คูณสองเด้ง ทำประกันสุขภาพให้พ่อแม่ แถมได้ลดหย่อนภาษี

posted: 7 months ago
คูณสองเด้ง ทำประกันสุขภาพให้พ่อแม่ แถมได้ลดหย่อนภาษี

comments

ครอบครัวไทยส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นครอบครัวใหญ่ที่ประกอบไปด้วยพ่อ แม่ ลูก คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย หรือพี่ป้าน้าอา ฯลฯ ทุกคนล้วนเป็นที่รักของคนในครอบครัวด้วยกันทั้งนั้น เพราะมีความผูกพันกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะพ่อแม่ซึ่งเป็นที่รักยิ่งที่สุดในชีวิตลูก ๆ ฉะน้้นการทำ ประกันสุขภาพ ให้กับพ่อแม่จึงเป็นอีกทางหนึ่งของการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยท่าน บวกกับปัจจุบันรัฐบาลได้ส่งเสริมด้านประกันสุขภาพที่สามารถนำไปลดหย่อนทางภาษีได้

สิทธิประโยชน์ทางภาษี กับ ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่

ทำประกันสุขภาพให้พ่อแม่ สำหรับผู้มีเงินได้สามารถนำสิทธิไปหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท นอกจากนี้ลูกสามารถใช้สิทธิได้หลายคนในการลดหย่อนภาษี โดยที่จะต้องทำการหารเฉลี่ยกันในส่วนของค่าเบี้ยประกัน และนำไปลดหย่อนได้ตามที่เฉลี่ยไว้ เช่น ลูก 2 คน ค่าเบี้ยประกัน 15,000 บาท ลูกทั้ง 2 คนจะได้เฉลี่ยและนำไปลดหย่อนภาษีได้คนละ 7,500 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ทำประกันสุขภาพให้พ่อแม่ นอกจากจะนำมาหักลดหย่อนภาษีได้แล้ว ยังให้ความคุ้มครองได้ถึง 5 ด้าน ดังนี้

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
 • จ่ายเงินชดเชย จากการเจ็บป่วยทั่วไป
 • จ่ายเงินชดเชย จากกรณีอุบัติเหตุ
 • ประกันคุ้มครองการพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยระยะยาว
 • ให้ความคุ้มครองกรณีที่เกิดเป็นโรคร้ายแรง

ตรวจเช็กสิทธิประโยชน์ก่อนทำประกันสุขภาพให้พ่อแม่

สมัครประกันสุขภาพให้ผู้สูงอายุ

เงื่อนไขของการใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษี กับการทำประกันให้พ่อแม่ มีดังนี้

กรณีที่ 1

 • ต้องเป็นลูกแท้ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายของพ่อแม่
 • พ่อแม่มีรายได้ตลอดทั้งปีภาษีไม่เกิน 30,000 บาท
 • บิดาหรือมารดา ต้องอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 180 วัน ในปีภาษีนั้นๆ

กรณีที่2

 • พ่อแม่คู่สมรส ก็มีสิทธิหักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่คู่สมรสได้
 • คู่สมรสไม่มีรายได้เลยตลอดปีภาษีนั้น
 • คู่สมรสต้องเป็นลูกแท้ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายของพ่อแม่
 • พ่อแม่มีรายได้ตลอดทั้งปีภาษี ไม่เกิน 30,000 บาท
 • บิดาหรือมารดา ต้องอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 180 วัน ในปีภาษีนั้นๆ

ประกันสุขภาพมีให้เลือกด้วยกัน 2 ประเภท

ทำประกันสุขภาพ กับ rabbit finance

1.ประกันชีวิตพ่วงประกันสุขภาพ คือ ประกันในรูปแบบของประกันชีวิตเป็นหลักที่เน้นความคุ้มครองชีวิต แล้วผู้ประกันตนซื้อประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มความคุ้มครองเสริมเข้าไปอีก แล้วเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพของผู้เอาประกันมารวมไว้ด้วยกันเป็นประกันเสริม

ทำให้ผู้ประกันตนจะได้รับทั้งการคุ้มครองด้านสุขภาพไปพร้อมๆ กับความคุ้มครองด้านชีวิต ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ พร้อมทั้งได้รับสินไหมทดแทนเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตด้วย

2.ซื้อประกันสุขภาพอย่างเดียว ประกันสุขภาพราคาถูกที่ไม่พ่วงกับประกันชีวิตจะให้ความคุ้มครองและจ่ายค่าทดแทนที่เกิดจากการรักษาพยาบาลเท่านั้น เช่น การรักษาพยาบาลจากโรคภัยไข้เจ็บ หรืออุบัติเหตุก็ตาม สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประกันนั้น จะเป็นการจ่ายแบบปีต่อปี

ประกันสุขภาพจะให้ความคุ้มครองครอบคลุม ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง หรือค่าชดเชยรายได้ ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของแต่ละบุคคลตามความเหมาะสมที่ต้องการได้มากที่สุด


การดูแลพ่อแม่ให้มีความสุขกายสบายใจถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ฉะนั้นการทำประกันสุขภาพถืออีกทางเลือกที่จะทำให้ท่านสบายใจได้ว่า เมื่อเจ็บป่วยก็มีประกันสุขภาพเข้ามารองรับ ถือว่าเป็นเรื่องดีที่นะคะ มาทำประกันสุขภาพให้ท่านกันดีกว่าค่ะ


avatar
by Unchalee Sabaisook
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon