คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

โรคมะเร็งปอด

โรคมะเร็งปอด รู้ก่อน รักษาก่อน

อย่าสูบบุหรี่นะเดี๋ยวเป็นมะเร็งปอด

เชื่อว่าหลายๆคน ยังคงคิดว่าการสูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปอด ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ความเชื่อที่ผิด แต่หารู้ไม่ว่า ยังมีสาเหตุอีกมากมายหลายประการที่ทำให้คุณเป็นมะเร็งปอดได้เช่นกัน ถึงแม้คุณจะไม่เคยสูบบุหรี่เลยสักมวน !

มะเร็งปอด เป็น โรคมะเร็ง ที่พบมากในประเทศไทย โดยเฉพาะเพศชาย

ผู้ป่วยที่มีอาการเริ่มแรกจะตรวจพบได้ยาก เพราะอาการยังไม่ปรากฏให้เห็นชัด กว่ามะเร็งปอดจะแสดงอาการออกมาให้ได้รู้สึกตัว ก็เข้าสู่ระยะที่ 2 และ 3 แล้ว แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในระยะใดหากได้รับการวินิจฉัย และการรักษาที่ถูกต้องก็มีหนทางที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้

[rabbitads slug=banner1]


มะเร็งปอด
ขอบคุณภาพจาก
www.bnhhospital.com

มะเร็งปอด คืออะไร ?

มะเร็งปอด คือ การที่เซลล์ส่วนใดส่วนหนึ่งภายในปอดเกิดความผิดปกติ มันจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นก้อนเนื้อร้าย ลุกลาม และแพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่นๆของร่างกาย

สาเหตุของโรคมะเร็งปอด

อย่างที่เคยกล่าวไว้ว่า การเป็นมะเร็งปอดไม่ได้เกิดจากการสูบบุหรี่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีสาเหตุอีกหลายสาเหตุที่เป็น ตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็งปอด ได้เช่นกัน ซึ่งจะเรียกโดยรวมว่าสารก่อมะเร็ง ซึ่ง สารก่อมะเร็ง แบ่งได้ 3 แบบด้วยกัน ดังนี้

  • สารก่อมะเร็งที่เกิดจากการสูดดมควันบุหรี่จากคนรอบข้าง

ผลวิจัยพบว่า ผู้ที่อาศัยร่วมกับผู้ที่สูบบุหรี่ มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้ถึง 20-30% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้อยู่กับผู้ที่สูบบุหรี่

  • สารก่อมะเร็งจากก๊าซเรดอนหรือสารกัมมันตรังสีที่มีอยู่ทั่วไป

ซึ่งสารเหล่านี้อาจจะมาจากดิน หิน หรืออาจพบในอาคารบางแห่ง หากสูดดมเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปมากๆ ก็จะส่งผลให้ปอดได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ

  • สารก่อมะเร็งจากสารพิษและมลภาวะ

สารพิษและมลภาวะต่างๆที่ได้รับในแต่ละวันก็เพียงพอแล้วที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอด

แต่จะมีความเสี่ยงมากขึ้นไปอีกหากเป็นผู้ที่ต้องประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับสารเคมีหรืออยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับสารเหล่านี้เข้าไปเป็นประจำโดยไม่รู้ตัว เช่น สารหนู ถ่านหิน ซิลิกา นิกเกิล เป็นต้น


ปอด
ขอบคุณภาพจาก
www.halsat.com

อาการของโรคมะเร็งปอด

เมื่อเลยระยะแรกมาแล้ว อาการของมะเร็งปอดจะเริ่มแสดงให้เห็นชัดขึ้น โดยจะสามารถสังเกตอาการได้จาก 

  • การไอจากการระคายเคืองในหลอดลมตลอดเวลา

ทำให้ผู้ป่วยมีการไอติดต่อกันเป็นเวลานานหรือไอเรื้อรัง โดยไม่มีเสมหะ

  • การไอแบบมีเสมหะ

เกิดจากเซลล์มะเร็งอุดกั้นบางส่วนของปอด และเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ปอด ปอดจะถูกกระตุ้นให้สร้างมูกสะสมในหลอมลมถัดจากก้อนมะเร็ง

ทำให้เกิดการไอแบบมีเสมหะที่เป็นมูกใส แต่ถ้าหากมีอาการติดเชื้อร่วมด้วย เสมหะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือเขียว

  • ไอเป็นเลือด

เกิดจากเซลล์มะเร็งที่ขาดเลือดไปเลี้ยงจนเซลล์ตายเกิดเป็นแผล และเลือดไหลออกมาปะปนกับเสมหะ

  • อาการหายใจลำบาก

เกิดจากเซลล์มะเร็งอุดกั้นหลอดลม และเริ่มลุกลามเป็นบริเวณกว้าง จนทำให้ปอดแฟบ แลกเปลี่ยนก๊าซได้น้อยลง

  • อาการเจ็บหน้าอก

มะเร็งปอดจะลุกลามไปถึงเนื้อเยื่อหุ้มปอด ทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกโดยเฉพาะเวลาเกร็งหรือสูดหายใจแรงๆ

[rabbitads slug=banner2]


การรักษาโรคมะเร็งปอด
ขอบคุณภาพจาก
www.bnhhospital.com

การรักษามะเร็งปอด

หากแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งปอดแน่นอน แพทย์ก็จะเริ่มวางแผนการรักษาและวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละบุคคล

ซึ่งต้องดูจากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น ความรุนแรงของโรคว่าผู้ป่วยอยู่ในขั้นใด ชนิดของมะเร็งปอด เป็นต้น เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดได้มากที่สุด

  • การผ่าตัด

เป็นการผ่าตัดเอาเซลล์มะเร็งออกจากปอด ซึ่งสามารถผ่าตัดเซลล์มะเร็งได้ทั้งสองแบบขึ้นอยู่กับขนาดและการลุกลามของเซลล์มะเร็ง

(1) แบบก้อนเนื้อขนาดเล็ก แพทย์จะทำการผ่าตัดเอาออกเฉพาะส่วนที่เป็นก้อนเนื้อเท่านั้น แบบนี้จะทำให้สูญเสียพื้นที่ปอดน้อยที่สุด

(2) แบบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ แพทย์อาจต้องทำการผ่าตัดปอดออกทั้งซีก เหลือเพียงปอดซีกที่ยังไม่เกิดเซลล์มะเร็ง

ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ต้องการผ่าตัดหรือเป็นระยะที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด อาจเป็นการฉีดเข้าเซลล์มะเร็งโดยตรง หรือฉีดเข้าเส้นเลือดเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง

แพทย์จะยิงรังสีเข้าที่เซลล์มะเร็งเพื่อกำจัดเซลล์และป้องกันการลุกลาม ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ต้องการผ่าตัด หรือเป็นระยะที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด มักใช้ร่วมกับการรักษาด้วยเคมีบำบัด

  • การให้ภูมิคุ้มกัน

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็งปอดมักมีความผิดปกติที่ระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตและแพร่กระจายในร่างกายได้ง่าย

การรักษาด้วยยาหรือการฉายรังสีเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย เพื่อให้ร่างกายมีกลไกในการต้านและกำจัดเซลล์มะเร็งแปลกปลอม ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ประสิทธิภาพการรักษามีมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม โรคมะเร็งทุกชนิดมีโอกาสเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งสิ้น ทางที่ดีควรหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี และอย่าลืมทำ ประกันสุขภาพ ไว้ด้วยนะคะ เพราะคงไม่มีวิธีไหนที่จะดีไปกว่าการหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเอง

tira.Cha
tira.Cha

บทความแนะนำ​

Walden Thonglor 8
บริการอื่น ๆอสังหาริมทรัพย์

Walden Thonglor 8 ที่สุดของซูเปอร์ลักชัวร์รีคอนโดมิเนียม

ด้วยไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ทำให้คอนโดมิเนียมกลายเป็นที่อยู่อาศัยที่คนยุคใหม่ให้ความสนใจ ยิ่งเป็นซูเปอร์ลักชัวร์รีคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองอย่าง “Walden Thonglor 8” คอนโดมิเนียมตกแต่งพร้อมอยู่ใจกลางทองหล่อที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก ด้วยทำเลที่ตั้งในย่าน CBD และโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์ที่สวยหรูมีระดับ …

สินเชื่อรถลีสซิ่ง
ประกันยานยนต์ประกันรถยนต์

ไขข้อข้องใจ รถยนต์มีกี่ประเภทกันแน่?

หลายคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างเรื่องการแบ่งประเภทรถยนต์ และอาจจะสงสัยว่าจริง ๆ แล้วมีรถยนต์กี่ประเภทกันแน่? วันนี้ rabbit finance อาสาพาเพื่อน ๆ ไปไขข้อข้องใจพร้อม …

ซื้อรถใหม่ 2020
บริการอื่น ๆรถยนต์

แนะนำ 8 รถยนต์ขายดี ที่เหล่าคนดังนั่งแท่นพรีเซนเตอร์

เชื่อว่าใคร ๆ ก็อยากมีรถยนต์ส่วนตัวไว้ขับขี่ในช่วงนี้ ไหนจะโควิด-19 ไหนจะฝนฉ่ำ ๆ ซึ่งการเลือกรถยนต์สักคันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องพิจารณาตั้งแต่ขนาดรถที่ต้องการ ลักษณะการใช้งานของผู้ขับขี่ รูปทรง …