คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ห้องไอซียู ค่ารักษาพยาบาล

ห้องไอซียู และห้องซีซียู ในโรงพยาบาลแตกต่างกันไหม

เมื่อพูดถึง “ห้องไอซียู” แล้ว หลายคนก็คงจะนึกถึงห้องรักษาพยาบาล ที่เต็มไปด้วยผู้ป่วยขั้นวิกฤตไม่สามารถช่วยตัวเองได้ พร้อมกับมีเครื่องช่วยหายใจ และสายน้ำเกลือระโยงระยาง  แต่ทราบหรือไม่ว่า นอกจากห้องไอซียูแล้ว ในโรงพยาบาล ยังมี “ห้องซีซียู” ด้วย แล้วระหว่างห้องไอซียูกับห้องซีซียูนั้นจะมีจุดประสงค์และการใช้งานที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง วันนี้ rabbit finance จะพามาหาคำตอบค่ะ 

[rabbitads slug=banner1]


ห้องไอซียู ห้องซีซียู ห้องฉุกเฉิน
ขอขอบคุณภาพจาก www.faceofmalawi.com

ห้องไอซียู VS ห้องซีซียู

เรามาทำความรู้จักระหว่างห้องไอซียู และห้องซีซียูในโรงพยาบาลกันดีกว่าคืออะไร มีการใช้งานและจุดประสงค์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

1. ห้องไอซียู

ห้องไอซียู (Intensive Care Unit หรือ ICU) เป็นห้องที่ใช้เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเข้าขั้นวิกฤต หรือที่เรียกกันว่า “ผู้ป่วยวิกฤต” นั่นเอง

โดยผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาภายในห้องนี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรง หรือมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกายพร้อมๆ กัน เช่น

  • ระบบทางเดินหายใจ
  • ระบบหลอดเลือดหัวใจ
  • ระบบทางเดินอาหาร
  • ส่วนอื่นๆ ที่สำคัญของร่างกายล้มเหลว

ซึ่งแพทย์จะต้องทำการติดตามและเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ โรงพยาบาลบางแห่ง ก็อาจจะมีแยกย่อยลงไปในแต่ละแผนก เพื่อความสะดวกในการรักษาอีกด้วย

นอกจากนี้ อุปกรณ์การรักษาต่างๆ ภายในห้องไอซียู ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญและจำเป็น ขณะที่แพทย์ผู้ทำงานภายในห้องนี้ก็จะเป็นผู้ที่สามารถทำการตัดสินใจในการรักษาได้ในทันที และเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่พักรักษาตัวในห้องไอซียู มักจะเป็นผู้ป่วยที่มีการผ่าตัด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือได้รับการส่งต่อมาจากแผนกฉุกเฉิน


[rabbitads slug=banner2]

ห้องไอซียู ห้องซีซียู ห้องฉุกเฉิน
ขอขอบคุณภาพจาก www.jmdarchitects.com

2. ห้องซีซียู

ห้องซีซียู (Coronary Care Unit, Cardiac Care Unit หรือ Critical Care Unit หรือ CCU) เป็นห้องที่ใช้เพื่อทำการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะ

โดยผู้ป่วยทั้งหมด ที่อยู่ภายในห้องซีซียู จะมีความรุนแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและหลอดเลือดในระยะวิกฤต เช่น

ทั้งนี้ บุคลากรที่ทำงานภายในห้องซีซียู จะเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับระบบการทำงานของหัวใจ และอุปกรณ์ภายในห้องซีซียูจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้การรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยวิกฤตอีกด้วย เห็นได้ว่า

ห้องไอซียูจะเน้นรักษาผู้ป่วยวิกฤตจากระบบอวัยวะหลายๆ จุดล้มเหลวพร้อมกัน และจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤตโดยเร็วที่สุด ส่วนห้องซีซียูจะเน้นรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ จุดประสงค์และการใช้งานของห้องไอซียูและห้องซีซียู ก็จะขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงพยาบาลของแต่ละแห่งด้วย โดยโรงพยาบาลบางแห่งอาจใช้ห้องซีซียูในการรักษาผู้ป่วย ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตในขั้นวิกฤตได้ด้วยเช่นกัน

[rabbitads slug=banner3]


ห้องไอซียู ห้องซีซียู ห้องฉุกเฉิน

วิธีการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยใน ห้องไอซียู และห้องซีซียูอย่างเหมาะสม

แม้ผู้ป่วยในห้องไอซียูและห้องซีซียูบางรายอาจไม่รู้สึกตัว ไม่ได้สติ หรือมีอาการหนัก แต่ญาติสามารถเข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมตามที่แพทย์อนุญาต

โดยญาติหรือบุคคลใกล้ชิด อาจมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจที่ดีขึ้น และอาจส่งผลต่อการรักษาและการฟื้นตัวของผู้ป่วยได้

อย่างไรก็ดี การเข้าเยี่ยมผู้ป่วยห้องไอซียูและห้องซีซียู ญาติและบุคคลใกล้ชิดต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. เวลาเยี่ยม

ผู้มาเยี่ยมต้องเข้าเยี่ยมตามช่วงเวลาที่โรงพยาบาลกำหนดไว้เท่านั้น โดยทางแพทย์อาจจำกัดจำนวนคนมาเยี่ยม เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ป่วย ป้องกันการเกิดภาวะติดเชื้อ หรือกระทบต่อกระบวนการรักษาภายในห้อง

2. สุขอนามัย

ผู้มาเยี่ยมต้องล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังเข้าเยี่ยม ไม่นำของมาเยี่ยมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วย โดยเฉพาะดอกไม้ เข้ามาในห้องไอซียูและซีซียู และผู้มาเยี่ยมต้องมีสุขภาพดี ไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อทั้งต่อตัวผู้ป่วยเองและผู้ที่มาเยี่ยม

3. เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยชีวิต

ผู้มาเยี่ยมอาจพบเห็นสายยางและสายไฟระโยงระยาง รวมถึงเครื่องมือต่างๆ บริเวณรอบๆ ตัวและรอบเตียงผู้ป่วย ผู้มาเยี่ยมสามารถถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลถึงการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชนิดที่เกี่ยวข้องกับอาการของผู้ป่วยได้ โดยผู้มาเยี่ยมต้องระมัดระมังไม่ไปแตะต้องอุปกรณ์ จนก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์นั้นๆ

[rabbitads slug=full-screen]


ห้องไอซียู ห้องซีซียู ห้องฉุกเฉิน

4. ทำความเข้าใจสถานการณ์

เมื่อมาเยี่ยมผู้ป่วย ผู้มาเยี่ยมอาจได้พบกับผู้ป่วยในสภาพที่ต่างไปจากปกติ ผู้ป่วยอาจหมดสติ มีท่าทีสับสนมึนงง มีร่องรอยบาดแผล รอยช้ำ หรือตัวบวมตามสาเหตุของการเจ็บป่วย ซึ่งอาจสร้างความไม่สบายใจแก่ผู้ที่พบเห็น

อีกทั้งยังต้องเผชิญกับบรรยากาศรอบห้องที่เต็มไปด้วยเสียงเครื่องมือต่างๆ ที่กำลังทำงานเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย ดังนั้น ผู้มาเยี่ยมควรมีสติ เข้าใจสถานการณ์ และช่วยเหลือให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างมีความหวังเสมอ

5. ขอคำแนะนำจากแพทย์หรือเจ้าหน้าที่

ผู้มาเยี่ยมต้องสอบถามแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลให้ดีถึงสิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำก่อนเข้าเยี่ยมผู้ป่วย สิ่งใดควรนำมาเยี่ยมหรือไม่ควรนำมาเยี่ยม ควรพูดคุยกับแพทย์ผู้ดูแลเป็นระยะ ซักถามถึงข้อข้องใจเกี่ยวกับอาการและการรักษาผู้ป่วย

รวมถึงสอบถามถึงสภาวะในปัจจุบันของผู้ป่วย เพื่อให้สามารถวางแผนจัดการรับมือในขั้นต่อไปได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลล้วนมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ผู้มาเยี่ยมควรปรึกษาพูดคุยตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ห้องไอซียูและห้องซีซียูเป็นห้องปลอดเชื้อ จึงไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปได้ เพราะอาจรบกวนการทำงานของแพทย์ และรบกวนการพักผ่อนของผู้ป่วยได้ หากเรามีความจำเป็นที่จะต้องไปเฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วย ที่พักรักษาตัวในห้องไอซียูหรือห้องซีซียู ก็ควรขออนุญาตเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก่อน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

wacheese
wacheese
Previous
Next

บทความแนะนำ​

รถหลุดจำนำ
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

เรื่องของ รถหลุดจำนำ ที่คุณควรรู้

ด้วยความที่สมัยนี้ การจะเป็นเจ้าของรถยนต์สักคันนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมีบริการดี ๆ ที่ช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับการซื้อรถยนต์ได้มากมาย ทั้งสินเชื่อรถยนต์ รวมถึงโปรโมชั่นผ่อน-ดาวน์รถยนต์จากโชว์รูมต่าง ๆ ที่ช่วยให้คนซื้อรถได้ง่ายขึ้น แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะดูแลรถยนต์ที่ซื้อมาได้ดี …

ภาษีรถ
บริการอื่น ๆ

ภาษีรถยนต์ ต้องเสียเท่าไหร่ คำนวนยังไงดี ?

ไม่ใช่แค่ตัวบุคคลเท่านั้น ที่ต้องเสียภาษี เพราะรถยนต์เองก็มีเสียภาษีเช่นกัน! โดยการเสียภาษีของรถยนต์นั้น จะมีอัตราการเสียในแต่ละรุ่นไม่เท่ากัน เราไปเรียนรู้ และคำนวนกันหน่อยดีกว่าว่า ปีนี้ เราต้องเสียภาษีรถเท่าไรกันนะ ? …

รถหรูมือสอง
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

แนะนำ รถหรูมือสอง ราคาไม่เกินล้าน

รถยนต์หรู ยานพาหนะที่ไม่ว่าใครก็อยากมีโอกาสครอบครองสักครั้งในชีวิต แต่ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ การจะซื้อรถหรูๆ เพื่อความต้องการส่วนตัว ก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ แต่ใช่ว่าจะทำฝันนั้นให้เป็นจริงไม่ได้! วันนี้ Autospinn ก็มีเทคนิคการเลือกรถดีๆ …