คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

สิทธิประกันสังคม

รู้ไหม? สิทธิประกันสังคม ก็คุ้มครองโรคมะเร็งได้ด้วย!

โรคมะเร็งเป็นหนึ่งในโรคที่พบกันมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเพศชาย หรือ เพศหญิง และอย่างที่ทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วว่า โรคมะเร็งเป็นโรคที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ยิ่งคนที่เป็นมะเร็งระยะหลังๆที่ตัวเราเองก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อรักษาแล้วจะหายขาดหรือเปล่า หรือเราจะเสียเงินจำนวนมากไปโดยเปล่าประโยชน์

เรื่องเหล่านี้ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกปวดหัวจริงๆ แต่ทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลไปค่ะ เพราะ สิทธิประกันสังคม ที่เราจ่ายกันทุกเดือนนั้นก็คุ้มครองเราจากโรคมะเร็งด้วยเช่นกัน !

 

ประกันสังคมคืออะไร ทำไมต้องทำด้วย?

 

 

ประกันสังคม เป็นระบบที่บังคับให้ทุกคนออมเงินส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นหลักประกันว่าเราจะได้รับความคุ้มครองใน กรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต โดยจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายของเราในกรณีที่เราจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งประกันสังคมจะมีทั้งหมด 2 แบบ ได้แก่

  • มาตรา 33

จะเป็นประกันสังคมภาคบังคับที่บริษัทจะต้องทำให้พนักงาน หรือ ลูกจ้าง โดยพนักงานจะต้องส่งเงินสมทบเข้าสำนักงานประกันสังคม 5% ของฐานเงินเดือน และนายจ้างต้องสมทบให้อีก 5 % เพื่อที่ผู้ประกันจะได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ เจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน

  • มาตรา 39

เป็นประกันตนภาคสมัครใจ กรณีที่เคยทำงานบริษัทและประกันตนในมาตรา 33 มาก่อน แต่เกิดตกงานหรือลาออก แล้วยังต้องการรับสิทธิ์จากประกันสังคมอยู่ ก็สามารถสมัครในมาตรา 39 ได้

โดยจะต้องส่งเงินเข้ากองทุน 432 บาท ส่วนรัฐบาลจะสมทบอีก 120บาท/เดือน โดยจะได้สิทธิประโยชน์ได้แก่ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ

 

มะเร็ง 10 ชนิดที่สามารถใช้สิทธิประกันสังคม รักษาได้ฟรี

สิทธิประกันสังคม

 

การรักษาโรคมะเร็งนั้นได้อยู่ในข้อกำหนดของ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุไว้ว่า ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าทำฟัน สิทธิบริการรากฟันเทียม สิทธิการรักษาโรคทางจิต การบำบัดไต ยาต้านไวรัสเอดส์ การรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด และยังสามารถขอรับเงินทดแทนเนื่องจากขาดรายได้ในกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างในระหว่างที่หยุดงานเพื่อรักษาพยาบาล ซึ่งจะจ่ายให้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือน

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 การรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด ซึ่งจะต้องให้การรักษาตามแนวทางที่กำหนด ดังนี้

 

ในกรณีที่เราป่วยเป็นโรคมะเร็งชนิดอื่นที่ไม่ใช่  10 ชนิดนี้ เราสามารถใช้สิทธิประกันสังคมรักษาโรคมะเร็งได้ตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลต้นสังกัด แต่ถ้าหากจะต้องใช้เคมีบำบัด รังสีรักษา หรือยารักษาโรคมะเร็ง ทางบริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง หรือ ไม่เกิน 15,0000 บาท/ปี

 

หากเราต้องการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้สิทธิประกันสังคมกับโรงพยาบาลอื่นที่เรามาได้ใช้สิทธิประกันสังคมไว้ จะต้องมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดไปโรงพยาบาลที่มีความจำนงจะเข้ารับการรักษา

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิประกันสังคมเพื่อรักษาโรคมะเร็ง (สำนักงานประกันสังคม)

สิทธิประกันสังคม

  • ผู้ป่วยต้องรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ

ซึ่งสถานพยาบาลจะให้บริการทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่จำกัดจำนวนค่าใช้จ่ายและจำนวนครั้งในการรักษา

  • สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิจะไม่เก็บเงินค่าบริการทางการแพทย์จากผู้ประกันตน

ยกเว้น ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายการบริการอื่นๆที่อยู่นอกเหนือสิทธิประกันสังคม

  • ในกรณีที่สถานพยาบาลตามใบรับรองสิทธิไม่สามารถให้บริการได้

จะทำการส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า โดยผู้ป่วยจะต้องมีใบส่งตัวจากสถานพยาบาล

**ถ้าหากคุณต้องการสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง**

 

ถึงแม้ว่า สิทธิประกันสังคมจะคุ้มครองเราจากโรคมะเร็ง หรือโรคภัยอื่นๆ แต่เราก็ไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ เพราะบางครั้งสถานพยาบาลที่เราเลือกใช้บริการ อาจจะมีระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน และไม่สะดวกสักเท่าไร

จึงทำให้ปัจจุบันได้มีประกันภัยรูปแบบหนึ่งเพิ่มขึ้น นั่นก็คือ ประกันโรคมะเร็ง ที่จะให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งที่มากขึ้นกว่าประกันสังคม นอกจากนี้เมื่อไรก็ตามที่ทุกตรวจพบมะเร็งในร่างกาย คุณก็ได้รับเงินก้อนคืนไปเลยเต็มๆ โดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพล่วงหน้า

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมปรึกษา rabbit finance

xcstasy.mm
xcstasy.mm
Previous
Next

บทความแนะนำ​

Rabbit Finance เข้าซื้อกิจการ Asia Direct
ข่าวประชาสัมพันธ์

Rabbit Finance acquires Asia Direct Insurance Broker

Rabbit Finance acquires Asia Direct Insurance Broker Rabbit Finance, the …

Rabbit Finance เข้าซื้อกิจการ Asia Direct
ข่าวประชาสัมพันธ์

Rabbit Finance เข้าซื้อกิจการ Asia Direct

Rabbit Finance เข้าซื้อกิจการ Asia Direct Rabbit Finance ผู้นำด้านการเงินและการประกันออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นแบรนด์ภายใต้บริษัทย่อยของบริษัท วีจีไอ …

คอนแทคเลนส์-ตาแห้ง
ประกันสุขภาพ

ภัยร้ายจาก คอนแทคเลนส์ ใส่อย่างไรไม่ให้เสี่ยงตาบอด

เชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินวลีที่กล่าวว่า “ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ” เพราะคนเราสามารถสื่อสารกันได้เพียงแค่มองตากัน หรือการส่งสายตาปิ๊ง ๆ ไปให้อีกฝ่ายเป็นการบ่งบอกสัญญาณอะไรบางอย่าง เรียกได้ว่าดวงตาของคนเรานั้นมีประโยชน์มากกว่าที่คิด ไม่ใช่แค่ใช้สำหรับการมองเห็นเท่านั้น แต่ยังสามารถสื่อสารกับคนอื่น ๆ …