คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ

หลักประกันกตัญญูประกันสุขภาพผู้สูงอายุ

โรคภัยไข้เจ็บมักจะมาเยี่ยมเยียนเมื่อใดที่ร่างกายอ่อนเพลีย ซึ่งเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ง่ายในหมู่ผู้สูงอายุ และเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย การรักษาก็เป็นสิ่งที่ต้องทำ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ในโลกทุกวันนี้ก็คงไม่พ้นเงินทอง ค่ารักษาพยาบาลหลายๆแบบใช้เงินทองจำนวนมาก การทำประกันภัยเลยเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ชีวิตมั่นคงมากยิ่งขึ้น หากพูดถึงผู้สูงอายุ เราคงจะคิดกันไปว่าบริษัทประกันภัยคงไม่รับทำประกันสุขภาพให้แน่ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลย

 

หลายๆบริษัทประกันภัยในปัจจุบัน ให้ความคุ้มครองเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย ไม่ว่าจะเป็น 70 หรือ 80 ปีก็มีแต่ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ แม้ว่าค่าใช้จ่ายส่วนเบี้ยประกันจะค่อนข้างสูง แต่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนแก่มักเกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องคุ้มค่าและเข้าใจได้


ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ กับประกันชีวิตผู้สูงอายุ แตกต่างกัน

เราคงจะเคยอ่านข่าวเรื่องประกันชีวิตผู้สูงอายุมาบ้าง ว่าบริษัทประกันเล่นแง่บ้าง ไม่จ่ายบ้าง มีเงื่อนไขตัวเล็กๆไว้ในกรมธรรม์ที่ไม่ยอมบอกลูกค้าบ้าง แต่หลักการทำงานของประกันสองแบบนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง


ขอบคุณภาพจาก http://film.koodakonline.com

ประกันสุขภาพผู้สูงอายุนั้นการทำจะยากกว่าประกันชีวิตผู้สูงอายุมาก เพราะหลักการทำของประกันสุขภาพคือคุ้มครองค่าเสียหายของค่ารักษาพยาบาล ส่วนประกันชีวิตจะให้เงินเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตไปแล้ว เงื่อนไขในการจ่ายและปริมาณเงินที่จะได้รับนั้นแตกต่างกันมาก


ทำประกันสุขภาพให้คนชรา ยากขนาดไหน?

แม้จะเป็นเรื่องที่วัดผลได้ยาก และไม่มีหลักสูตรตายตัว แต่ความยากง่ายของการประเมินสุขภาพนั้นมีหลักการไม่ยากเท่าไหร่นัก หากจะให้จัดแจงอย่างสรุปก็คงประมาณนี้

 

  • สุขภาพดีหรือไม่ดี หากเป็นคนสุขภาพดีอยู่แล้ว ก็ทำไม่ยาก หากเป็นคนสุขภาพแย่เป็นปรกติ บริษัทประกันภัยก็จะรู้สึกว่าการคุ้มครองนี้มีความเสี่ยงต่อบริษัทสูง อาจไม่รับทำ

 

  • รักษาสุขภาพดีแค่ไหน เห็นได้ง่ายๆว่าคนรักษาสุขภาพกับคนไม่รักษาแตกต่างกันอย่างไร ผลการตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดกับก่อนทำประกันจะแสดงออกมาให้เห็นเอง รวมถึงประวัติการรักษาด้วย ว่าทานยาจริงไหม รักษาสุขภาพแค่ไหน

 

  • โรคประจำตัวหรือเรื้อรัง แม้จะดูเอาเปรียบผู้บริโภค แต่โรคบางโรคสามารถนำไปสู่อาการเจ็บป่วยอย่างอื่นได้ง่าย ซึ่งแม้ว่าประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนหรือเป็นอยู่แล้ว แต่โรคเหล่านั้นอาจพาไปสู่โรคอื่นๆได้ เช่นเบาหวาน ความดัน หรือมะเร็ง

     

ขอบคุณภาพจาก http://www.womanthology.co.uk

เมื่ออ่านแล้วอาจจะรู้สึกว่าคล้ายๆกับประกันชีวิตปรกติ หรือประกันสุขภาพปรกติเลย จริงๆแล้วก็ใช่ เพราะเงื่อนไขคิดเหมือนกัน แต่ต่างกันที่ในปัจจุบันอนุญาตให้ทำได้จนถึงผู้สูงวัยแล้ว โดยไปเพิ่มเติมในส่วนของเบี้ยประกัน และตัดบางความคุ้มครองออกไป


ความคุ้มครองของประกันสุขภาพสูงวัย

ความคุ้มครองหลักๆของประกันสุขภาพก็คือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) โดยผู้ป่วยในคือการรักษาในโรงพยาบาล นอนโรงพยาบาล ค่าปรึกษาแพทย์เป็นต้น ส่วนผู้ป่วยนอกคือไม่จำเป็นต้องแอดมิทก็รับการรักษาได้ เช่นวินิจฉัยโรคและจ่ายยาเป็นต้น และในส่วนของ ประกันสุขภาพผู้สูงอายุจะแยกออกมาแบบนี้ (อาจมีรูปแบบอื่น ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัย)

 

ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือโรคร้ายแรงที่มาตามอายุที่มากขึ้น จะมีรูปแบบประกันสุขภาพแบบนี้คุ้มครองให้อยู่ โดยมากจะแยกกรมธรรม์ กับประกันสุขภาพปรกติและประกันชีวิต เพราะมีเงื่อนไขการคุ้มครองที่ค่อนข้างเฉพาะตัว

 

ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน โดยมักจะให้เพียงค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในเท่านั้น เพราะปรกติแล้วผู้สูงอายุมักหลีกเลี่ยงการนอนโรงพยาบาลเป็นปรกติ ทำให้การรักษาเกิดได้ยากขึ้นและช้าขึ้น เมื่อบริษัทประกันภัยทำประกันสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ จึงเลือกคุ้มครองแต่เพียงผู้ป่วยในเท่านั้น โดยรูปแบบนี้มักจะพบเจอพร้อมกับประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิต


ขอบคุณภาพจาก http://wvpublic.org

แม้ว่าจะมีประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุรูปแบบอื่นๆอีก แต่โดยมากที่บริษัทประกันยื่นข้อเสนอให้จะอยู่ในสองรูปแบบนี้ ไม่ว่าจะเลือกทำแบบไหนก็คุ้มค่าทั้งนั้น แต่จะลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้คนละรูปแบบ หากเป็นคนป่วยบ่อยๆก็ควรทำแบบผู้ป่วยในไปเลย จะช่วยประหยัดได้มาก


ทิ้งท้ายก่อนจะเริ่มทำประกันสุขภาพ

เมื่ออยากจะเริ่มทำประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะให้บุพการีหรือตัวเองก็แล้วแต่ การทำประกันสุขภาพเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิต แต่เพียงประกันสุขภาพอย่างเดียวคงไม่พอ แม้จะเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับตัวเอง แต่ประกันชีวิต และ ประกันอุบัติเหตุ จะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานว่ามาตรฐานชีวิตของคนคนหนึ่งมีความมั่นคง ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดู


แม้ว่าการทำประกันจะเป็นแผนลดหย่อนค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระ แต่ก็เพื่อจะให้เราดูแลคนที่เรารักได้ดีที่สุด ได้มากที่สุด ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกลำบากเพื่อให้ตัวเองสบาย แม้ว่าลูกอย่างเราจะสบายใจ แต่การทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจก็เป็นบาปเหมือนกัน ทำประกันสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในบ้าน เพื่อชีวิตที่มั่นคงไม่เสี่ยงภัยจนเกินไปดีกว่า

 

เป็นห่วงและอยากดูแลคนในบ้าน อ่านต่อได้ที่ http://www.eldercareinthai.com/


สนใจประกันสุขภาพ คลิ้ก

Smallville
Smallville
Previous
Next

บทความแนะนำ​

โรคไหลตาย
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ระวัง! สัญญาณร้าย ก่อนเป็นโรคไหลตาย

โรคไหลตาย อีกหนึ่งโรคร้าย ภัยเงียบ ที่วันดีคืนดี อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนรอบตัว หรือตัวเราเอง แล้วโรคนี่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไหมนะ เราเสี่ยงเป็นโรคไหลตายพวกนี้รึเปล่า มีสัญญาณอะไรหรือไม่ มาดูกันเลยดีกว่า …

ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพอันดับ 1 จัดโปรโมชั่นประหยัดค่าเบี้ยสูงสุด 28%

สิ่งที่ไม่คาดฝันย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะการเจ็บไข้ได้ป่วย และแน่นอนว่าเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วสิ่งที่จะตามมา นั่นคือค่ารักษาพยาบาลที่นับวันจะมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งบางโรคอาจจะต้องเสียเงินรักษาเป็นหลักล้านเลยก็มี ฉะนั้นแล้วการทำประกันสุขภาพ จึงถือเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวได้   เลือกเอ็ทน่า ประกันสุขภาพอันดับ …

ใบขับขี่สากล
ประกันรถยนต์

ทำใบขับขี่สากล สำหรับการขับขี่ยานยนต์ในต่างประเทศ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

สำหรับผู้ที่ขับขี่ยานยนต์นั้น การทำใบขับขี่ก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องสมัครและทำการสอบให้ผ่านเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตในการขับขี่ยานยนต์บนท้องถนนได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งการได้รับใบอนุญาตขับขี่ (ใบขับขี่) นั้นก็จำกัดแค่เพียงการใช้งานยานยนต์ในประเทศไทยเท่านั้น แล้วถ้าต้องการขับขี่ยานยนต์ในต่างประเทศบ้างล่ะ จะต้องทำอย่างไร? rabbit finance จะบอกคุณในบทความนี้ …