คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

โควิด-19 ระลอกใหม่

วิธีรับมือกับโควิด-19 ระลอกใหม่ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

จากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ กลับมาแพร่ระบาดอย่างรุนแรงเพิ่มอีกครั้ง และในครั้งนี้โควิดไม่มีการแสดงอาการให้ได้เห็นอีกด้วย ซึ่งทางการแพทย์ระบุว่า เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์บวกกับในตอนนี้ที่ยังไม่มีวัคซีนเข้ามาทำการรักษาได้ ฉะนั้นแล้วการป้องกัน ดูแลตัวเอง พร้อมทั้งทำความเข้าใจต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการไม่ประมาทต่อการรับเชื้อได้ หรือเพื่อเป็นไม่ให้การ์ดตกนั้นเอง วันนี้เราเลยมีข้อมูลดี ๆ ที่เป็นประโยชน์มาฝากกัน  

โควิด-19 ระลอกใหม่

เฝ้าระวังอย่างไร ถ้าโควิด-19 ไม่แสดงอาการ   

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ระบุว่า โรคไวรัสโควิด-19 นั้นเป็นโรคที่เกิดจาก เชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนาที่ทำให้มีไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทั้งนี้เชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ โดยจะทำการแพร่เชื้อโรคเมื่อมีอาการ และอาการแสดงแล้ว ผ่านทางการละอองเสมหะทางการไอ จามของผู้ที่มีเชื้อและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยได้ โดยระยะการฟักตัวอจะอยู่ 2 สัปดาห์ หรือประมาณ 14 วัน 

ขณะที่ ไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่จะไม่แสดงอาการ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ติดเชื้อไม่รู้ตัวและละเลยการป้องกันตัวเองแล้วสามารถส่งเชื้อแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้อย่างไม่รู้ตัว ก็ยังเข้าสู่สังคม ใช้ชีวิตประจำวันปกติ เดินทางไปมาหาสู่ครอบครัวและเพื่อนพ้อง เมื่อละเลยการป้องกันตัวเอง กลายเป็นพาหะส่งเชื้อให้คนรอบข้างไม่รู้ตัว ควรสังเกตอาการตัวเอง หลังจากไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วภายใน 14 วัน

ทั้งนี้ ไวรัสโควิด-19 ไม่แสดงอาการระยะเริ่มแรกที่มีโอกาสส่งเชื้อสู่ต่อผู้อื่นได้สูง ได้แก่อาการไอ จาม ผ่านทางละอองน้ำมูก น้ำลายจากจมูกหรือปากแม้ตัวผู้ป่วยจะไม่มีอาการรุนแรงในระยะแรกก็ตาม แต่เป็นช่วงที่ไวรัสเพิ่มจำนวนได้สูง การเดินทางไปสู่สถานที่เสี่ยง มีผู้คนแออัดโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย มีโอกาสรับละอองที่มีเชื้อไวรัสจากผู้ติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ หากมีอาการไม่รุนแรง เช่น ไอเล็กน้อยหรือไข้ต่ำๆ โดยทั่วไปแล้วไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ อยู่บ้าน กักตัวเอง และติดตามดูอาการ ปฏิบัติตามข้อแนะนำของทางการในการแยกตัวเองจากผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวควรป้องกันด้วยการให้พักอยู่ที่บ้าน งดการเดินทางสังสรรค์ เพื่อไม่ให้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 

สำหรับวิธีการสังเกตอาการไวรัสโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการหลังรับเชื้อระยะแรกผู้ป่วยเองอาจยังไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อ เราจึงควรสังเกตอาการตัวเอง หลังจากไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วภายใน 14 วันดังนี้ มีไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นแยกรสชาติไม่ได้ ปวดเมื่อยร่างกายเล็กน้อย ท้องเสียเล็กน้อย เมื่อยล้า อ่อนเพลีย ซึ่งอาการดังกล่าวจะมีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดใหญ่ แต่สิ่งที่แตกต่างแยกได้คือ ว่าเป็นโรคไวรัสโควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่นั้นคือ การรับกลิ่นและรับรสชาติ นั่นเอง  

โควิด-19 ระลอกใหม่

วิธีป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 ยังรุนแรงไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย การป้องกันการแพร่ระบาดจึงถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกัน ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ คือ 

 • ก่อนออกจากบ้านใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
 • ควรสำรองหน้ากากอนามัย โดยการพกติดกระเป๋าไว้หลาย ๆ ชิ้น
 • ล้างมือให้สะอาดใช้เจลแอลกอฮอล์  
 • ไม่จับต้องใบหน้าเพราะเชื้อโรคมักติดอยู่ที่มือ 
 • กำหนดระยะห่าง จากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 – 2 เมตร
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสคนหมู่มาก หรือในพื้นที่แออัดไม่มีอากาศถ่ายเท
 • เมื่อจำเป็นต้องเข้าชุมชน เช่นห้างสรรพสินค้า ต้องลงทะเบียนผ่านแอพไทยชนะ  
 • การใช้รถประจำทาง รถสาธารณะ ต้องระวัง ป้องกันด้วยการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ต้องไม่จับใบหน้า ทำความสะอาดมือให้บ่อยขึ้น
 • ลดการสนทนาในลิฟท์ รถไฟฟ้าบีทีเอส หรือรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที  
 • งดการเข้าห้องน้ำ ถ้าไม่จำเป็น 
 • ต้องบอกความจริง ไม่ปกปิดข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น 
 • หลีกเลี่ยงการไปสถานที่ ปกปิด ผับ บาร์ สถานเริงรมย์ต่าง ๆ 

โควิด-19 ระลอกใหม่

ประกันโควิด-19 จากกรุงเทพประกันภัย

ด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยทำให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มสูงมากขึ้น ฉะนั้นแล้วสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่จะทำได้เป็นการป้องกันนั้นคือการทำประกันภัยโควิด-19 ผ่านประกันภัยโควิด-19 จากกรุงเทพประกันภัย เพื่อเติมความอุ่นใจ และหมดความกังวลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลได้ 

สำหรับประกันภัยโควิด-19 จากกรุงเทพประกันภัย ตรวจเจอโควิด-19 รับความคุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท เบั้ยประกันเพียง 699 บาทต่อปี โดยให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หรือภาวะโคม่า หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลวที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) ให้ความคุ้มครอง  500,000 บาท รวมถึงการตรวจพบโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ความคุ้มครอง 50,000 บาท หรือค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกิน 50,000 บาท และหากเสียชีวิต สูญยเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 50,000 บาท 

หากคุณกำลังมองหาประกันโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันก่อนจะสายเกินแก้ สามารถซื้อออนไลน์ง่าย ๆ เสร็จใน 30 วินาที ได้ที่นี่ rabbit finance

ใบไม้ร่าเริง
ใบไม้ร่าเริง
"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ" พระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ซื้อทองคำ
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ซื้อทองคำเก็งกำไร อีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เริ่มต้นลงทุน

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเงินเก็บในธนาคารและอยากเริ่มลงทุน เพราะเงินเย็นที่นอนนิ่งอยู่มันได้ดอกเบี้ยน้อยเสียเหลือเกิน แถมธนาคารกลางใหญ่ของโลกก็มีโอกาสที่จะปรับดอกเบี้ยลดลงอีก เราจึงอยากแนะนำทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาช่องทางการลงทุน ซึ่งก็คือการเก็งกำไรในทองคำนี่เอง ยิ่งในสถานการณ์อย่างในช่วง Covid-19 หรือไวรัสโคโรน่า ทำให้ราคาทองพุ่งขึ้นมาสูงสุดในรอบ 7 …

เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ฤกษ์ออกรถ 2564 ปีนี้ ออกรถวันไหนดี

สำหรับใครที่คิดจะซื้อรถยนต์ใหม่ การออกรถให้ตรงฤกษ์ ก็ใช่ว่าจะเสียหาย ไปดูกันดีกว่าว่า ปีนี้ มีฤกษ์ออกรถอะไรที่น่าสนใจบ้าง สำหรับคนที่กำลังจะออกรถใหม่ป้ายแดง และต้องการได้ฤกษ์ดีในการออกรถ ออโต้สปินน์มีฤกษ์ออกรถใหม่สำหรับปี 2564  …

ไฟสูง
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ไฟสูงใช้เมื่อใด ไม่เสียมารยาท และปลอดภัยในการเดินทาง

อีกหนึ่งสิ่งที่เราไม่ควรมองในการขับขี่รถยนต์บนท้องถนน นั้นคือการเปิดไฟสูง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์รถยนต์ที่หลายคนอาจยังไม่เคยใช้และไม่รู้ว่าใช้ในสถานการณ์ไหน บ้างก็ยังสับสนกับความหมายของการใช้ไฟสูง ซึ่งมีบริบทแตกต่างกันออกไป เป็นฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์ และโทษด้วยเหมือนกัน ซึ่งนอกจากจะทำให้แสบตา มองเห็นยากขึ้น  ในบางกรณีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วย …