คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ตอบปัญหาสุขภาพ

ตอบปัญหาสุขภาพ ก่อนทำประกันสุขภาพ สำคัญไฉน?

สมัครประกันสุขภาพวันนี้

ไม่ต้องตอบปัญหาสุขภาพสักคำ!!!

คำโฆษณาที่เราได้ยินบ่อยๆ ของการสมัครทำประกันสุขภาพ ที่ใครก็ต้องตาลุกวาว โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีปัญหาสุขภาพ ก็คงอยากซื้อประกันสุขภาพเอาไว้ดูแลตัวเอง แต่รู้หรือไม่คะ เวลาที่คุณจะ ตอบปัญหาสุขภาพ ก่อนทำประกันสุขภาพ คุณต้องให้ข้อมูลอะไรบ้าง ถ้ายังไม่รู้ก็ตาม rabbit finance มากันเลย

ตอบปัญหาสุขภาพ

คำถามสุขภาพแบบไหน ที่เราต้องตอบก่อนทำประกันสุขภาพ

 • ข้อมูลส่วนบุคคล

การตอบปัญหาสุขภาพในส่วนแรก จะเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ซื้อประกันสุขภาพ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน ประวัติการทำประกัน การถูกปฏิเสธการทำประกัน การเลื่อนการรับประกัน หรือการถูกเพิ่มเบี้ยประกัน การเสพยาเสพติด ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ เป็นต้น

ซึ่งการตอบปัญหาสุขภาพในส่วนนี้ จะเป็นข้อมูลเบื้องต้น ที่บริษัทประกันจะใช้พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับทำประกันให้แก่คุณ เพราะหากคุณเคยถูก บริษัทประกันปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครอง มาแล้ว บริษัทประกันก็อาจจะใช้เหตุผลเดียวกันในการไม่รับทำประกันให้คุณอีก

ตอบปัญหาสุขภาพ

 • ประวัติสุขภาพภายในครอบครัว

ตอบปัญหาสุขภาพ ส่วนนี้ใช้สำหรับประเมินแนวโน้มการเป็น โรคที่จะเกิดขึ้นตามกรรมพันธุ์  หรือโรคที่ติดต่อกันจากความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น การถามเกี่ยวกับประวัติสุขภาพของพ่อ แม่ พี่น้องร่วมท้องเดียวกัน โดยจะระบุโรคไว้อย่างชัดเจน  คือ

 • โรคไต
 • โรคหัวใจ
 • โรคหลอเลือด
 • โรคมะเร็ง
 • โรคเลือด
 • โรคเบาหวาน
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคไวรัสตับอักเสบ
 • อาการป่วยทางจิต การพยายามฆ่าตัวตาย

ตลอดจนสอบถาม ประวัติการเป็นโรคเอดส์ และโรคไวรัสตับอักเสบของสามีหรือ ภรรยาด้วย

ตอบปัญหาสุขภาพ

การตอบปัญหาสุขภาพ ก่อนทำประกันสุขภาพ

โดยปกติแล้ว การแถลงข้อมูลสุขภาพก่อนทำประกัน มักจะมีด้วยกัน 2 แบบ แล้วแต่ เงื่อนไขที่กรมธรรม์ของแต่ละบริษัทกำหนด และคุณเองก็มีสิทธิเลือกได้เองว่า ต้องการตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพหรือไม่ เพราะประกันสุขภาพบางประเภทไม่ได้มีการบังคับในส่วนนี้ค่ะ

แม้ว่าการทำประกันสุขภาพบางรูปแบบจะไม่ได้กำหนดให้คุณต้องทำการตรวจสุขภาพก่อนซื้อประกัน แต่ไม่ได้หมายความว่า ประกันสุขภาพจะให้ความคุ้มครองแก่คุณทันทีนะคะ เพราะ หากบริษัทประกันทราบว่า คุณมีอาการเจ็บป่วยมาก่อนที่จะซื้อประกัน บริษัทประกันก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธความคุ้มครองได้ค่ะ

นั่นหมายความว่า หากคุณอยากทำประกันสุขภาพ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประกัน ความคุ้มครอง เงื่อนไขความคุ้มครอง ที่คุณต้องศึกษาให้ละเอียดแล้ว คุณควรศึกษา ระยะเวลารอยคอย ที่ระบุในกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่คุณสนใจเพิ่มเติมด้วยนะคะ เอาเป็นว่าเราลองมาดูคำถามสุขภาพที่บริษัทประกันมักใช้กับผู้ซื้อประกันกันดีกว่า

ตอบปัญหาสุขภาพ

ประเภทของคำถามสุขภาพ สำหรับทำประกัน

1. คำถามสุขภาพแบบสั้น  

จะมีเพียงแค่ 2 คำถามที่ใช้ในการถาม คือ

 • ตอบปัญหาสุขภาพ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพจิตทั่วไป

เช่น คุณมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ดี ไม่มีอวัยวะส่วนใดของร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือป่วยเป็นโรคเอสด์ หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือไม่เป็นโรคร้ายแรงใดๆซึ่งหากคุณตอบว่าไม่ใช่ คุณจะต้องบอกรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆด้วย

 • ตอบปัญหาสุขภาพ เกี่ยวกับประวัติการได้รับการรักษา

  ในระหว่าง 3 ปีที่แล้ว เคยให้แพทย์ตรวจหรือเข้าสถานพยาบาลทำการรักษาตัว ตรวจโลหิต ความดันโลหิต ปัสสาวะ เอกซเรย์ ตรวจหัวใจ หรือตรวจอย่างอื่นหรือไม่หากตอบว่าใช่ ก็ต้องบอกรายละเอียดด้วยเช่นกัน

ตอบปัญหาสุขภาพ

2. คำถามสุขภาพแบบละเอียด  

ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับโรค อาการของโรค และประวัติสุขภาพของเราในตลอดระยะเวลา 5 ปี

 • คำถามเกี่ยวกับโรคที่แพทย์เคยวินิจฉัย

ตอบปัญหาสุขภาพ เกี่ยวกับโรคที่คุณเคยได้รับการรักษา เช่น โรคจอประสาทตา โรคต้อหิน โรควัณโรค หรือแม้แต่ เบาหวาน ซึ่งคุณต้องระบุรายละเอียดเหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำประกัน

 • คำถามเกี่ยวกับอาการของโรค

การตอบปัญหาสุขภาพนี้ เป็นอาการที่คุณรู้สึกได้ว่าเป็น แต่ยังไม่ได้รับการรักษา ซึ่งจะมีการระบุอาการให้เลือกอย่างชัดเจน เช่น มีอาการเจ็บหรือแน่นหน้าอก เหนื่อยง่ายผิดปกติ ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมามีอาการอ่อนเพลีย น้ำหนักลด ตลอดจนมีให้ตอบปัญหาสุขภาพเฉพาะกลุ่มเช่น ตั้งครรภ์อยู่หรือเปล่า อายุครรภ์กี่เดือน เป็นต้น

 • คำถามเกี่ยวกับประวัติการรักษาอาการป่วย

คำถามข้อสุดท้ายนี้ จะถามประวัติภายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาของคุณทั้งในเรื่องของสุขภาพ และอุบัติเหตุ เช่น มีการตรวจสุขภาพ มีการตรวจชิ้นเนื้อ การรักษาอาการบาดเจ็บต่างๆ ตลอดจนการผ่าตัดหรือไม่


ตอบปัญหาสุขภาพ ทำประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ซึ่งในกรณีที่คุณตอบปัญหาสุขภาพ ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง อาจจะมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติม เช่น เคยเป็นโรคติดเชื้อในหูชั้นกลาง ไซนัสอักเสบ ภูมิแพ้ หรือไม่เป็นต้น และส่วนสุดท้าย ในการตอบปัญหาสุขภาพสุขภาพก่อนซื้อประกัน ซึงจะเป็นเหมือนการขอคำรับรอง และขออนุญาติจากผู้สมัคร ใน 3 เรื่อง คือ

1. ขอให้ผู้ซื้อประกันรับรองข้อมูลที่ได้ตอบมาว่าเป็นความจริง

2. ขอให้ผู้ซื้อประกันยินยอมให้บุคคลอื่นทราบ เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพของท่าน

3. ยอมให้บริษัทประกัน แจ้งข้อมูลสุขภาพ กับหน่วยงานอื่น เพื่อใช้สำหรับพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายประโยชน์

อีกหนึ่งเรื่องสำคัญของการตอบปัญหาสุขภาพ คือ คุณควรบอกข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่ให้ข้อมูลเท็จ ไม่เช่นนั้นบริษัทประกันจะใช้ข้ออ้างนี้ ปฏิเสธการชดเชยค่าทดแทน ต่างๆได้

ขอบคุณข้อมูลจาก moneyhub.in.th

NP. Meaw :)
NP. Meaw :)
Previous
Next

บทความแนะนำ​

วัคซีนโควิด
ประกันสุขภาพ

รู้จัก วัคซีนโควิด-19 อ่านให้ชัด รู้ให้ชัวร์ ก่อนฉีดเข็มแรก

ในช่วงวิกฤตแบบนี้ วัคซีน ถือว่าเป็นความหวังเดียวในการเอาชนะไวรัสโควิด-19 ได้ หลังจากที่มีการระบาดของโรคตั้งแต่ต้นปี 2563 ไปทั่วโลกทำให้เกิดการติดเชื้อ และเสียชีวิตมากมาย แต่เริ่มมีบางประเทศที่ได้มีการคิดค้นผลิตวัคซีนออกมาเพื่อเป็นการป้องกันในครั้งนี้ ซึ่งก็มีหลายประเทศ …

ประกันสุขภาพเด็ก
ประกันสุขภาพ

ทำยังไงดี? เมื่อลูกน้อยไม่ยอมกินผัก

เรียกได้ว่า เป็นปัญหาใหญ่ของเหล่าผู้ปกครองเลยก็ว่าได้ เมื่อลูกน้อยไม่ยอมทานผัก แบบนี้ไม่ดีกับสุขภาพ และพัฒนาการของเด็กๆ แน่ๆ แล้วเราจะทำอย่างไรดีนะ ? มาดูทริคดีๆ ที่ …

ขับรถขึ้นเขา
ประกันยานยนต์ประกันรถยนต์

เทคนิคการขับรถขึ้นเขา – ลงเขาอย่างไรให้ปลอดภัย

เชื่อว่านักเที่ยวหลาย ๆ คนที่เป็นขาลุยต้องมีความชื่นชอบกับการการขับรถขึ้นเขาเพื่อไปชมวิวธรรมชาติภูเขาที่สวยงามอย่างแน่นอน แต่การขับรถขึ้นเขา ลงเขานั้นถ้าไม่รู้เทคนิคอะไรเลย อาจเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ ได้ เพราะทางถนนบนภูเขานั้น ส่วนใหญ่แล้วมีความซับซ้อน …