คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

โรคร้ายแรง

โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2561 ระบุว่า โรคหลอดเลือดหัวใจมีอัตราการเสียชีวิตถึง 20,855 คนต่อปี หรือชั่วโมงละ 2 คน ซึ่งข้อมูลตัวเลขจำนวนคนไทยที่ป่วยด้วยโรคนี้ถือเป็นโรคร้ายแรงเพราะเป็นอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตคนมากที่สุด และรองลงมาเป็นอันดับ 2 เมื่อนำไปเทียบกับโรคมะเร็ง

และจากตัวเลขจากกระทรวงสาธารณสุข ยังบ่งชี้ด้วยว่าในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจกว่า 30,000 คน และมีแนวโน้มการเสียชีวิตด้วยโรคนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นี่จึงถือเป็นอีกโรคหนึ่งที่ต้องระวัง วันนี้ rabbit finance จะพาไปทำความรู้จักโรคนี้ให้มากขึ้น

โรคร้ายแรง

โรคหลอดเลือดหัวใจ ภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม

สาเหตุและอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจส่วนใหญ่พบมากในกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป แต่ปัจจุบันผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเริ่มมีอายุน้อยลง เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ มีมากขึ้น อย่างเช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง รวมถึงการสูบบุหรี่ก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในคนที่มีอายุน้อยได้ด้วยเช่นกัน 

การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโดยทั่วไปจะเกิดจากการที่มีภาวะตีบหรือตันของหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเกิดจากการสะสมของไขมันที่พอกพูนรอบ ๆ ของหลอดเลือดหัวใจ และเมื่อเกิดการตีบตันก็จะทำให้หัวใจขาดสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงผู้ป่วย ก็จะเกิดอาการต่าง ๆ ตามมา เช่นอาการเจ็บแน่นหน้าอก เจ็บบริเวณกลางหน้าอก ในผู้ป่วยที่หลอดเลือดหัวใจอุดตันค่อนข้างมากที่พบมากสุด คือ อาการเจ็บหน้าอกอย่างมาก จนทนไม่ได้ เหมือนมีอะไรหนัก ๆ กดทับตรงกลางหน้าอก หรือเจ็บลงไปถึงแขนซ้าย 

แต่ในขณะเดียวกันผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดร้าวไปถึงกรามหรือต้นแขนได้ และมักจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ใจสั่น หน้ามืด หรือมีอาการเหนื่อยง่ายมากขึ้น เมื่อสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของหัวใจได้น้อยลง ก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควร ก็อาจจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมา เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว ทำให้ผู้ป่วยมีอาการหอบ เหนื่อยง่ายมากขึ้น จนหมดสติ และเสียชีวิตเฉียบพลันได้ 

โรคร้ายแรง

4 วิธีของการตรวจพื้นฐานหาโรคหลอดเลือดหัวใจ

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุว่า การตรวจหาโรคหลอดเลือดหัวใจนั้นสามารถทำได้ด้วย 4 วิธีด้วยกันที่จะพบว่าเราเป็นโรคดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจได้ดังนี้ 

1.การตรวจร่างกาย เพื่อดูน้ำหนัก ส่วนสูง รวมถึงการจับชีพจรเพื่อดูอัตราการเต้นของหัวใจว่ามีความสม่ำเสมอหรือไม่ ฟังเสียงหัวใจว่ามีเสียงผิดปกติหรือไม่ด้วย และตรวจภาวะโรคอื่น ๆ รวมด้วย เช่น โรคความดันโลหิต เป็นต้น  

2.การตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อบอกจังหวะการเต้นของหัวใจ บอกขนาดห้องหัวใจ บอกโรคของเยื่อหุ้มหัวใจ บางชนิดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย อย่างไรก็ตามแม้ว่า เมื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เป็นโรคหัวใจ 

3.การตรวจด้วยเอกซเรย์ทรวงอก หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเอกซเรย์ปอด ซึ่งจะมีทั้งปอด หลอดเลือดแดงใหญ่ การกระจายของเลือดในปอด ภาวะน้ำท่วมปอด หรือหัวใจล้มเหลว เงาของหัวใจ ซึ่งบอกขนาดหัวใจได้ดีพอสมควร 

4.การตรวจเลือด การตรวจหาระดับสารต่าง ๆ ในเลือด ส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวใจโดยตรง แต่เป็นการดูเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ เช่น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรค และการใช้ยาต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดอาการแทรกซ้อนในยาได้ 

โรคร้ายแรง

การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

หลังจากที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะทราบถึงความรุนแรงของโรคดังกล่าวว่าเราอยู่ในขั้นไหน เพื่อทำการรักษาต่อไปให้ถูกทาง แพทย์จะได้ควบคุมอาการและเพื่อไม่ประมาทต่อการเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน โดยนายแพทย์กุลวรรธน์ พรหมชัยวัฒนา อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน จะทำการรักษาแบบ 2 วิธีดังนี้

1.ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเริ่มต้น แพทย์จะทำการรักษาด้วยการใช้ยาควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อลดการดําเนินโรคและควบคุมปัจจัยเสี่ยงข้างต้น 

2.เมื่อแพทย์ประเมินแล้วพบว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจชนิดรุนแรง แพทย์จะเข้าไปแก้ไขจุดที่หลอดเลือดหัวใจอุดตัน โดยแพทย์สามารถแก้ไขหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้ 2 วิธี คือ 1) การทําบอลลูนร่วมไปกับการวางขดลวดค้ำยันหลอดเลือดเอาไว้ และ 2) ผ่าตัดช่องอกเพื่อทํา Bypass หลอดเลือดหัวใจ 

โรคร้ายแรง

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากโรคร้ายแรงและห่างไกลจากการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ คุณสามารถทำประกันโรคร้ายผ่านทาง rabbit finance เพื่อรับความคุ้มครองทั้งการรักษาพยาบาล ค่ายา รวมทั้งกรณีที่ต้องพักฟื้น เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และยังช่วยให้คุณอุ่นใจขึ้นอีกด้วย

โรคร้ายแรง

ใบไม้ร่าเริง
ใบไม้ร่าเริง
"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ" พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ใบขับขี่
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ประกันจะจ่ายไหม ถ้าคุณไม่มีใบขับขี่?

ใบขับขี่ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนต้องมีติดตัวเอาไว้ โดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่ยานยนต์เป็นประจำ แต่สำหรับผู้ขับขี่บางคนที่อาจจะเพิ่งซื้อรถยนต์มาใหม่ และอยู่ในระหว่างการรอเพื่อสอบใบขับขี่รถหรืออยู่ในช่วงดำเนินการเพื่อรับใบขับขี่ แต่โชคร้าย เพราะในระหว่างที่รอนั้นเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ขึ้น เชื่อว่าในกรณีนี้ ผู้ขับขี่คงมีข้อสงสัยว่าหากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มีใบขับขี่ …

ออกรถใหม่
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

แพลนออกรถใหม่ เดือนตุลาคม 2563 ฤกษ์ออกรถวันไหนดี

ตอนนี้เราก็เข้าสู่ช่วงปลายปี 2563 กันแล้ว เป็นช่วงดี ๆ ที่เหมาะกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ ๆ เพื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่กำลังวางแผนว่าจะซื้อรถยนต์คันใหม่ เลือกดูรถยนต์หลาย …

ที่ปัดน้ำฝน
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

จะรู้ได้อย่างไร ว่าที่ปัดน้ำฝนหมดอายุแล้วหรือยัง?

การหมั่นเช็คสภาพรถยนต์อยู่เสมอนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก สำหรับคนที่มีรถยนต์ขับขี่บนท้องถนน เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาที่เราไม่สามารถคาดคิดได้ ยิ่งช่วงหน้าฝน ๆ ตกหนัก ๆ ด้วยแล้วการดูแลอุปกรณ์รถยนต์ถือว่า เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางรถยนต์ เบรก …