Hot ?or Not ❌ ธุรกิจรพ.ฮอต! บิ๊กอสังหา-การศึกษา รวยไม่พอสยายปีกแห่ปักหมุด

posted: 2 years ago
Hot ?or Not ❌ ธุรกิจรพ.ฮอต! บิ๊กอสังหา-การศึกษา รวยไม่พอสยายปีกแห่ปักหมุด

comments

ปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์และโรงพยาบาลเอกชน มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งการแข่งขันภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการแข่งขันภายในประเทศดูจะดุเดือดตั้งแต่ไตรมาสแรก (2560) เมื่อผู้ประกอบอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อย่างบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยรังสิต ต่างขยายไลน์การลงทุนสู่ธุรกิจโรงพยาบาล โดยทุ่มงบกว่าหลายพันล้านบาท

พฤกษา

ภายหลังจากที่บริษัทปรับโครงสร้างธุรกิจเป็น พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และในปีนี้ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ด้วยการขยายธุรกิจใหม่ ซึ่งธุรกิจแรกที่บริษัทตัดสินใจลงทุน คือ โรงพยาบาล โดยนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ใช้งบลงทุนประมาณ 4,500-4,900 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลวิมุตติ มีขนาด 250 เตียง และคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี หรือสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2563 บริหารงานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจโรงพยาบาลของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนแบบเริ่มธุรกิจใหม่ทั้งระบบ
สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในตลาดกลาง คุณภาพเดียวกับโรงพยาบาลรามาพรีเมี่ยม ภายใต้มาตรฐานโรงพยาบาลแบบ JCI (Joint commission International Accreditation) ซึ่งเป็นมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากลที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้เหตุผลที่เลือกทำธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือ Health Care มีขนาดใหญ่ โดยในแต่ละปีมีมูลค่าตลาดกว่า 600,000 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยรังสิต

บุคลากรทางการแพทย์ของไทย และความต้องการในการเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยจากผู้ป่วยชาวต่างชาติมีมากขึ้นทุกปี อีกทั้งประเทศไทยยังเป็นที่ยอมรับด้านศักยภาพทางการแพทย์ ทั้งในด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การวิจัยทางการแพทย์ และการมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถในอันดับต้นๆ ของโลก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้เล็งเห็นและก่อตั้งโรงพยาบาลอาร์เอสยูอินเตอร์เนชั่นแนล (RSU International Hospital) RIH บนพื้นที่ 11 ไร่ ในย่านธุรกิจบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แบ่งเป็น 2 เฟส เฟสแรก 6 ไร่ มีพื้นที่ทั้งหมด 66,000 ตารางเมตร และเฟสที่ 2 5 ไร่ มีพื้นที่ 56,000 ตารางเมตร โดยในเฟสแรก และในเฟสสอง เพิ่มพื้นที่อีก 5 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2020 โดยเงินลงทุนในโครงการเฟสแรกจะใช้งบที่ประมาณ 9,000 ล้านบาท และเฟสสองอีกประมาณ 4,000 -5,000 ล้านบาท
ส่วนในด้านบุคลากรทางการแพทย์ได้ให้ความสำคัญกับทีมแพทย์ชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์กับลูกค้าจากทั่วโลก โดยวางเป้าหมายรองรับลูกค้าชายไทยร้อยละ 50 ชาวต่างชาติร้อยละ 50 ทั้งกลุ่มผู้ป่วย และนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งจากตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น อาเซียน และกลุ่ม expat โดยในเฟสแรก รองรับผู้ป่วยใน 345 เตียง รวม ICU และ CCU และผู้ป่วยนอก 2,000 คนต่อวัน และในเฟสสอง เพิ่มการรองรับผู้ป่วยในอีก 240 เตียง


แม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีศักยภาพในด้านการแพทย์ แต่ละปีผู้ป่วยชาวยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียเช่น ญี่ปุ่น จีน ต่างเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากก็ตาม ทำให้ธุรกิจโรงพยาบาลเกิดการแข่งขันอย่างดุเดือด แต่สิ่งหนึ่งที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นั้นก็คือ บุคลากรทางการแพทย์ยังคงมีความขาดแคลน ดังนั้นโรงพยาบาลจึงต้องพยายามรักษามาตรฐานและการให้บริการแก่ผู้ป่วยให้เป็นที่พึงพอใจเอาไว้ให้ได้ ก็จะทำให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon