คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

คอเลสเตอรอลดี เพิ่มอัตราการเสียชีวิตจริงหรือ ?

เมื่อพูดถึง “คอเลสเตอรอล” แล้ว หลายคนโดยเฉพาะกลุ่มคนรักสุขภาพคงจะหวาดกลัวมาก เพราะคอเลสเตอรอลเป็น สาเหตุหลักๆ ที่จะทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ทั้งความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต โรคตับ และโรคต่อมไทรอยด์ทำงานบกพร่อง

โดยคอเลสเตอรอล แบ่งออกเป็นคอเลสเตอรอลดี (HDL) และคอเลสเตอรอลเลว (LDL) ซึ่งมีการค้นพบว่า “คอเลสเตอรอลดี” นั้นเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมาก เพราะจะช่วยทำหน้าที่ในการนำคอเลสเตอรอลส่วนเกินจากออกจากร่างกาย

แต่ภายหลังกลับมีการค้นพบว่า แม้คอเลสเตอรอลดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่กลับมีโทษที่ร้ายแรงต่อร่างกายเช่นกัน เพราะคอเลสเตอรอลดีจะช่วยเพิ่มอัตราการเสียชีวิตให้สูงมากขึ้น แต่จะจริงหรือไม่นั้น เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆ กันเลย

[rabbitads slug=banner1]


โรคหัวใจ

คอเลสเตอรอลดี คืออะไร ?

 

คอเลสเตอรอลดี คือ High Density Lipoprotein (HDL) ซึ่งเป็นไขมันที่มีความหนาแน่นสูง และเป็นไขมันที่ดีสำหรับหลอดเลือดแดง เพราะจะป้องกันไม่ให้ไขมันที่ไม่ดี ซึ่งคือ คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และคอเลสเตอรอลเลว (LDL) เข้าไปสะสมในหลอดเลือดแดง

โดยคอเลสเตอรอลดี (HDL) จะทำหน้าที่ในการนำคอเลสเตอรอลส่วนเกินจากเซลล์กลับไปยังตับ เพื่อทำลายหรือขับออกในรูปของของเสียจากร่างกาย หากมีระดับ  HDL ในเลือดต่ำ ก็จะ เพิ่มโอกาสและปัจจัยเสี่ยง ในการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หรือ หลอดเลือดหัวใจตีบ

เพราะสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นโรคหลอดเลือดแดงแข็ง ควรจะมี HDL ไม่ต่ำกว่า 40 มก./ดล. หาก HDL ภายในเลือดของคุณอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ ก็นับว่าจะส่งผลดีต่อร่างกายของคุณเป็นอย่างมาก


ความดันโลหิตสูง

คอเลสเตอรอลดี เพิ่มอัตราการเสียชีวิตจริงหรือ ?

 

ในอดีตทางการแพทย์ได้เผยว่า “คอเลสเตอรอลดี” หรือที่เป็นที่รู้จักกันทางวิทยาศาตร์ว่า High Density Lipoprotein (HDL) นั้น เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่มีโทษต่อร่างกาย แต่ในงานวิจัยล่าสุดกลับพบว่า ระดับของคอเลสเตอรอลดีที่สูงกว่าปกติ จะส่งผลร้ายโดยการเพิ่มอัตราการเสียชีวิตให้สูงขึ้น

จากการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ใน  European Heart Journal ได้ระบุว่า “คอเลสเตอรอลดี หรือ  HDL อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร” แม้ในอดีตทางการแพทย์จะระบุว่า ระดับ HDL ที่สูงขึ้นอาจจะช่วยป้องกัน การเกิดโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองก็ตาม

โดยการวิจัยระดับคอเลสเตอรอล HDL ในครั้งนี้ ดำเนินการโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งได้แก่ ศาสตราจารย์ Børge Nordestgaard ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิก และ Christian M. Madsen ภาควิชาชีวเคมี

และผู้วิจัยยังได้แสดงผลการวิจัย รวมถึงชี้ชัดให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของระดับ HDL ว่า หากคอเลสเตอรอลดีอยู่ในระดับที่สูง จะส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตในบุคคลทั่วไปเพิ่มขึ้นมากไปด้วย

 

[rabbitads slug=banner2]


โรคเบาหวาน

คอเลสเตอรอลดี เพิ่มอัตราการเสียชีวิตในผู้ชายมากกว่าจริงหรือ ? 

Madsen และผู้วิจัย ได้รวบรวมข้อมูลและสังเกตการณ์จาก Copenhagen City Heart Study, Copenhagen General Population Study และ Danish Civil Registration System โดยผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากประชากรมากกว่า 116,000 คน เป็นระยะเวลาเฉลี่ยกว่า 6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าภายในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น มีผู้เสียชีวิตมากถึง 10,500 คน

และจาก ผลการตรวจเลือด เพื่อหาระดับคอเลสเตอรอล และสถิติตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการเสียชีวิตในทุกๆ สาเหตุ และจากปัจจัยอื่นๆ ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ ดัชนีมวลกาย (BMI), การสูบบุหรี่, การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การออกกำลังกาย และโรคเบาหวาน

คอลเลสเตอรอลดี ในผู้หญิงและผู้ชาย

โดยร้อยละ 0.4 ของผู้ชาย และร้อยละ 0.3 ของผู้หญิง ที่มีระดับ HDL ในเลือดสูง จะถูกกำหนดระดับคอเลสเตอรอลดี ซึ่ง 

  • สำหรับผู้ชาย

จะถูกกำหนดระดับคอเลสเตอรอลดีให้เท่ากับ หรือสูงกว่า 3.0 มิลลิโมลต่อลิตร และจากผลการศึกษาพบว่า ผู้ชายที่มีระดับคอเลสเตอรอลดีในเลือดสูงกว่าปกติ จะทำให้มีโอกาสในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมีมากถึง 106% ซึ่งมากกว่าผู้ชายที่มีระดับคอเลสเตอรอลดีในระดับปกติ

  • สำหรับผู้หญิง

จะถูกกำหนดระดับคอเลสเตอรอลดีให้เท่ากับ หรือสูงกว่า 3.5 มิลลิโมลต่อลิตร ผลการศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่มีระดับคอเลสเตอรอลดี ในเลือดสูงกว่าปกติ จะทำให้แนวโน้มใน การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมีมากถึง 68% เลยทีเดียว

 

ตรวจสุขภาพประจำปี

 

นอกจากนี้ ผู้ชายที่มีคอเลสเตอรอลดีใน “ระดับสูงมาก” จะส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิต เพิ่มเป็นร้อยละ 36 โดยอัตราการตายที่ต่ำที่สุดที่พบในผู้มี HDL ในระดับปานกลาง จะกำหนดให้เป็น 1.9 มิลลิโม ต่อลิตร สำหรับผู้ชาย และ 2.4 มิลลิโมลต่อลิตร สำหรับผู้หญิง

ศาสตราจารย์ Nordestgaard ได้เผยกับ Medical News Today เกี่ยวกับความสำคัญของการค้นพบว่า “จนถึงขณะนี้ทุกคนยังมีความเชื่อว่า หากคอเลสเตอรอลดีอยู่ในระดับสูงเป็นสิ่งที่ดี”

“แต่ในปัจจุบันเราได้แสดงให้เห็นว่า การมี  HDL ที่อยู่ในระดับสูงมาก จะส่งผลให้อัตราการตายสูงกว่าผู้ที่มี  HDL ในระดับปกติ ซึ่งทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปควรหยุดความคิดที่ว่า คอเลสเตอรอลดี หรือ HDL ระดับสูง เป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย”

ศาสตราจารย์ยังเผยต่ออีกว่า

“ในความเป็นจริงแล้ว เราควรจะมุ่งเน้นการลดคอเลสเตอรอลเลว หรือ LDL และคอเลสเตอรอลส่วนเกิน รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมากกว่า”

ศาสตราจารย์ยังได้แนะนำต่ออีกว่า “ในอนาคตเราควรศึกษาและหาข้อสรุปว่า เหตุใดคอเลสเตอรอลดีจึงส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น  ให้เป็นที่แน่ชัดมากกว่านี้ เพราะการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นเพียงการสังเกตการณ์เท่านั้น”

แม้การศึกษา ปัจจัยที่ทำให้โอกาสการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นสูง จากระดับคอเลสเตอรอดี จะยังไม่เป็นผลที่แน่ชัดมากนัก แต่การดูแลสุขภาพของคุณให้ดีอยู่เสมอ ทั้งการควบคุมระดับคอเลสเตอรอล จากการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีคอเลสเตอรอลในระดับที่เหมาะสม

รวมถึงการทำ “ประกันสุขภาพ” ด้วย เพราะการทำประกันสุขภาพจะช่วยดูแล และคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ หากคุณเจ็บป่วยจนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และการทำประกันสุขภาพให้แก่คนที่คุณรัก ก็นับเป็นของขวัญล้ำค่าอีกชิ้นหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความห่วงใยต่อคนที่คุณรักด้วย

wacheese
wacheese

บทความแนะนำ​

คอนโดที่ใช่
อสังหาริมทรัพย์

แต่งคอนโดยังไง? ให้มินิมอลเหมือนหลุดมาจากซีรี่ส์

ดูหนัง-ดูซีรี่ส์สนุก ๆ หลายคนก็คงอยากจะแต่งห้องเหมือนเหล่าพระเอกนางเอก เพราะดีไซน์ชิค ๆ บรรยากาศห้องก็สวยเก๋ไม่ซ้ำใคร โดยเฉพาะธีมห้องแบบมินิมอลใส ๆ แลดูสบาย ซึ่งได้รับความนิยมสุด …

ประกันเพื่อผู้สูงอายุ
ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

แฮปปี้มาก! วางแผนไว ก็ได้ใช้ชีวิตเกษียณแบบเฟี้ยว ๆ

เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย หลาย ๆ ประเทศเริ่มให้ความสำคัญกับนโยบายและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น และถ้าอยากเป็นวัยเกษียณยุค 2020 ที่แฮปปี้ทั้งกายใจ ก็ตาม rabbit …

เลือกซื้อรถ
รถยนต์

เตรียมเปิดตัว! 5 รถยนต์ใหม่ แห่งปี 2021

เผลอแป๊บเดียวผ่านครึ่งปีแรกไปอย่างรวดเร็ว และก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลัง 2020 กันแล้ว ช่วงที่ผ่านมาตลาดรถยนต์บ้านเรายังคงมีรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ เปิดตัวกันออกมาอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงมีรุ่นใหม่ที่รอเปิดตัวในปีหน้า (2021) จะมีรถยนต์รุ่นใดจากค่ายไหนที่น่าสนใจกันบ้าง …