4 เช็คลิสต์ รีไฟแนนซ์บ้าน ให้ผ่านฉลุย

posted: 1 เดือนที่แล้ว
4 เช็คลิสต์ รีไฟแนนซ์บ้าน ให้ผ่านฉลุย

comments

เมื่อผ่อนบ้านมาสักระยะหนึ่ง ก็จะรู้สึกว่าดอกเบี้ยเริ่มสูงขึ้น ภาระทางการเงินก็เพิ่มขึ้น เลยอยากจะนำบ้านไปรีไฟแนนซ์ เพื่อเป็นการลดปัญหาและภาระดังกล่าวลง แต่จะทำอย่างไรให้การรีไฟแนนซ์บ้านนั้นผ่านฉลุย วันนี้ rabbit finance มีเคล็ดลับดี ๆ มาฝากกัน

รีไฟแนนซ์บ้าน

รีไฟแนนซ์บ้าน ง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน

1.ตรวจสอบสินเชื่อบ้านเดิมก่อนขอรีไฟแนนซ์

เพราะการรีไฟแนนซ์บ้าน หรือการกู้ยืมสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินแห่งใหม่มาปิดสัญญากู้ยืมสินเชื่อเดิมได้นั้น ผู้กู้จะต้องทำการผ่อนชำระให้ครบก่อนตามกำหนด 3 ปี ถึงจะขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อช่วยให้ประหยัดอัตราดอกเบี้ยได้

2.เลือกหาสถาบันการเงินที่ให้ดอกเบี้ยถูก

เมื่อดูสัญญาเดิมแล้วว่าสามารถที่จะรีไฟแนนซ์บ้านได้ ขั้นตอนต่อมาก็คือมองหาสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านดอกเบี้ยถูกกว่าที่เดิม รวมถึงศึกษารายละเอียดโปรโมชั่นของแต่ละสถาบันให้ดี เพราะแต่ละที่จะมีเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์แตกต่างกันออกไป ถ้าอยากรีไฟแนนซ์บ้านให้ได้วงเงินสูงที่สุด ดอกเบี้ยดีที่สุด ก็ต้องลองเปรียบเทียบสินเชื่อจากหลาย ๆ แห่งนะคะ

รีไฟแนนซ์บ้าน

3.เตรียมค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์บ้าน

แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยขอกู้สินเชื่อบ้านมาแล้วก็ตาม แต่เมื่อจะรีไฟแนนซ์บ้าน ขั้นตอนต่าง ๆ ก็เปรียบเหมือนการขอสินเชื่อใหม่นั่นเอง ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องเตรียมไว้ดังนี้

 • ค่าประเมินราคาหลักประกัน ตามแต่ละธนาคารกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมในการปล่อยกู้ใหม่
 • ค่าอากรณ์แสตมป์
 • ค่าจดจำนอที่ดิน

แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ ถ้ารีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิมที่เคยขอสินเชื่อบ้านก่อนหน้า ก็อาจจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเหล่านี้ หรือเลือกธนาคารที่จัดโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์ก็อาจจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย อย่างการงดเว้นค่าธรรมเนียม โอนฟรี หรือประเมินราคาบ้านให้สูงที่สุด เป็นต้น

4.เตรียมเอกสารในการขอรีไฟแนนซ์บ้าน

เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมในการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ไม่ได้มีความแตกต่างจากการยื่นขอสินเชื่อบ้านทั่วไป ซึ่งมีดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน หรือ 12 เดือน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระอาจต้องยื่นสำเนาใบประกอบวิชาชีพ หรือสำหรับเจ้าของกิจการต้องแสดงหลักฐานกิจการ เช่น รูปภาพกิจการ เป็นต้น
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด / อช.2 ทุกหน้า
 • สัญญากู้เงิน / สัญญาจำนอง / ใบเสร็จ / Statement ย้อนหลัง 12 เดือนกับสถาบันการเงินเดิม
 • สัญญาซื้อขายฉบับกรมที่ดิน ทด.13
 • หากมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องเตรียมเอกสารข้างต้นเช่นเดียวกัน

รีไฟแนนซืบ้าน

ขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน กับ rabbit finance

ขอสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์บ้าน กับ rabbit finance มีให้คุณเลือกครบครัน กับหลากหลายสินเชื่อที่นอกจากจะช่วยแบ่งชำระที่พักอาศัยปัจจุบันหนักอึ้งจนกลายเป็นภาระ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านจะช่วยให้คุณผ่อนชำระได้เบาขึ้น แถมยังมีเงินส่วนต่างไว้ใช้จ่ายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องอีกด้วย

rabbit finance ขอนำเสนอ สินเชื่อ UOB รีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยต่ำเฉลี่ย 2 ปีแรก อยู่ที่ 2.5% เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้เดิม ลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนดอกเบี้ยลง ซึ่งผู้กู้จะได้รับเงื่อนไขการผ่อนชำระเงินกู้ที่ดีกว่าเดิม หรือระยะเวลาในการผ่อนที่ยาวขึ้น นอกจากนี้สินเชื่อ UOB รีไฟแนนซ์ ยังอนุมัติรวดเร็วทันใจเพียง 3 วันทำการ

UOB รีไฟแนนซ์ นอกจากดอกเบี้ยต่ำแล้ว จะช่วยให้ค่าผ่อนชำระต่อเดือนลดลง ยังทำให้สามารถลดหนี้และได้ดอกเบี้ยในอัตราใหม่ที่ลดลงแถมยังประหยัดได้มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเลือกผ่อนได้นานขึ้นอีกด้วย

รีไฟแนนซ์บ้าน กับ rabbit finance คลิก


avatar
by Unchalee Sabaisook
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
Related stories
loading icon