คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ความคุ้มครองของประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก

สุขภาพ  คือ  สิ่งที่เราทุกคนจำเป็นต้องใส่ใจและคอยดูแล เนื่องจากการมีสุขภาพที่ดีย่อมส่งผลดีให้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ในสมัยนี้ทุกคนย่อมเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างง่ายดาย เพราะผลมาจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง ผสมกับมลพิษทางอากาศ ที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เราเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างง่ายดาย

 

อีกปัจจัยที่ทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอจนเกิดการไม่สบายได้ก็คือ การที่ร่างกายของเราไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการที่เราเครียดจากการทำงาน เครียดจากปัญหาต่างๆที่เข้ามาจนทำให้นอนไม่หลับ  หรือบางคนอาจจะทำงานหนักจนไม่ได้พักผ่อน ซึ่งการที่เราเจอแต่เรื่องแบบนี้จึงทำให้เราไม่อาจรู้ได้ว่า เราจะเจ็บป่วยตอนไหนและต้องใช้เงินรักษาเท่าไหร่ หลายคนจึงป้องกันความเสี่ยงด้วยการทำประกันสุขภาพ

 


 

ประกันสุขภาพคืออะไร

 

ประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย และการประกันสุขภาพได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ

 

 • การประกันภัยอุบัติเหตุ
 • การประกันสุขภาพหมู่และการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล

 

โดยทั้ง2 ประเภทให้ความคุ้มครองที่เหมือนกัน ซึ่งประกันสุขภาพบางบริษัทก็จะทำประกันสุขภาพหมู่หรือที่เรารู้จักกันว่า ประกันกลุ่ม ให้ เมื่อเราเข้าไปทำงานในบริษัท แต่สำหรับบางบริษัทก็ไม่มีให้  เราเลยต้องมาหาและศึกษาประกันสุขภาพรายบุคคลเองอีกทีหนึ่ง

โดยประกันสุขภาพรายบุคคลก็มีหลายแบบให้เราได้เลือกทำ เราสามารถเลือกได้ว่าจะทำประกันสุขภาพแบบไหน ซึ่งแต่ละคนก็มี วิธีพิจารณาประกันสุขภาพ ที่เหมาะกับตัวเองต่างกันออกไป บางคนเลือกจากความต้องการของตัวเอง แต่บางคนก็เลือกตามความคุ้มครองที่ตัวเองพอใจ 

 

โดยส่วนมากประกันสุขภาพจะคุ้มครองทั้งการเจ็บป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลและไม่ต้องนอนโรงพยาบาลกันทั้งนั้น เช่น

 

 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 30 ครั้งต่อปี
 • ค่ารักษาผู้ป่วยใน (IPD)
 • หากต้องนอนโรงพยาบาลจะได้รับเงินชดเชยรายวัน
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ
 • คุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา หรือหากอยู่ครบสัญญาจะได้รับเงิน

 

ซึ่งตรงนี้จะเป็นความคุ้มครองพื้นฐานของการทำประกันสุขภาพ แต่ทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทประกันจะกำหนดอีกที ซึ่งในส่วนนี้เราจะต้องสอบถามและศึกษารายละเอียดให้อย่างรอบคอบ แต่สำหรับใครที่คิดว่า ตัวเองมักจะเจ็บป่วยแบบเล็กๆน้อยๆบ่อย ละส่วนมากก็เป็นแบบที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแค่ไปให้หมอดูอาการ รับยามาทานต่อที่บ้าน  ก็สามารถทำประกันเสริมสำหรับผู้ป่วยนอกได้เช่นกัน หรือที่เรียกว่า  ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก

 


 

 

ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก

 

ผู้ป่วยนอก (Out-Patient-Department ) หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า OPD คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สามารถกลับบ้านได้เลยในวันที่เข้ารับการรักษา ซึ่งการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก OPD นั้น ทางบริษัทประกันหลายๆบริษัทมีเงื่อนไขการทำประกันไม่ต่างกันเท่าไหร่ คือ

 

 • อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัยจะทำได้เมื่อมีอายุประมาณ 6 ปี – 69 ปี
 • การชำระเบี้ยประกันภัยสามารถชำระได้ทั้งแบบรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน ซึ่งเป็นไปตามกรมธรรม์หลัก
 • สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์หลัก ทั้งที่เป็นกรมธรรม์ใหม่หรือกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่แล้วได้
 • สามารถซื้อได้กับกรมธรรม์หลักที่ผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 

 

ประกันสุขภาพ

 

ซึ่งในแต่ละบริษัทก็จะมีเงื่อนไขในการคุ้มครองที่แตกต่างกันไป เช่น

 

1.การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 180 วัน  นับจากวันทำบันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ หรือวันต่ออายุบันทึกสลักหลังกรมธรรม์ประกัน ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้

 

 

 • โรคต่อมไทรอยด์
 • โรคลมบ้าหมู
 • โรคเบาหวาน
 • โรคภูมิแพ้
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคหัวใจ
 • โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร

 

2.การตรวจสุขภาพ เสริมความงาม รักษาสายตา ทันตกรรม การรักษาอาการนอนกรน การรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์

 

3.การรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน การรักษาการติดสุรา ยาเสพติด การฆ่าตัวตาย

 

4.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์

 

5.การตรวจสุขภาพ เสริมความงาม รักษาสายตา ทันตกรรม การรักษาอาการนอนกรน การรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์

 

ทั้ง 5 ข้อนี้เป็นเพียงข้อยกเว้นส่วนหนึ่งเท่านั้น แน่นอนว่าบริษัทประกันแต่ละแห่งก็ย่อมมีข้อยกเว้นที่แตกต่างกันออกไป นั่นจึงเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยเองที่ต้องศึกษารายละเอียดต่างๆให้ดี หรือหากมีข้อสงสัยให้สอบถามรายละเอียดกับ เจ้าหน้าที่บริษัทประกัน โดยตรง เพื่อที่ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด และสำหรับใครที่ไม่มีเวลาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทประกัน ก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทประกันแต่ละแห่งก่อนก็ได้ค่ะ 


การทำประกันสุขภาพเสริมผู้ป่วยนอกก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มักจะเจ็บป่วยง่าย เพื่อป้องกันความเสี่ยงกับช่วงแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับเราที่หากวันไหนเราเกิดเจ็บปวดหนักก็จะได้วางใจได้ว่า อย่างน้อยเราก็มี ประกันสุขภาพ เป็นทางเลือกในการจ่ายค่ารักษาต่างๆให้เราได้เป็นอย่างดี

doubleP
doubleP
Previous
Next

บทความแนะนำ​

คอร์ส เรียนออนไลน์ ฟรี
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

4 คอร์ส เรียนออนไลน์ ฟรี ที่สุดของความใจดีจาก google

โควิด-19 ส่งผลกระทบให้ทุกอาชีพต้องระส่ำระส่าย บ้างก็ต้อง WFH บ้างก็โดนปลดออกจากงานกลางคัน ระยะเวลาผ่านไปครึ่งปี เหมือนทุกอย่างจะดีขึ้น แต่เปล่าเลย ล่าสุดมีข่าวว่า หญิงสาววัย …

หม้อน้ำรั่ว
ประกันรถยนต์

หม้อน้ำรถยนต์รั่วกลางทาง ต้องรับมืออย่างไร

ใครขับรถเก่าที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป คงต้องประสบพบเจอกับปัญหาเครื่องยนต์ที่ร้อนจัด เนื่องจากหม้อน้ำรั่ว ทำให้รถสตาร์ทไม่ติด ซึ่งเราที่เป็นเจ้าของรถจะมีวิธีการสังเกตและวิธีการจัดการแก้ไขได้อย่างไร วันนี้ rabbit finance …

ผู้สูงอายุ
ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

โรคอะไรบ้าง ที่ผู้สูงอายุในบ้านคุณต้องระวัง

คุณทราบหรือไม่ว่า จากสถิติได้วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศชายมีอายุเฉลี่ยสั้นกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะผู้ชายวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงวัย ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ นั้นมาจากโรคต่าง ๆ ที่รุมเร้า รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน …