คลิกปุ๊บ เทียบปั๊บ ประหยัดเลย

จ-ส: 8.00 น. - 19.00 น.

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพสำคัญอย่างไร

ขึ้นชื่อว่า การซื้อประกัน เราเชื่อว่าหลายคนไม่อยากมีโอกาสที่จะได้ใช้ประกันที่ทำไว้แน่นอน เพราะเมื่อมีการเคลมประกันเกิดขึ้นนั่นหมายความว่า ได้มีเรื่องร้ายแรงหรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอน

แต่ถึงอย่างนั้นเราก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่รู้สึกว่าการทำประกันเอาไว้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมากนัก แล้วคุณล่ะคะ มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการทำประกันสุขภาพ


ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพสำคัญอย่างไร?

ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาไปอย่างมาก และเพื่อให้โรงพยาบาลหลายแห่งมีการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น จึงทำให้สถานพยาบาลส่วนใหญ่ได้นำเอาเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆเข้ามาใช้ในการรักษาและวินิจฉัยโรคมากขึ้น

สาเหตุนี้จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลปรับตัวสูงขึ้น และค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นนี้ไม่ได้มีแค่โรงพยาบาลเอกชน หรือคลีนิคเอกชนเท่านั้นนะคะ ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

ดังนั้น การทำประกันสุขภาพ จึงเป็นการช่วย แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลได้อย่างดีที่สุด เพราะ การทำประกันสุขภาพถือเป็นการจ่ายเงินเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของผู้เอาประกัน

ไม่ว่าความเสี่ยงนั้นจะเป็นความเสี่ยง ด้านสุขภาพ การเจ็บป่วย การรักษาพยาบาลที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุ หรือ อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หากคุณทำประกันสุขภาพไว้ ประกันสุขภาพจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายใช้จ่ายในส่วนนี้ไปได้นั่นเองค่


ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองในกรณีใดบ้าง?

ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ไม่ว่าความเจ็บป่วยนั้นจะเป็นความเจ็บป่วยจากสุขภาพร่างกาย หรือ ความเจ็บป่วยจากการเกิดอุบัติเหตุ

แต่ ประกันสุขภาพจะไม่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ คุณมีอาการบาดเจ็บ เจ็บป่วย รวมถึงในกรณีที่คุณมีอาการป่วยเรื้อรังก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ 

และ  ไม่คุ้มครองในกรณีที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัดซีนป้องกันโรค การรักษาตัวเพื่อการพักผ่อนหรืออนามัย การใช้บริการสถาบันเสริมความงามทั้งหลาย


 

ประกันสุขภาพ

สาเหตุที่เราต้องทำประกันสุขภาพ

นอกเหนือจากความคุ้มครองที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การทำประกันสุขภาพยังมีข้อดีและผลประโยชน์อย่างอื่นเพิ่มเติมซ่อนอยู่ด้วย อย่างเช่น

1.มีหลักประกันความมั่นคงทางด้านสุขภาพ

อย่าลืมว่าร่างกายที่เราใช้งานอยู่ทุกวันย่อมเกิดความสึกหรอได้ หากคุณดูแลร่างกายไม่ดีพออาจจะเกิดการเจ็บป่วยขึ้นได้ การทำประกันสุขภาพก็เหมือนกับการที่เราวางแผนรองรับความไม่แน่นอนด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต หากคุณทำประกันสุขภาพไว้ก็เหมือนกับคุณมีหลักประกันในอนาคต เมื่อเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา เราจะยังมีเงินใช้เพื่อรักษาตัวอีกทั้งยังได้เงินชดเชยจากกรณีเจ็บป่วยนั้นๆอีกต่างหาก

2.ได้รับการรักษาแม้ค่ารักษาพยาบาลจะแพงมาก

เราได้พูดไปข้างต้นแล้วว่า ในปัจจุบันมีโรคใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆ นั่นส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน หาก ไม่ได้ทำประกันสุขภาพไว้อาจจะทำให้เราไม่ได้รับการรักษาอย่างที่ควรจะเป็น หรืออาจเกิดปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในอนาคตได้  เพราะในบางครั้งประกันสุขภาพที่รัฐบาลหรือบริษัทมีให้ ก็อาจจะไม่เพียงพอ

3.ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ตัวเองและครอบครัว

เพราะ การทำประกันสุขภาพก็เหมือนกับการที่คุณโอนความเสี่ยงและภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลส่วนหนึ่งไปไว้ที่บริษัทประกัน  เพราะหากคุณมีอาการเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง หากคุณทำประกันสุขภาพไว้ บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครอง และแน่นอนว่าบริษัทประกันจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแทนคุณ ซึ่งทำให้ตัวคุณเองลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปได้มากทีเดียวค่ะ

4.ได้รับการรักษาที่ดีมีคุณภาพ

อย่างที่บอกว่าทุกวันนี้ค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกวัน การทำประกันสุขภาพจะทำให้เราได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีและเหมาะสม รวมถึงได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ดีเพราะสามารถตัดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายออกไปได้นั่นเอง

5.มีเงินชดเชยในกรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล (หากซื้อเบี้ยชดเชยเพิ่ม)

ในกรณีที่คุณทำประกันสุขภาพแบบที่มีการชดเชยในกรณีต้องนอนโรงพยาบาล หรือ ซื้อเบี้ยชดเชยเพิ่มเติม หากคุณมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาเป็นเวลานาน หรือต้องนอนโรงพยาบาลหลายวัน ทำให้คุณไม่สามารถทำงานได้

การทำประกันสุขภาพที่มีเงื่อนไขชดเชยในกรณีที่คุณสูญเสียรายได้จากการเข้ารับการรักษาพยาบาล จะทำให้คุณได้รับการชดเชยรายวันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันของคุณ

6.ลดภาระให้แก่คนข้างหลัง

ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรงทำให้ถึงแก่ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นารทำประกันชีวิตหรือการทำประกันสุขภาพ ครอบครัวจะได้รับค่าชดเชยความเสียหาย ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและยังเป็นทุนสำรองให้แก่ครอบครัวอีกด้วย

แม้ว่าการทำประกันสุขภาพจะเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประกันแบบปีต่อปี แต่ก็มีประโยชน์กับผู้เอาประกันอยู่ไม่น้อย ดังนั้นการทำประกันสุขภาพเผื่อไว้ ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเสียหายเท่าไหร่ค่ะ และหากคุณมีความสนใจอยากซื้อประกันสุขภาพ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มเต้นจากไหน สามารถอ่านวิธีพิจารณาประกันสุขภาพ ได้ที่บทความ เทคนิคการเลือกประกันสุขภาพให้เหมาะกับตัวเอง ได้ค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.bupa.co.th


สนใจประกันสุขภาพ คลิ้ก

HamsterB
HamsterB
Previous
Next

บทความแนะนำ​

คอร์ส เรียนออนไลน์ ฟรี
เรื่องราวดี ๆ จากพันธมิตรของเรา

4 คอร์ส เรียนออนไลน์ ฟรี ที่สุดของความใจดีจาก google

โควิด-19 ส่งผลกระทบให้ทุกอาชีพต้องระส่ำระส่าย บ้างก็ต้อง WFH บ้างก็โดนปลดออกจากงานกลางคัน ระยะเวลาผ่านไปครึ่งปี เหมือนทุกอย่างจะดีขึ้น แต่เปล่าเลย ล่าสุดมีข่าวว่า หญิงสาววัย …

หม้อน้ำรั่ว
ประกันรถยนต์

หม้อน้ำรถยนต์รั่วกลางทาง ต้องรับมืออย่างไร

ใครขับรถเก่าที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป คงต้องประสบพบเจอกับปัญหาเครื่องยนต์ที่ร้อนจัด เนื่องจากหม้อน้ำรั่ว ทำให้รถสตาร์ทไม่ติด ซึ่งเราที่เป็นเจ้าของรถจะมีวิธีการสังเกตและวิธีการจัดการแก้ไขได้อย่างไร วันนี้ rabbit finance …

ผู้สูงอายุ
ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

โรคอะไรบ้าง ที่ผู้สูงอายุในบ้านคุณต้องระวัง

คุณทราบหรือไม่ว่า จากสถิติได้วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศชายมีอายุเฉลี่ยสั้นกว่าเพศหญิง โดยเฉพาะผู้ชายวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงวัย ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ นั้นมาจากโรคต่าง ๆ ที่รุมเร้า รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน …