คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

อาการ covid 19

อาการ covid 19 ระลอกใหม่ เชื้อรุนแรงกว่าเดิมแค่ไหน?

หลังจากที่ไวรัสโควิด-19 กลับมาระลอกใหม่ ดูเหมือนว่าจะมีความรุนแรงกับการกระจายเชื้อไปทั่วทุกจังหวัดของไทยอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะย่านตลาดสดที่มีคนงานชาวต่างชาติ เพราะเชื้อดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่แสดงอาการแม้แต่น้อย และมีการกลายสายพันธุ์ใหม่ที่เราต้องเฝ้าระวัง ซึ่งจะมีวิธีการจัดการ ป้องกันอย่างไร วันนี้ rabbit finance มีข้อมูลมาฝากกัน 

อาการ covid 19

สังเกตอาการไวรัส covid ระลอกใหม่ ได้อย่างไร

โควิด-19 ระลอกใหม่ มีโอกาสเสี่ยงและติดเชื้อได้ง่ายขึ้น หลังจากที่ได้พบผู้ติดเชื้อระลอกใหม่จากตลาดกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้มีผู้ติดเชี้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวด และยังไม่มีวัคซึนที่จะมาป้องกัน จึงทำให้เชื้อนั้นได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว และล่าสุดเชื้อ COVID จะไม่แสดงอาการจึงมีความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น แต่เราสามารถเฝ้าสังเกตอาการหลัก ๆ  ได้ดังนี้ 

 • สังเกตตัวเองว่าไปในยังพื้นที่เสี่ยงต่อโรคโควิด-19 หรือไม่ 
 • สังเกตว่ามีไข้สูงเกินกว่า 37 องศา 
 • สังเกตอาการไอ จาม หรือมีเสมหะพร้อมเลือดปนเวลาไอ หลายวันติดต่อการ
 • สังเกตอาการท้องเสีย ถ่ายเหลว 
 • สังเกตอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย 
 • สังเกตอาการหายใจไม่สะดวก หายใจติด ๆ ขัด ๆ ไม่ได้กลิ่น
 • สังเกตการรับประทานอาหารมักไม่ได้รสชาติ
 • เฝ้าระวังดูอาการประมาณ 14 วัน สำหรับการฟักตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

สำหรับความรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น มีการแพร่ระบาดไปในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปทำให้ติดเชื้อได้ง่ายนั่นคือ ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มวัยอื่น รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่น โรคปอด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง นอกจากนี้ยังรวมถึงเด็กเล็กและตั้งครรภ์อีกด้วย 

อาการ covid 19

การป้องกันให้ห่างไกลไวรัสโควิด-19

การป้องกันจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป หรือจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถทำได้คือ

 • ถ้าไม่จำเป็นไม่ออกไปที่สาธารณะ แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรที่จะมีการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing จากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร 
 • หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณดวงตา ปาก และจมูก
 • เมื่อกลับถึงบ้านแล้วควรรีบทำความสะอาดตัวเองด้วยการอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า 
 • ควรนำเสื้อผ้าที่ออกไปข้างนอกทำการแยกซักด้วย 
 • ต้องไม่ลืมที่จะสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าติดตัวไว้ตลอดเวลา 
 • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% 
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด 
 • แยกภาชนะรับประทานอาหารและงดใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
 • นอนพักผ่อน ให้เพียงพอ

อาการ covid 19

โรงพยาบาลรัฐ-เอกชนรับตรวจโควิด-19

ถ้าหากมีความสงสัยว่า ตัวเองได้เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อ หรือมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชี้อหรือไม่ หรือเริ่มมีอาการที่สงสัย ไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจว่าตัวเองจะติดเชื้อไวรัสโควิดหรือไม่ สามารถขอรับการตรวจที่โรงพยาบาล ดังนี้

 • โรงพยาบาลศิริราช ค่าใช้จ่าย 2,000 – 3,000 บาท (รับตรวจเฉพาะกลุ่มเสี่ยง)
 • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ค่าใช้จ่าย 7,000 – 8,000 บาท 
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี ค่าใช้จ่าย คนไทยไม่เกิน 2,500 – 3,500 บาท
 • สถาบันบำราศนราดูร ค่าใช้จ่าย 2,500 – 3,500 บาท
 • โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
 • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ค่าใช้จ่าย 3,000 – 6,000 บาท 
 • โรงพยาบาลพระราม 9 ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท
 • โรงพยาบาลรามคำแหง ค่าใช้จ่าย 3,000 – 5,400 บาท
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ ค่าใช้จ่าย 4,500 – 7,000 บาท
 • โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ 4,500 บาท
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 7,500 บาท
 • โรงพยาบาลนวมินทร์ ค่าใช้จ่าย 2,990 บาท
 • โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
 • โรงพยาบาลวิภาวดี ค่าใช้จ่าย 5,990 บาท
 • โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ค่าใช้จ่าย 5,500 – 6,000 บาท
 • โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
 • โรงพยาบาลนครธน ค่าใช้จ่าย 3,740 บาท
 • โรงพยาบาลบางโพ ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 9 ค่าใช้จ่าย 3,800 – 4,500 บาท
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท 
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท 
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ค่าใช้จ่าย 3,700 บาท
 • โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน ค่าใช้จ่าย 5,500 – 7,500 บาท 
 • โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล เกษตร ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
 • โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 ค่าใช้จ่าย 6,700 บาท
 • โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล รังสิต ค่าใช้จ่าย 6,000 – 8,000 บาท 
 • โรงพยาบาลพญาไท 1 ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
 • โรงพยาบาลพญาไท 2 ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท 
 • โรงพยาบาลพญาไท 3 ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท
 • โรงพยาบาลนันอา ค่าใช้จ่าย 1,100 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท
 • โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี อุบลราชธานี ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
 • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ค่าใช้จ่าย 3,800 บาท
 • โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ค่าใช้จ่าย 5,900 – 6,900 บาท
 • โรงพยาบาลขอนแก่น ราม ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท
 • โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
 • โรงพยาบาลพะเยา ราม ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
 • โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ค่าใช้จ่าย 3,900 – 4,500 บาท
 • โรงพยาบาลสุขุมวิท ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท (Drive Thru) 
 • โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท (Drive Thru)
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ค่าใช้จ่าย 3,800 บาท (Drive Thru)
 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท (Drive Thru)
 • โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ค่าใช้จ่าย 3,990 บาท (Drive Thru)
 • โรงพยาบาลมหาชัย 2 ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท (Drive Thru)
 • โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท (Drive Thru)
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท (Drive Thru)
 • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท (Drive Thru)
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท (Drive Thru)
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท (Drive Thru)

หากใครกังวลใจว่าตัวเองจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบไม่รู้ตัว เพื่อความสบายใจและเป็นการป้องกันต่อโรคที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันสามารถทำประกันโควิด-19 ได้ที่ rabbit finance 

ใบไม้ร่าเริง
ใบไม้ร่าเริง
"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ" พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ซื้อทองคำ
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ซื้อทองคำเก็งกำไร อีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เริ่มต้นลงทุน

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเงินเก็บในธนาคารและอยากเริ่มลงทุน เพราะเงินเย็นที่นอนนิ่งอยู่มันได้ดอกเบี้ยน้อยเสียเหลือเกิน แถมธนาคารกลางใหญ่ของโลกก็มีโอกาสที่จะปรับดอกเบี้ยลดลงอีก เราจึงอยากแนะนำทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาช่องทางการลงทุน ซึ่งก็คือการเก็งกำไรในทองคำนี่เอง ยิ่งในสถานการณ์อย่างในช่วง Covid-19 หรือไวรัสโคโรน่า ทำให้ราคาทองพุ่งขึ้นมาสูงสุดในรอบ 7 …

เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ฤกษ์ออกรถ 2564 ปีนี้ ออกรถวันไหนดี

สำหรับใครที่คิดจะซื้อรถยนต์ใหม่ การออกรถให้ตรงฤกษ์ ก็ใช่ว่าจะเสียหาย ไปดูกันดีกว่าว่า ปีนี้ มีฤกษ์ออกรถอะไรที่น่าสนใจบ้าง สำหรับคนที่กำลังจะออกรถใหม่ป้ายแดง และต้องการได้ฤกษ์ดีในการออกรถ ออโต้สปินน์มีฤกษ์ออกรถใหม่สำหรับปี 2564  …

ไฟสูง
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ไฟสูงใช้เมื่อใด ไม่เสียมารยาท และปลอดภัยในการเดินทาง

อีกหนึ่งสิ่งที่เราไม่ควรมองในการขับขี่รถยนต์บนท้องถนน นั้นคือการเปิดไฟสูง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์รถยนต์ที่หลายคนอาจยังไม่เคยใช้และไม่รู้ว่าใช้ในสถานการณ์ไหน บ้างก็ยังสับสนกับความหมายของการใช้ไฟสูง ซึ่งมีบริบทแตกต่างกันออกไป เป็นฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์ และโทษด้วยเหมือนกัน ซึ่งนอกจากจะทำให้แสบตา มองเห็นยากขึ้น  ในบางกรณีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วย …