คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

24 ชั่วโมง

เพิ่มเติมสวัสดิการสุขภาพ

อยากตรวจสุขภาพฟรี ใช้ประกันสังคมตรวจอะไรได้บ้าง?

อยากจะตรวจสุขภาพประจำปีดูบ้าง แต่ไม่มีสวัสดิการของบริษัท แบบนี้ใช้ประกันสังคมเพื่อเบิกเคลมได้ไหมนะ หรือต้องเพิ่มเติมสวัสดิการสุขภาพให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น มาหาคำตอบพร้อม ๆ กับ rabbit finance เลยดีกว่า

 เพิ่มเติมสวัสดิการสุขภาพ

“ประกันสังคม” ตรวจสุขภาพประจำปีได้ไหม

ตรวจสุขภาพฟรีด้วยประกันสังคม ครอบคลุมอะไรบ้าง?

รู้หรือไม่สิทธิประกันสังคมนั้นไม่ได้มีแค่สิทธิเรื่องงาน หรือการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยเท่านั้น แต่เรายังสามารถใช้ตรวจสุขภาพประจำปีได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย โดยเราสามารถใช้บริการในสถานพยาบาลที่เลือกใช้สิทธิ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน!

แต่การตรวจสุขภาพจะครอบคลุมเฉพาะบางอย่างเท่านั้น ซึ่งก็เป็นรายละเอียดในส่วนพื้นฐานของการตรวจร่างกายทั่วไป ถ้าอยากรู้ว่าการตรวจสุขภาพด้วยประกันสังคมครอบคลุมแค่ไหน ตามมาดูเลย

การคัดกรองการได้ยิน (Finger Rub Test) 

 • สามารถตรวจได้ ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป และตรวจได้ 1 ครั้ง/ปี

การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์

 • อายุ 40-54 ปี ควรตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 • อายุ 55 ปี ขึ้นไป ควรตรวจทุก ๆ 1-2 ปี

การตรวจวัดสายตาด้วยสาย Snellen Eye Chart 

 • สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป ควรตรวจ 1 ครั้ง/ปี

การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข

 • อายุ 30-39 ปี ควรตรวจทุก 3 ปี
 • อายุ 40-54 ปี ควรตรวจได้ทุกปี
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป และตรวจตามความเสี่ยง

ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

 • อายุ 18-54 ปี ตรวจได้ 1 ครั้ง
 • อายุ 55-70 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

ตรวจปัสสาวะ UA

 •  อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

ทำประกันสุขภาพที่ไหนดี

ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS

 • อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

การทำงานของไต Cr 

 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้ง/ปี

ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol 

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป และควรตรวจทุก 5 ปี

ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ HB sAg

 • ตรวจได้ 1 ครั้ง

มะเร็งปากมดลูกแบบ Pap Smear

 • อายุ 30-54 ปี ควรตรวจทุก 3 ปี
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป สามารถตรวจตามความเหมาะสม

ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธี VIA 

 • อายุ 30-54 ปีขึ้นไป ควรตรวจทุก 5 ปี

ตรวจเลือดในอุจจาระ FOBT 

 • อายุ 50 ปีขึ้นไป ควรตรวจ 1 ครั้ง/ปี

การเอ็กซเรย์ทรวงอก Chest X–ray 

 • ตรวจได้ตั้งแต่ อายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถตรวจได้ 1 ครั้ง/ปี

โดยก่อนไปตรวจ คุณอาจจะนัดแนะทางโรงพยาบาลเรื่องการตรวจสุขภาพและทำการงดน้ำ-งดอาหาร ตามระยะเวลาที่กำหนดให้เรียบร้อย เมื่อเข้าไปพบแพทย์จะได้เริ่มต้นตรวจได้เลย! 

ตรวจสุขภาพประจำปี

เตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

สำหรับใครที่สงสัยว่าเราต้องเตรียมตัวกันอย่างไรก่อนไปตรวจสุขภาพนั้น ขั้นตอนการเตรียมตัวสำหรับการตรวจสุขภาพพื้นฐาน มีดังนี้

 • งดอาหารก่อนมารับการตรวจ 8-10 ชั่วโมง
 • น้ำเปล่าและยาประจำตัว สามารถรับประทานได้ก่อนมาตรวจสุขภาพ
 • หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งก่อนรับการตรวจ
 • ไม่ควรสูบบุหรี่ ก่อนมารับการตรวจสุขภาพ เพราะจะทำให้ความดันโลหิตสูงเกินจากปกติ
 • ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ก่อนมารับการตรวจสุขภาพ
 • ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนมารับการตรวจสุขภาพ 24 – 48 ชั่วโมง
 • หากรับประทานยาประจำ (รวมถึงอาหารเสริมบางชนิด) ควรแจ้งก่อนตรวจสุขภาพ เพราะยาและอาหารเสริมบางชนิดมีผลต่อผลการตรวจเลือด ผลการตรวจปัสสาวะ หรือผลการตรวจอุจจาระ
 • ควรหลีกเลี่ยงงานเลี้ยงที่จำเป็นต้องรับประทานมื้อใหญ่ (Big Meal) ก่อนมาตรวจสุขภาพ 48 – 72 ชั่วโมง (2-3 วัน)
 • หากมีการตรวจการได้ยิน ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดัง (ไม่เข้าไปใกล้เครื่องจักร หรือ ดิสโก้เทค หรือแหล่งที่มีเสียงดังเกิน 80 เดซิเบล) อย่างน้อย 14 ชั่วโมง ก่อนมารับการตรวจการได้ยิน

ประกัน ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก

ในกรณีที่มีการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด 

 • ควรงดอาหารมื้อใหญ่อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนตรวจ
 • ห้ามออกกำลังกายก่อนมาตรวจเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที
 • ควรสวมเสื้อผ้าหลวม ๆ สบาย ๆ 

 

หากใช้ยาขยายหลอดลม ควรหยุดยาขยายหลอดลมก่อนรับการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด  (ให้นำยาประจำตัวมาด้วย เพื่อใช้หลังตรวจเสร็จ)

 • ยาพ่นขยายหลอดลม งด 6-8 ชั่วโมง
 • ยากินขยายหลอดลม งด 12 ชั่วโมง
 • ยากินขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์ยาว งด 24 ชั่วโมง

หากใครมีการตรวจสุขภาพพิเศษเพิ่มเติม อาจจะสอบถามจากบุคลากรทางการแพทย์ก่อนก็ได้เช่นกัน

เลือกประกันสุขภาพ

ของฟรีก็จริง แต่เราจะตรวจไปทำไมกัน ?

สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีนั้น นอกเหนือจากช่วยให้คุณรู้ภาวะความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในร่างกายแล้ว ยังเป็นการวางแผนแนวทางสำหรับการดูแลสุขภาพ สร้างครอบครัว และทำนายโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่าง ๆ ได้มากขึ้น

หรือในกรณีที่เจ็บป่วย ก็จะสามารถรู้และรักษาได้ทันท่วงที ที่สำคัญ ยังสามารถนำผลการตรวจต่าง ๆ ไปใช้ได้ ทั้งการสมัครงาน (บางประเภท) หรือแม้แต่การใช้ทำประกันต่าง ๆ เพราะถึงบริษัทประกันจะไม่ได้ขอผลตรวจสุขภาพ แต่คุณควรตรวจและยื่นไว้ทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์สูงสุด ป้องกันการยกเลิกกรมธรรม์ต่าง ๆ ในภายหลัง

การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องที่ควรทำทุกปี และคุณอาจซื้อคอร์สประกันสุขภาพอื่น ๆ เพื่อตรวจโรคเสี่ยงต่าง ๆ เพิ่มเติม

สุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัว การทำประกันสุขภาพก็เช่นกัน คลิกเลย กับ ประกันสุขภาพ IPD – OPD จาก rabbit finance เพิ่มเติมสวัสดิการสุขภาพ ให้ครอบคลุม พร้อมความคุ้มครองที่หลากหลายตามไลฟ์สไตล์ของคุณ!

คะน้าใบเขียว
คะน้าใบเขียว
นักเขียนรุ่นไฮบริด ผู้พยายามเข้าใจมักเกิ้ล นิยมชมชอบกลางคืน สามารถผูกมิตรได้ด้วยของกินอร่อยๆ ตอนนี้กำลังหลบลี้หนีภัยจากออฟฟิศซินโดรมอยู่

บทความแนะนำ​