คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ไม่ใช่แค่สุขภาพ! ปัญหาฝุ่นPM2.5 กระทบเศรษฐกิจ 2,600 ล้านบาท

  • ปัญหาฝุ่นละอองPM2.5  ในประเทศไทย มีผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพของประชาชน และด้านการท่องเที่ยว 
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพฯ กระทบเศรษฐกิจ 2,600 ล้าน

ปัจจุบันนี้ ปัญหาฝุ่นละอองPM2.5 กำลังเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ด้วยการตรวจพบค่าฝุ่นละอองอยู่ที่ 46 – 90 มลก./ลบ.ม. ซึ่งเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ทางด้านบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ได้มีการเปิดเผยข้อมูลค่าเสียโอกาสในประเด็นสุขภาพและด้านการท่องเที่ยวว่า

ปัญหาฝุ่นละอองPM2.5 ส่งผลต่อสุขภาพ

จากข้อมูลสถิติพบว่า จำนวนผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และระบบทางเดินหายใจในกรุงเทพฯและเขตปริมณฑล มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.4 ล้านคน เมื่อเทียบกับประชากร 11 ล้านคน โดยจำนวนผู้ป่วยนี้ที่เกิดจากปัญหาฝุ่นละออง ยังไม่สามารถที่จะประเมินได้อย่างแน่ชัด

อย่างไรก็ตาม ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ส่งผลกระทบต่อ ค่าเสียโอกาสจากประเด็นสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยนี้ ประเมินจากสมมติฐานว่า ประมาณ 50% ของจำนวนผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต้องมีการเดินทางไปพบแพทย์ อย่างน้อย 1 ครั้ง มีค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 1 พันบาท

และในส่วนของค่าใช้จ่ายสำหรับหน้ากากอนามัย เฉลี่ยขั้นต่ำที่ 22.50 บาท/วัน ในกรอบเวลาการใส่ 7-30 วัน คำนวณจาก 40% ของจำนวนประชากร ในกรุงเทพฯ และ 10% จากประชากรในปริมณฑล จะเสียโอกาสจากประเด็นสุขภาพ ทั้งการรักษา และ การป้องกันตัวเองเบื้องต้นคิดเป็นเม็ดเงินราว  1,600-3,100 ล้านบาท

ปัญหาฝุ่นละอองPM2.5 ส่งผลต่อการท่องเที่ยว

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัญหาฝุ่นละอองPM2.5 นั้น ไม่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เพราะปัจจุบันเริ่มมีนักท่องเที่ยว เปลี่ยนจุดหมายการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆ แทน แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมด้านการท่องเที่ยวนัก แต่เชื่อว่าหากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ภายในเร็ววัน อาจจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนเส้นทางไปยังประเทศอื่นแทนได้

เนื่องจากกรุงเทพฯ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย โดยมีนักท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 5 ล้านคนต่อเดือน สร้างรายได้กับธุรกิจการท่องเที่ยวเฉลี่ย 8 หมื่นล้านต่อเดือน ซึ่งจากปัญหาฝุ่นละอองPM2.5 ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ากรุงเทพฯ

ส่งผลให้เม็ดเงินค่าเสียโอกาสด้านการท่องเที่ยวเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 1,000-3,500 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.5-4.5% ของรายได้ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ  

ฝุ่นละอองPM2.5 กับ ค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ

สำหรับปัญหาฝุ่นละอองPM2.5 ในไทย กรุงเทพฯได้ติดอันดับ 1 ใน 10 ของเมืองที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานโลกเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งการประเมินผลทางเศรษฐกิจ จากปัญหาฝุ่นละอองPM2.5 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

พบว่าค่าเสียโอกาสทั้งในด้านสุขภาพ และการท่องเที่ยว คิดเป็นเงิน 2,600 ล้านบาท

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันทั้งในด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวไทย รัฐบาลควรมีมาตรการช่วยเหลือ หรือ ขจัดปัญหาฝุ่นละอองPM2.5ที่เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อเป็นการดูแลประชาชน และรักษาโอกาสด้านการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวให้ยังอยู่ในประเทศไทยต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : 

  • www.khaosod.co.th/economics/news_2091710
  • www.khaosod.co.th/breaking-news/news_2088530
NP. Meaw :)
NP. Meaw :)
Previous
Next

บทความแนะนำ​