรณีเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI ออกแผนประกันภัยสุขภาพใหม่ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย กับประกันภัย 3 โรคกวนใจ ที่ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยการเจ็บป่วยจาก 3 กลุ่มโรค ได้แก่

1.โรคไข้หวัดใหญ่
2.โรคมือเท้าปาก
3.โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ หรือโรคร้ายจากยุง 5 โรค คือ โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis) โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) และ โรคไข้มาลาเรีย (Malaria) หรือโรคไข้ป่า

โดยจะให้ความคุ้มครองค่าผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญและผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีผู้เอาประกันภัยเข้าการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ในโรงพยาบาล แบ่งความคุ้มครองออกเป็น 2 แผน ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 0 – 70 ปี และต่ออายุได้ถึง 100 ปี โดยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 2 ฉบับ

ดูแลลูกน้อยของคุณง่าย ๆ ด้วยการซื้อประกันสุขภาพ 3 โรคกวนใจ ไว้คอยปกป้องและดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล รับรองว่าอุ่นใจและช่วยให้เด็ก ๆ ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

สนใจทำประกันสุขภาพสำหรับเด็กได้ที่ rabbit finance

ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก

 


avatar
by Unchalee Sabaisook
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
Related stories
loading icon