คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ประกันสภขภาพ ไวรัสโควิด-19

รับมือ ไวรัส Covid-19 อย่างไร? ก่อนไทยเข้าสู่ระยะ 3

จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ Covid-19 ยังคงทวีความรุนแรง และระบาดหนักทั่วโลก ส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยก็ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้ว โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563

ต้องยอมรับว่าประเทศเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อและแพร่ระบาดของโรค และเพื่อไม่ให้การระบาดครั้งนี้บานปลายขึ้น หลาย ๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างออกมาร่วมมือป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 วันนี้ rabbit finance เลยเอาวิธีป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อมาฝากกัน

ประกันสุขภาพ ไวรัสโควิด-19

หาทางรับมือ ไวรัส Covid-19 อย่างไร?

อ.พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลการสังเกตอาการของไวรัส Covid-19 โดยระบุว่าหากได้รับเชื้อผู้ป่วยจะเริ่มแสดงอาการออกมาภายใน 1 วัน ถึง 2 สัปดาห์

โดยอาการเริ่มแรกของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 นั้น ส่วนใหญ่จะเริ่มจากการมีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ไอ เจ็บคอ รู้สึกอ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ หายใจหอบเหนื่อย ถ่ายเหลว ท้องเสีย และหากผู้ป่วยมีร่างกายไม่แข็งแรงหรือมีภูมิคุ้มกันต่ำ อาจรุนแรงถึงขั้นวิกฤตและเสียชีวิตได้

ป้องกัน Covid-19 ด้วยตัวเอง

การรับมือและป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของไวรัสเป็นเรื่องที่เร่งด่วน และทุกคนจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญ เนื่องจากระยะฟักตัวของเชื้อมีเวลานาน และผู้ป่วยหลายรายก็ไม่แสดงอาการจนทำให้เกิดการแพร่เชื้อในวงกว้าง เบื้องต้นทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ดังนี้

 • เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ หากจำเป็นต้องอยู่ท่ามกลางคนจำนวนมากก็ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยชนิด N-95 หรือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
 • เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ อิตาลี และอีกหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก
 • ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด เพราะอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ ลูกบิดประตู และราวจับบนรถไฟฟ้า เป็นต้น
 • ควรล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที โดยต้องเป็นแอลกอฮอล์ชนิดฆ่าเชื้อที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
 • หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสดวงตา จมูก ปาก เพราะมือเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค
 • เลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน
 • แนะนำให้ทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง และหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายาก
 • บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยตรง ควรใส่หน้ากากอนามัย หรือใส่แว่นตานิรภัย เพื่อป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหลั่งเข้าตา

[rabbitads slug=full-screen]

ประกันสุขภาพ

บทลงโทษ ปิดบังข้อมูลฝ่าฝืนประกาศ โควิด-19

กรณีที่มีการปกปิดประวัติการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือาการเจ็บป่วยที่เข้าข่ายไวรัส Covid-19  ผู้ปกปิดข้อมูลจะถูกดำเนินการตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการกำหนดว่าประชาชน ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด เช่น โรงแรม จะต้องรายงานแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีผู้ต้องสงสัยหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่ออันตราย

ทั้งนี้ ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กำหนดโทษสูงสุด คือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยเป็นการฝ่าฝืนในส่วนของมาตรา 40 (2) ซึ่งกำหนดในกรณีที่มีการประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค เจ้าพนักงานมีอำนาจดำเนินการให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในประเทศ โดยจัดให้พาหนะจอดอยู่ ณ สถานที่ที่กำหนดให้จนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะอนุญาตให้ไปได้

การปกปิดข้อมูลการเดินทาง หรืออาการเจ็บป่วย นอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้สุขภาพของคุณเองอีกด้วย

ประกันสุขภาพ

ซื้อประกันสุขภาพคุ้มครองไวรัส Covid-19

แม้ว่าในประเทศไทยจะยังไม่เข้าสู่การระบาดระยะที่ 3 แต่ก็พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น แถมยังมีกรณีผู้ป่วยติดเชื้อที่ปกปิดข้อมูลจากการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง เพิ่มความเสี่ยงการแพร่ระบาดให้มากขึ้นไปอีก เพื่อเป็นการป้องกันต่อโรคดังกล่าวเราสามารถทำประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองการเจ็บป่วยต่อไวรัสโควิด-19 ได้

13 บริษัทประกันที่เปิดให้บริการด้านประกันสุขภาพไวรัสโควิด-19 ได้แก่

 • เอไอเอ
 • พรูเด็นเซียลประกันชีวิต
 • โตเกียวมารีนประกันชีวิต
 • เมืองไทยประกันชีวิต
 • กรุงเทพประกันชีวิต
 • กรุงเทพประกันภัย
 • ทิพยประกันภัย
 • สินทรัพย์ประกันภัย
 • ฟอลคอนประกันภัย
 • วิริยะประกันภัย
 • อลิอันซ์ อยุธยา
 • เอ็ทน่า
 • เจนเนอราลี่

หากคุณสนใจแผนประกันสุขภาพป้องกัน Covid-19 และต้องการเปรียบเทียบประกันสุขภาพว่าที่ไหนให้ความคุ้มครองอย่างไร เบี้ยประกันต่างกันแค่ไหน ก็ลองเข้ามาเช็กที่ ประกันสุขภาพ จาก rabbit finance ได้เลย!

 

http://bit.ly/382xeG1

ใบไม้ร่าเริง
ใบไม้ร่าเริง
"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ" พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐

บทความแนะนำ​

Walden Thonglor 8
บริการอื่น ๆอสังหาริมทรัพย์

Walden Thonglor 8 ที่สุดของซูเปอร์ลักชัวร์รีคอนโดมิเนียม

ด้วยไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ทำให้คอนโดมิเนียมกลายเป็นที่อยู่อาศัยที่คนยุคใหม่ให้ความสนใจ ยิ่งเป็นซูเปอร์ลักชัวร์รีคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองอย่าง “Walden Thonglor 8” คอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ใจกลางทองหล่อที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก ด้วยทำเลที่ตั้งในย่าน CBD และโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์ที่สวยหรูมีระดับ …

สินเชื่อรถลีสซิ่ง
ประกันยานยนต์ประกันรถยนต์

ไขข้อข้องใจ รถยนต์มีกี่ประเภทกันแน่?

หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างเรื่องการแบ่งประเภทรถยนต์ และอาจจะสงสัยว่าจริง ๆ แล้วมีรถยนต์กี่ประเภทกันแน่? วันนี้ rabbit finance อาสาพาเพื่อน ๆ ไปไขข้อข้องใจพร้อม …

ซื้อรถใหม่ 2020
บริการอื่น ๆรถยนต์

แนะนำ 8 รถยนต์ขายดี ที่เหล่าคนดังนั่งแท่นพรีเซนเตอร์

เชื่อว่าใคร ๆ ก็อยากมีรถยนต์ส่วนตัวไว้ขับขี่ในช่วงนี้ ไหนจะโควิด-19 ไหนจะฝนฉ่ำ ๆ ซึ่งการเลือกรถยนต์สักคันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องพิจารณาตั้งแต่ขนาดรถที่ต้องการ ลักษณะการใช้งานของผู้ขับขี่ รูปทรง …