คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ประกันสุขภาพกลุ่ม

ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ให้อะไรบ้าง?

ในโลกของการทำประกันภัยทั้งหลาย มีให้เราเลือกมากมายหลากหลายรูปแบบตามที่เราต้องการ และแน่นอนว่าความสำคัญของประกันภัยในรูปแบบต่างๆก็จะมีความแตกต่างกันออกไป

แต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงคือ ประกันภัยแบบกลุ่ม ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่จะคุ้นเคยกับประกันภัยแบบกลุ่มนี้ จะเป็นกลุ่มมนุษย์เงินเดือนซะส่วนใหญ่ เพราะประกันภัยกลุ่มแบบนี้จะมาในรูปแบบของสวัสดิการที่ได้รับจากบริษัทหรือองค์กรที่เราทำงานอยู่นั่นเองค่ะ

ซึ่งสวัสดิการเหล่านี้ก็ถือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่หลายคนตัดสินใจเซ็นสัญญาเป็นพนักงานในองค์กรนั้นๆนั่นเองค่ะ และแม้ว่าหลายคนจะรู้ว่า ประกันภัยแบบกลุ่มนี้เป็นหนึ่งในสวัสดิการที่บริษัทมีให้ แต่เราเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจถึงการทำงานของประกันภัยแบบกลุ่มกันมากนัก วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจทั้งหมดกันค่ะ


ประกันภัยกลุ่มมีกี่แบบ


ประกันภัยแบบกลุ่ม มีอะไรบ้าง

ประกันภัยแบบกลุ่มที่มนุษย์เงินเดือนได้ยินกันบ่อยๆ ก็คงหนีไม่พ้น ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม หรือ ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม แต่ในความเป็นจริงแล้ว ประกันภัยแบบกลุ่มมีมากกว่านั้นค่ะ

1. ประกันชีวิตแบบกลุ่ม

แน่นอนว่าชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นประกันชีวิต ดังนั้น ความคุ้มครองที่มีให้จะเป็นความคุ้มครองในชีวิตของลูกจ้างทุกกรณี และให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชม. ทั้งในเวลาทำงาน และนอกเวลาทำงาน ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนในโลกหากบริษัทหรือองค์กรที่เราทำงานอยู่ ทำประกันชีวิตแบบกลุ่มนี้ไว้ให้ เราย่อมได้ความคุ้มครองตลอดเวลานั่นเองค่ะ และหากเกิดกรณีลูกจ้างเสียชีวิต ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับค่าสินไหมชดเชยนั่นเองค่ะ

2. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม จะให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างในกรณีที่เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ ไม่ว่าจะเป็น มือ เท้า สายตา จะอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มทั้งหมด ซึ่งหากเกิดกรณีที่ลูกจ้างบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ ก็จะได้รับค่ารักษาพยาบาลหรือเงินชดเชย ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นั่นเองค่ะ

3. ประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม

ประกันประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ลูกจ้างพิการถาวร ไม่ว่าสาเหตุของการพิการนั้นจะมาจากอาการบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุก็ตาม ซึ่งในกรณีนี้บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองก็ต่อเมื่อลูกจ้างเป็นผู้ทุพพลภาพเป็นเวลาต่อเนื่อง 180 วัน

4. ประกันสุขภาพกลุ่ม

จะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ลูกจ้างมีอาการบาดเจ็บหรือป่วย และประกันสุขภาพแบบกลุ่มที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆทำให้พนักงานนั้น จะสามารถใช้บริการได้ทั้ง การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก


ประกันสุขภาพกลุ่ม


ประกันสุขภาพแบบกลุ่มให้ความคุ้มครองนานแค่ไหน

ความคุ้มครองของประกันสุขภาพแบบกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะ ให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี เนื่องจากองค์กรต่างๆจะมีพนักงานเข้า-ออกเป็นประจำ และพนักงานแต่ละคนย่อมมีช่วงอายุ เพศ ที่แตกต่างกัน

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อค่าเบี้ยประกันในแต่ละปีทั้งสิ้น และการต่อประกันสุขภาพแบบกลุ่มเป็นรายปียังเป็นการอัพเดทข้อมูลของพนักงานในองค์กรต่างๆให้แก่บริษัทประกันอีกด้วย

แน่นอนว่าการที่ประกันสุขภาพแบบกลุ่มนั้นให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับพนักงานที่มีอายุการทำงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะ หากคุณยังเป็นลูกจ้างของบริษัทอยู่ บริษัทย่อมต่อประกันสุขภาพกลุ่มให้แบบอัตโนมัติอยู่แล้ว

 


ประกันสุขภาพกลุ่ม


ใครได้ประโยชน์จากการทำประกันแบบกลุ่มบ้าง?

การทำประกันสุขภาพแบบกลุ่มนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ แต่ การทำประกันสุขภาพแบบกลุ่มนี้ยังมีประโยชน์ต่อนายจ้าง ในแง่ที่บริษัทสามารถนำประกันสุขภาพแบบกลุ่มนี้ไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย

โดยส่วนมากประกันภัยแบบกลุ่มจะมีหลักเกณฑ์คือกำหนดจำนวนลูกจ้างที่เอาประกันภัยขั้นต่ำ 5 -10 คน และหากมีจำนวนลูกจ้างที่ขอเอาประกันมากกว่านั้น บริษัทประกันภัยบางแห่งอาจจะพิจารณาลดค่าเบี้ยประกันให้แก่บริษัทที่ขอเอาประกันด้วยนั่นเองค่ะ

แน่นอนว่าประกันภัยแบบกลุ่มนั้นก็มีให้แบ่งจ่ายเช่นเดียวกับการที่เราทำประกันสุขภาพให้ตัวเองค่ะ คือ มีให้จ่ายค่าเบี้ยประกันเป็นรายเดือน และจ่ายค่าเบี้ยประกันเป็นรายปี นอกจากนี้ยังมีให้เลือกอีกด้วยว่า นายจ้างจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันฝ่ายเดียว หรือ นายจ้างและลูกจ้างชำระค่าเบี้ยประกันร่วมกัน ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้จะแตกต่างกันที่ความคุ้มครองนั่นเองค่ะ

  • นายจ้างชำระเบี้ยประกันภัยฝ่ายเดียว ต้องมีจำนวนลูกจ้าง หรือสมาชิกเข้ารับความคุ้มครองร้อยละ 100 ของผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง
  • นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันชำระเบี้ยประกันภัย ต้องมีจำนวนลูกจ้างหรือสมาชิกเข้ารับความคุ้มครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครองทั้งหมด

การที่บริษัททำประกันภัยแบบกลุ่มนั้น ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยสุขภาพแบบกลุ่ม หรือประกันภัยแบบกลุ่มชนิดใดก็ตามให้ลูกจ้างถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เพราะประกันภัยแบบกลุ่มนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทเหล่านั้นมีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานนั่นเองค่ะ


สนใจประกันสุขภาพ คลิ้ก

HamsterB
HamsterB
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ที่ปัดน้ำฝน
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

จะรู้ได้อย่างไร ว่าที่ปัดน้ำฝนหมดอายุแล้วหรือยัง?

การหมั่นเช็คสภาพรถยนต์อยู่เสมอนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก สำหรับคนที่มีรถยนต์ขับขี่บนท้องถนน เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาที่เราไม่สามารถคาดคิดได้ ยิ่งช่วงหน้าฝน ๆ ตกหนัก ๆ ด้วยแล้วการดูแลอุปกรณ์รถยนต์ถือว่า เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางรถยนต์ เบรก …

ประกันรถยนต์
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

จอดรถดับเครื่องเลย หรือติดเครื่องไว้ก่อน แบบไหนดีกว่ากัน

การหมั่นบำรุงรักษารถยนต์ให้มีสภาพที่ใหม่กิ๊กคงสภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของคนที่รัก โดยเฉพาะเครื่องยนต์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่น้อยที่ต้องดูแลรักษยาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในกรณีเกี่ยวกับการดับเครื่องยนต์ ว่าเมื่อเราจอดรถแล้ว สามารถดับเครื่องยนต์ได้ทันที หรือต้องจอดติดเครื่องก่อน หลายคนอาจมีข้อสงสัยไม่ใช่น้อย วันนี้มีข้อมูลดี ๆ ว่า …

รับประกันยาง
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ทำความเข้าใจการรับประกันทุกกรณี กับ การรับประกันการผลิต แตกต่างกันอย่างไร

สวัสดีครับเพื่อนๆครับ วันนี้ทางไทร์บิดจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังกันครับ ว่าการรับประกันของยางในปัจจุบันจะมีสองรูปแบบครับก็คือ การรับประกันทุกกรณีบาดบวมแตกตำ กับ รับประกันการผลิตครับ ซึ่งสองส่วนนี้จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับ โดยทางไทร์บิดจะมาอธิบายให้เข้าใจกันครับ การรับประกันยางรถยนต์ กับ …