คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

โรคมะเร็งปอด

โรคมะเร็งปอด รู้ก่อน รักษาก่อน

อย่าสูบบุหรี่นะเดี๋ยวเป็นมะเร็งปอด

เชื่อว่าหลายๆคน ยังคงคิดว่าการสูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปอด ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ความเชื่อที่ผิด แต่หารู้ไม่ว่า ยังมีสาเหตุอีกมากมายหลายประการที่ทำให้คุณเป็นมะเร็งปอดได้เช่นกัน ถึงแม้คุณจะไม่เคยสูบบุหรี่เลยสักมวน !

มะเร็งปอด เป็น โรคมะเร็ง ที่พบมากในประเทศไทย โดยเฉพาะเพศชาย

ผู้ป่วยที่มีอาการเริ่มแรกจะตรวจพบได้ยาก เพราะอาการยังไม่ปรากฏให้เห็นชัด กว่ามะเร็งปอดจะแสดงอาการออกมาให้ได้รู้สึกตัว ก็เข้าสู่ระยะที่ 2 และ 3 แล้ว แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในระยะใดหากได้รับการวินิจฉัย และการรักษาที่ถูกต้องก็มีหนทางที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นได้

[rabbitads slug=banner1]


มะเร็งปอด
ขอบคุณภาพจาก
www.bnhhospital.com

มะเร็งปอด คืออะไร ?

มะเร็งปอด คือ การที่เซลล์ส่วนใดส่วนหนึ่งภายในปอดเกิดความผิดปกติ มันจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นก้อนเนื้อร้าย ลุกลาม และแพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่นๆของร่างกาย

สาเหตุของโรคมะเร็งปอด

อย่างที่เคยกล่าวไว้ว่า การเป็นมะเร็งปอดไม่ได้เกิดจากการสูบบุหรี่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีสาเหตุอีกหลายสาเหตุที่เป็น ตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็งปอด ได้เช่นกัน ซึ่งจะเรียกโดยรวมว่าสารก่อมะเร็ง ซึ่ง สารก่อมะเร็ง แบ่งได้ 3 แบบด้วยกัน ดังนี้

  • สารก่อมะเร็งที่เกิดจากการสูดดมควันบุหรี่จากคนรอบข้าง

ผลวิจัยพบว่า ผู้ที่อาศัยร่วมกับผู้ที่สูบบุหรี่ มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้ถึง 20-30% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้อยู่กับผู้ที่สูบบุหรี่

  • สารก่อมะเร็งจากก๊าซเรดอนหรือสารกัมมันตรังสีที่มีอยู่ทั่วไป

ซึ่งสารเหล่านี้อาจจะมาจากดิน หิน หรืออาจพบในอาคารบางแห่ง หากสูดดมเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปมากๆ ก็จะส่งผลให้ปอดได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ

  • สารก่อมะเร็งจากสารพิษและมลภาวะ

สารพิษและมลภาวะต่างๆที่ได้รับในแต่ละวันก็เพียงพอแล้วที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอด

แต่จะมีความเสี่ยงมากขึ้นไปอีกหากเป็นผู้ที่ต้องประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับสารเคมีหรืออยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับสารเหล่านี้เข้าไปเป็นประจำโดยไม่รู้ตัว เช่น สารหนู ถ่านหิน ซิลิกา นิกเกิล เป็นต้น


ปอด
ขอบคุณภาพจาก
www.halsat.com

อาการของโรคมะเร็งปอด

เมื่อเลยระยะแรกมาแล้ว อาการของมะเร็งปอดจะเริ่มแสดงให้เห็นชัดขึ้น โดยจะสามารถสังเกตอาการได้จาก 

  • การไอจากการระคายเคืองในหลอดลมตลอดเวลา

ทำให้ผู้ป่วยมีการไอติดต่อกันเป็นเวลานานหรือไอเรื้อรัง โดยไม่มีเสมหะ

  • การไอแบบมีเสมหะ

เกิดจากเซลล์มะเร็งอุดกั้นบางส่วนของปอด และเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ปอด ปอดจะถูกกระตุ้นให้สร้างมูกสะสมในหลอมลมถัดจากก้อนมะเร็ง

ทำให้เกิดการไอแบบมีเสมหะที่เป็นมูกใส แต่ถ้าหากมีอาการติดเชื้อร่วมด้วย เสมหะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือเขียว

  • ไอเป็นเลือด

เกิดจากเซลล์มะเร็งที่ขาดเลือดไปเลี้ยงจนเซลล์ตายเกิดเป็นแผล และเลือดไหลออกมาปะปนกับเสมหะ

  • อาการหายใจลำบาก

เกิดจากเซลล์มะเร็งอุดกั้นหลอดลม และเริ่มลุกลามเป็นบริเวณกว้าง จนทำให้ปอดแฟบ แลกเปลี่ยนก๊าซได้น้อยลง

  • อาการเจ็บหน้าอก

มะเร็งปอดจะลุกลามไปถึงเนื้อเยื่อหุ้มปอด ทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกโดยเฉพาะเวลาเกร็งหรือสูดหายใจแรงๆ

[rabbitads slug=banner2]


การรักษาโรคมะเร็งปอด
ขอบคุณภาพจาก
www.bnhhospital.com

การรักษามะเร็งปอด

หากแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งปอดแน่นอน แพทย์ก็จะเริ่มวางแผนการรักษาและวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละบุคคล

ซึ่งต้องดูจากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น ความรุนแรงของโรคว่าผู้ป่วยอยู่ในขั้นใด ชนิดของมะเร็งปอด เป็นต้น เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดได้มากที่สุด

  • การผ่าตัด

เป็นการผ่าตัดเอาเซลล์มะเร็งออกจากปอด ซึ่งสามารถผ่าตัดเซลล์มะเร็งได้ทั้งสองแบบขึ้นอยู่กับขนาดและการลุกลามของเซลล์มะเร็ง

(1) แบบก้อนเนื้อขนาดเล็ก แพทย์จะทำการผ่าตัดเอาออกเฉพาะส่วนที่เป็นก้อนเนื้อเท่านั้น แบบนี้จะทำให้สูญเสียพื้นที่ปอดน้อยที่สุด

(2) แบบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ แพทย์อาจต้องทำการผ่าตัดปอดออกทั้งซีก เหลือเพียงปอดซีกที่ยังไม่เกิดเซลล์มะเร็ง

ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ต้องการผ่าตัดหรือเป็นระยะที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด อาจเป็นการฉีดเข้าเซลล์มะเร็งโดยตรง หรือฉีดเข้าเส้นเลือดเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง

แพทย์จะยิงรังสีเข้าที่เซลล์มะเร็งเพื่อกำจัดเซลล์และป้องกันการลุกลาม ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ต้องการผ่าตัด หรือเป็นระยะที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด มักใช้ร่วมกับการรักษาด้วยเคมีบำบัด

  • การให้ภูมิคุ้มกัน

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็งปอดมักมีความผิดปกติที่ระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตและแพร่กระจายในร่างกายได้ง่าย

การรักษาด้วยยาหรือการฉายรังสีเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย เพื่อให้ร่างกายมีกลไกในการต้านและกำจัดเซลล์มะเร็งแปลกปลอม ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ประสิทธิภาพการรักษามีมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม โรคมะเร็งทุกชนิดมีโอกาสเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งสิ้น ทางที่ดีควรหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี และอย่าลืมทำ ประกันสุขภาพ ไว้ด้วยนะคะ เพราะคงไม่มีวิธีไหนที่จะดีไปกว่าการหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเอง

tira.Cha
tira.Cha
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ผู้สูงอายุ
ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

โรคอะไรบ้าง ที่ผู้สูงอายุในบ้านคุณต้องระวัง

คุณทราบหรือไม่ว่า จากสถิติได้วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศชายมีอายุเฉลี่ยสั้นกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะผู้ชายวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงวัย ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ นั้นมาจากโรคต่าง ๆ ที่รุมเร้า รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน …

ซื้อล้อแม็กใหม่
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

4 สิ่งที่ควรรู้เรื่องก่อนซื้อล้อแม็กใหม่

สวัสดีครับไทร์บิดกลับมาอีกครั้งกับเรื่องของยางๆ ยางก็ต้องคู่กับแม็กซ์ใช่ไหมครับแต่เพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าจริงๆแล้วเมื่อการที่เราจะใช้แม็กซ์ต้องดูที่อะไรบ้าง วันนี้ไทร์บิดมีคำแนะนำให้เพื่อน ๆ ครับ เรื่องที่ควรรู้ก่อนซื้อล้อแม็กใหม่ ความกว้างของหน้าล้อแม็ก แม็กซ์นั้นเวลาเพื่อนๆต้องการหาซื้อแม็กซ์สิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนเลยก็อาจจะเป็นเพียงว่าล้อแม็กขนาดกี่นิ้ว เช่น  15” …

ซื้อยางรถยนต์ใหม่-ใช้ยางผิดประเภท
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ถ้าเราใช้ยางผิดประเภทจะมีผลเสียอย่างไร

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ชาวไทร์บิดทุกท่านวันนี้ไทร์บิดกลับมาอีกครั้งครับ อยากมาเตือนเพื่อนๆกันครับว่าถ้าเราเลือกลายดอกยางที่ผิดประเภทนั้นจะส่งผลเสียกับการใช้งานการขับขี่ของรถเรา หรือว่าจะเป็นความเสียหายต่อยางยังไงบ้างวันนี้ไทร์บิดจะมาบอกให้ฟังครับ เลือกใช้งานยางรถยนต์ให้เหมาะกับการใช้งาน ยางรถยนต์สำหรับใช้งานบนท้องถนนทั่วไป เรามาเริ่มกันเลยครับ สำหรับการใช้งานบนท้องถนนทั่วๆไปซึ่งการใช้งานก็จะเป็นยางลายดอกประเภทนี่ก็จะมี ทั้งยางที่ให้ความนุ่มเงียบ …