คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ

ซื้อประกันสุขภาพผู้สูงอายุ ให้บุพการีวัย 50+ ที่ไหนดี?

ปัจจุบันผู้คนเริ่มหันมาให้ความสำคัญและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ทั้งการออกกำลังกาย การเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมถึงการทำประกันสุขภาพด้วย ซึ่งการทำประกันสุขภาพนั้น จะช่วยคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในเรื่องค่าใช้จ่าย และค่าชดเชยต่างๆ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรคร้าย หรืออุบัติเหตุ

กรมธรรม์ประกันสุขภาพนี้มักจะมีข้อจำกัด และเงื่อนไขในเรื่องอายุของผู้เอาประกันภัยอยู่มาก เนื่องจากบริษัทประกันภัยมักไม่รับ ประกันภัยให้ผู้ที่มีอายุมาก หรือผู้สูงวัย เพราะผู้สูงวัยมักจะมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าวัยอื่น แต่หากผู้สูงวัยต้องการทำประกันภัยสุขภาพล่ะ ต้องทำประกันสุขภาพที่ไหนดี?

[rabbitads slug=banner1]


 

ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ

ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ สำหรับบุพการีวัย 50+ คือ?

ประกันสุขภาพผู้สุงอายุ สำหรับบุพการีวัย 50+ เป็นประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป โดยจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในเรื่องค่าใช้จ่าย และค่าชดเชยต่างๆ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลจาก โรคร้ายแรง หรืออุบัติเหตุ ซึ่งการรับประกันภัยอายุของผู้เอาประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์นั้นๆ

โดยประกันสุขภาพบุพการี 50+ หรือ ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ ได้รับความนิยมอย่างมาก ในหมู่ลูกหลานเพื่อทำเป็นของขวัญให้แก่บุพการี และผู้สูงวัยอันเป็นที่รัก ซึ่งเป็นการทำประกันสุขภาพบุพการี 50+ นี้ถือเป็นการดูแล และการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีในรูปแบบหนึ่งที่สามารถทำได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้การทำประกันสุขภาพผู้สูงอายุ ยังถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างๆ เพราะผู้เอา ประกันภัยอย่างผู้สูงอายุ ซึ่งมักมีปัญหาสุขภาพมากกว่าบุคคลวัยอื่น ต้องทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุหรือจากโรคภัยไข้เจ็บ


ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ

ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ  วัย 50+ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ?

ความคุ้มครองจากประกันสุขภาพบุพการี 50+ หรือประกันสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ทั้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกต่างกันอย่างไร ?

 

ผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยได้รับการรับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ และให้รวมถึงการรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแต่เสียชีวิตก่อน 6 ชั่วโมงด้วย

ผู้ป่วยที่รับการรักษา โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สามารถกลับบ้านได้เลยในวันที่เข้ารับการรักษา


ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

กรมธรรม์ประกันสุขภาพบุพการีอายุ 50+ มีอะไรบ้าง ?

บริษัทประกันภัยมักจะจัดทำกรมธรรม์ประกันสุขภาพบุพการี 50+ หรือผู้สูงอายุ ขึ้นมาหลากหลายประเภท เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เอาประกันภัยมากที่สุด ดังนี้

  • ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง เป็นการประกันภัยที่รับประกันภัยโรคร้ายแรงต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็งให้กับผู้สูงวัย โดยจะให้ความคุ้มครองในเรื่องค่าชดเชยในการรักษาพยาบาลต่างๆ

ซึ่งการรับประกันภัยนี้มักแบ่งออกเป็นกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพปกติ และกรมธรรม์ประกันภัยชีวิต เนื่องจากมีเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่ค่อนข้างเฉพาะตัว และแตกต่างกันอยู่มาก

  • ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน

ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง และชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) ของผู้เอาประกันภัยเพียงเท่านั้น เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักหลีกเลี่ยงการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

ทำให้การรักษาเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง และอาจจะทำให้การรักษาตัวยืดเยื้อออกไปเป็นเวลานาน โดยบริษัทประกันภัยที่รับประกันสุขภาพผู้สูงอายุ จึงเลือกให้ความคุ้มครองแต่เพียงผู้ป่วยในเท่านั้น ซึ่งกรมธรรม์นี้มักจะพ่วงกับ ประกันอุบัติเหตุ และ ประกันชีวิต 


[rabbitads slug=banner2]


ประกันสุขภาพพ่อแม่

อยากทำประกันสุขภาพบุพการี 50+ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?

หากคุณต้องการซื้อประกันสุขภาพผู้สูงอายุ คุณอาจจะเตรียมตัวด้วยการประเมินสุขภาพของคุณ หรือผู้เอาประกันภัยว่าสามารถผ่านข้อกำหนดของบริษัทรับประกันภัยผู้สูงอายุหรือไม่ ซึ่งข้อกำหนดของบริษัทรับประกันภัยก็จะแตกต่างกันออกไป ทั้งเงื่อนไข ข้อจำกัด และสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองด้วย

[rabbitads slug=full-screen]

การประเมินสุขภาพเบื้องต้นสามารถทำด้วยหลักการง่ายๆ ดังนี้

หากผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพดีเป็นทุนเดิมแล้ว อาจจะส่งผลให้โอกาสในการรับประกันภัย และการผ่านข้อกำหนดของบริษัทประกันสุขภาพผู้สูงอายุมีอยู่มาก ต่างกับผู้เอาประกันที่มีสุขภาพไม่ค่อยดีหรือแย่

ที่โอกาสผ่านข้อกำหนดของกรมธรรม์มีอยู่น้อย เนื่องจากสุขภาพย่ำแย่ของผู้เอาประกันภัย อาจจะส่งผลต่อความเสี่ยงของการความคุ้มครองสูง ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแล้วคงส่งผลกระทบต่อบริษัทประกันภัยไม่น้อย

  • การรักษาสุขภาพของผู้เอาประกันภัย

เป็นอีกข้อบ่งชี้ของผู้เอาประกันภัยว่า ให้ความสำคัญต่อการรักษามากน้อยเพียงใด และคุ้มค่าต่อการรับประกันภัยของบริษัทประกันภัยหรือไม่ ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยมีประวัติการรักษาที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อาจจะส่งผลให้บริษัทประกันสุขภาพผู้สูงอายุให้การรับประกันภัย

  • โรคประจำตัวและโรคเรื้อรัง

โรคบางประเภทนั้น บริษัทประกันภัยจะ ไม่ให้ความคุ้มครอง และไม่ให้การรับประกันภัย ดังนั้นก่ อนการทำประกันสุขภาพผู้สูงอายุ คุณควรสอบถามบริษัทประกันภัย หรือศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ก่อน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ให้แก่ตัวคุณเอง


ประกันสุขภาพพ่อแม่

ประกันสุขภาพบุพการีอายุ 50+ ทำที่ไหนดี ?

เป็นที่ทราบกันดีว่า การทำประกันสุขภาพบุพการี 50+ หรือประกันสุขภาพผู้สูงอายุ มักมีเงื่อนไขและข้อจำกัดอยู่มาก อีกทั้งมีบริษัทรับประกันน้อย และให้ความคุ้มครองที่ไม่หลากหลายเท่ากับการทำประกันภัยสุขภาพรูปแบบอื่น

หลักการในการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันสุขผู้สูงอายุกับบริษัทประกันภัย หรือโบรกเกอร์ประกันภัยอาจจะพิจารณาด้วยเกณฑ์ ดังนี้

  • บริษัทรับประกันภัยมีความน่าเชื่อถือ

ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการได้รับใบอนุญาตการดำเนินกิจการประกันภัย จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

  • พิจารณาจากความคุ้มครองที่ได้รับ

ถึงแม้ความคุ้มครองของกรมธรรม์การประกันสุขภาพผู้สูงอายุมีไม่หลากหลาย แต่ผู้ซื้อประกันภัยก็ควรเลือกซื้อความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการของผู้เอาประกันภัยให้มากที่สุด

แม้บริษัทรับประกันสุขภาพผู้สูงอายุจะมีอยู่ไม่มาก และรูปแบบความคุ้มครองไม่หลากหลาย แต่หากคุณต้องการซื้อประกันภัย หรือ มอบให้แก่บุพการี หรือผู้สูงอายุอันเป็นที่รักแล้ว คุณก็สามารถทำได้ค่ะ

wacheese
wacheese
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ยางรถยนต์-ประกันรถยนต์
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

ขับทางไกลสบายๆ ไม่เหนื่อยง่าย ต้องใช้ยางแบบไหน?

สวัสดีครับ จอร์จ จากไทร์บิดกลับมาอีกครั้งครับ วันนี้อยากมาแนะนำว่าทำไมเราถึงขับรถทางไกลแล้วเหนื่อย แล้วมีวิธีไหนที่จะทำให้เราลดอาการเหนื่อยล้าจากการขับรถได้บ้างครับ จริง ๆ แล้วการขับรถก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการออกกำลังกาย โดยใช้เครื่องสั่นบริเวณท้องที่ทำให้ช่วยลดน้ำหนักที่เราเห็นตามทีวีกันครับ เพราะยิ่งเครื่องสั่นจะช่วยทำให้เราใช้พลังงานเยอะขึ้น …

หางานทำ-ประกันชีวิต
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

หางานทำยังไง ให้ได้ไวกว่าที่คิด

ทราบกันดีว่าพิษวิกฤตเศรษฐกิจไม่เพียงมาเยือนแค่ผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังตกไปอยู่ที่คนทำงานด้วย เพราะเมื่อนายจ้างมีเงินในมือน้อยลง ต้องการแรงงานน้อยลง หรือจำต้องปิด คนทำงานจำนวนมหาศาลจำต้องกลายเป็นคนตกงาน รวมถึงการหางานยากขึ้นอย่างชัดเจน หลาย ๆ คนอาจจะเกิดอาการท้อใจไปตาม …

กู้ซื้อบ้าน
สินเชื่อบ้าน

อัปเดต คอนโดใหม่ ติดรถไฟฟ้า ย่านพระราม 9

แม้ว่าในเมืองหลวงช่วงนี้จะเห็นคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นราวเป็นดอกเห็ด แต่คอนโดในทำเลที่มีศักยภาพและถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง คงหนีไม่พ้นย่านพระราม 9 ที่ขอยกให้เป็น New CBD ที่การเดินทางสะดวกรวดเร็ว เชื่อมต่อถนนสายหลัก-สายรองได้หลากหลายเส้นทาง และในย่านนี้มีคอนโดน่าอยู่เยอะแยะมากมาย …