คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

สังคมสูงวัย

ประกันสังคมขยายอายุรับเงินชราภาพ เป็น 60 ปี ใครได้ใครเสีย

คำว่า “สังคมสูงวัย” หรือ “สังคมผู้สูงอายุ” เริ่มจะกลายเป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว แนวโน้มสังคมสูงวัย ก็ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่หลายๆ คน คิด

เพราะแม้กระทั่งประเทศไทยก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเช่นเดียวกัน และไม่ว่าต้นตอของปัญหาจะมาจากอัตราการเกิดที่ลดลง หรือการแพทย์ที่ล้ำหน้าจนอายุของมนุษย์ยืนยาวขึ้น ปัญหาดังกล่าวก็ได้เริ่มใกล้ความเป็นจริงขึ้นมาเรื่อย ๆ

ด้วยเหตุนี้ จึงไม่แปลกที่เริ่มมีการพูดถึงเรื่องการปรับตัวเข้าสู่สังคมสูงวัยบ่อยครั้งขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่การวางแผนเรื่องแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อัตราการจ้างงาน ไปจนถึง การวางแผนค่าใช้จ่ายในอนาคตยามเข้าสู่วัยชราภาพ เป็นต้น

ซึ่งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงล่าสุดก็คือ การขยายอายุการรับเงินชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน แต่มันคืออะไร แล้วสำคัญยังไง ไปดูกันดีกว่าครับ


เงินชราภาพคืออะไร

สังคมสูงวัย

ทุกเดือนที่คุณได้รับเงินเดือนจากการทำงาน เงินเดือนบางส่วนของคุณจะถูกหักเข้ากองทุนประกันสังคมโดยอัตโนมัติ โดยปกติแล้วจะหักประมาณ 5% ของเงินเดือน แต่จะไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งเงินที่ท่านถูกหักเข้ากองทุนประกันสังคมดังกล่าว ก็ให้สิทธิประโยชน์กับท่านมากมาย เช่น การรักษาพยาบาล เงินชดเชยกรณีทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต และเงินชดเชยกรณีว่างงาน เป็นต้น

ซึ่งหนึ่งในสิทธิที่คุณจะได้จากประกันสังคมก็คือ เงินชดเชยเกษียณอายุหรือเงินชราภาพ นั่นเอง โดยเงินชราภาพ หรือเงินชดเชยเกษียณอายุ สามารถทำได้ตอนที่คุณมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ แต่ยังแบ่งออกเป็นอีกสองกรณีดังนี้ (ข้อมูลจาก sso)

 

  • อายุครบ 55 ปี แต่สมทบไม่ครบ 180 เดือน

คุณจะได้รับสิทธิประเภทเงินบำเหน็จชราภาพ หากจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน จำนวนเงินบำเหน็จชราภาพที่ได้ จะเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบสั่งสมมาเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

แต่ถ้าจ่ายเงินสมทบมาแล้วเกิน 12 เดือนขึ้นไป คุณก็จะได้รับเงินที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพแทน พร้อมรับผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

 

  • อายุครบ 55 ปี สมทบครบ 180 เดือน

คุณจะได้รับสิทธิประเภทเงินบำนาญชราภาพ โดยจะได้รับเป็นรายเดือนใน อัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ยจากการทำงาน 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

แต่ในกรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือนขึ้นไป ก็ให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพที่ได้รับเป็นรายเดือนจากค่าเฉลี่ยการทำงานขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน สำหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน


ขยายอายุจาก 55 เป็น 60 ปี แล้วส่งผลยังไง

สังคมสูงวัย
(cc) http://voicelabour.org/

หากแนวคิดการขยายอายุการรับเงินชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี ผ่านและบรรจุเข้าไปในกฏหมายหรือพระราชบัญญัติ ก็หมายความว่า จากที่คุณเคยสามารถยื่นเรื่องขอเงินบำนาญชราภาพได้ที่อายุ 55 ปี ก็จะทำไม่ได้อีกต่อไป แต่จะยื่นเรื่องได้ตอนอายุ 60 ปี หรือถัดไปอีก 5 ปีเลยทีเดียว ซึ่งจะส่งผลข้อดีและเสียดังนี้

  • ข้อดี

ที่ชัดเจนอย่างแน่นอนเลย ก็คือ จะช่วยเพิ่มอัตราการจ้างงาน และลดอัตราการว่างงานลง เพราะเพิ่มอายุการรับเงินชราภาพอีก 5 ปี หมายความว่า คนส่วนใหญ่ก็จะทำงานต่อไปอีก 5 ปี ลดการว่างงานอยู่บ้าน และบริษัทต้องหาพนักงานจ้างใหม่อยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้การปรับฐานอายุการรับเงินบำนาญชราภาพเช่นนี้ อาจช่วยเพิ่มอัตราฐานเงินเดือนของพนักงานที่มีอายุในแต่ละบริษัทหรือองค์กรได้อีกด้วย

  • ข้อเสีย

หนึ่งในปัญหาที่ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยเกิดความไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ก็คือการขยายอายุการรับเงินบำนาญชราภาพเป็นเหมือนการบังคับประชาชนให้ทำงานเพิ่มต่อไปอีก 5 ปีในทางอ้อม

เพราะถ้าเกษียณออกมาก่อน ก็ยังไม่สามารถรับเงินบำนาญชราภาพตามปกติได้จนกว่าจะครบ 60 ปี เป็นเหมือนการดับความฝันของคนทำงานหลายคนที่เหนื่อยยากมานานแสนนาน แต่เหมือนถูกบังคับให้ทำงานโดยทางอ้อม

นอกจากนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนขยายฐานจาก 55 เป็น 60 ปี การคิดคำนวณค่าเฉลี่ยของเงินบำนาญก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงจนนำมาสู่เงินชดเชยที่ต่ำลง เป็นต้น


อนาคตของสังคมสูงวัย

สังคมสูงวัย

ในปัจจุบันแนวคิดเรื่องการขยายเงินชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี ก็ยังคงมีการถกเถียงและหาแนวทางร่วมกันอยู่ เช่น อาจมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ที่เข้าใกล้อายุ 55 ปี หรืออาจมีการขยายเงินชราภาพเฉพาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่เท่านั้น เป็นต้น

เราก็คงจะต้องมาจับตามองกันต่อไปว่าเรื่องการขยายเงินชราภาพดังกล่าวจะไปจบลงที่ใด แล้วอนาคตของสังคมสูงวัยในประเทศไทยจะมีหน้าตาอย่างไร ซึ่งถ้าหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันชีวิตก็ถามเราที่ rabbit finance ได้เลย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: manager 

Rthorns
Rthorns
Previous
Next

บทความแนะนำ​

ทิพยประกันชีวิต แรบบิทไฟแนนซ์ ประกันออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทิพยประกันชีวิต จับมือ แรบบิท ไฟแนนซ์ ส่งต่อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้ถึงมือคนไทยได้ง่ายขึ้น

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จับมือกับบริษัท แรบบิท อินชัวร์รันส์ …

โรคไหลตาย
ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง

ระวัง! สัญญาณร้าย ก่อนเป็นโรคไหลตาย

โรคไหลตาย อีกหนึ่งโรคร้าย ภัยเงียบ ที่วันดีคืนดี อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนรอบตัว หรือตัวเราเอง แล้วโรคนี่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไหมนะ เราเสี่ยงเป็นโรคไหลตายพวกนี้รึเปล่า มีสัญญาณอะไรหรือไม่ มาดูกันเลยดีกว่า …

ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพอันดับ 1 จัดโปรโมชั่นประหยัดค่าเบี้ยสูงสุด 28%

สิ่งที่ไม่คาดฝันย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะการเจ็บไข้ได้ป่วย และแน่นอนว่าเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วสิ่งที่จะตามมา นั่นคือค่ารักษาพยาบาลที่นับวันจะมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งบางโรคอาจจะต้องเสียเงินรักษาเป็นหลักล้านเลยก็มี ฉะนั้นแล้วการทำประกันสุขภาพ จึงถือเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวได้   เลือกเอ็ทน่า ประกันสุขภาพอันดับ …