ต่างเจน ต่างวัย ออมเงินยังไงให้ตรงไลฟ์สไตล์

posted: 7 เดือนที่แล้ว
ต่างเจน ต่างวัย ออมเงินยังไงให้ตรงไลฟ์สไตล์

comments

ไม่แปลกที่คนเราจะมีความแตกต่างกันด้านความคิด ไลฟ์สไตล์ หรือแนวทางในการใช้เงิน โดยเฉพาะคนที่เกิดในเจเนอเรชันที่ต่างกัน สิ่งที่ถูกปลูกฝังมาก็จะไม่เหมือนกัน แต่เชื่อว่าเป้าหมายของคนในแต่ละเจนก็ยังมีความคล้ายคลึงกัน คือการมีชีวิตที่ดี มีความสุข และมีเงินใช้

แต่ด้วยช่วงอายุ และแนวคิดเกี่ยวกับเงินของคนในแต่ละวัย ก็จะมีความแตกต่างกันไป rabbit finance จึงนำเอาแนวทางในการออมเงินที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนในแต่ละวัยมาแบ่งปันกัน เผื่อจะเวิร์คแล้วมีเงินเก็บมากขึ้น

ออมเงิน-ตาม Gen - Baby boomer

ต่างเจน (Gen) ต่างวัย ออมเงินยังไง ให้โดนใจ ตรงไลฟ์สไตล์

Baby Boomer Generation

คนเจนเบบี้ บูมเมอร์ หรือเรียกแบบสั้น ๆ ว่า Gen B เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2489 – 2507 ปัจจุบันมีอายุประมาณ 60 ปี คนเจนนี้เติบโตในยุคที่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อบ้านเมืองเริ่มสงบและกำลังฟื้นตัวหลังจากสงคราม ทุกคนก็ต้องร่วมมือกันช่วยให้ประเทศกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง ค่านิยมของคนในยุคนี้จึงมองว่าการมีลูกหลานจำนวนเยอะ ๆ เป็นเรื่องดี เพื่อที่จะได้เพิ่มแรงงานมากขึ้น 

คนใน Gen Baby Boomer เป็นคนที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการแข่งขันเพื่อให้ได้ทำงานและได้รับรายได้ที่ดี เพื่อผลักดันตนเองไปสู่การมีชีวิตที่ดี และยังเป็นคนที่มีความอดทนสูง เคารพกฎเกณฑ์ มีความจงรักภักดีต่อองค์กร เรียกได้ว่าเป็นเจนที่ทำงานหนักกันมากจริง ๆ 

ออมเงิน-ตาม Gen

ออมเงิน ตามสไตล์คน Gen B

คนในเจนนี้จะเติบโตมาพร้อมกับการพบเห็นความยากลำบากและการดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตที่ดี จึงมักจะเป็นคนที่รู้จักการประหยัดและเก็บออมเงินเอาไว้ เพราะเคยเผชิญกับสภาวะยากลำบากกันมาแล้ว จึงมีความระมัดระวังในเรื่องการใช้เงิน และรู้จักวางแผนการเงิน

ด้วยความที่ปัจจุบันคน Gen Baby Boomer เริ่มมีอายุมาก การออมเงินที่เหมาะสมกับคนวัยนี้คือการออมเงินเพื่อเกษียณอายุ เช่น ทำประกันผู้สูงอายุ หรือประกันบำนาญ เพื่อรับความคุ้มครองและเงินดูแลในวัยเกษียณ หรืออีกช่องทางหนึ่งคือการออมผ่านกองทุนรวมเพื่อเพิ่มความมั่นคง

เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อออมเงินเอาไว้ใช้ในอนาคต


ออมเงิน-ตาม Gen X

X – Generation

คน Gen X คือกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2508 – 2522 ปัจจุบันจะอยู่ในวัยกลางคนและกำลังอยู่ในช่วงที่รุ่งเรืองของการเป็นคนวัยทำงาน คนในเจนนี้เติบโตมาในช่วงที่เศรษฐกิจพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปัญหาเรื่องเงินจึงมีน้อย และได้ใช้ชีวิตอย่างสบายเมื่อเทียบกับคนในเจนก่อนหน้า พร้อมทั้งการเข้ามาของสื่อบันเทิงอย่างวิดีโอเกม คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

คนเจน X เป็นคนที่ชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป๊ะจ๋า หรือเป็นพิธีรีตรองมากจนเกินไป มีความคิดที่เปิดกว้าง และพร้อมปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เร็ว และมีความมั่นใจในตนเอง กล้าที่จะแสดงความเห็นต่าง

ออมเงิน-ตาม Gen

ออมเงิน ตามสไตล์คน Gen X

คน Gen X เป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตอย่างอิสระ และใช้เงินเก่ง จึงมักเจอกับปัญหาการใช้เงินเกินตัวจนเกิดหนี้สินมากมาย ถึงแม้ว่าจะทำงานหาเงินได้มาก แต่ก็ใช้จ่ายมากไม่แพ้กัน เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินให้มากขึ้น

แนวทางการออมเงินที่เหมาะกับคน Gen X คือการจัดสรรเงินให้มีความสมดุลกับการใช้ชีวิต โดยแบ่งส่วนที่จะออมกับส่วนที่จะใช้ออกให้ชัดเจน แล้วนำเงินส่วนที่ต้องการออมแยกออกมาเก็บไว้อีกที่หนึ่งที่ปลอดภัย เพื่อเป็นส่วนที่เก็บออมไว้สำหรับใช้ในวัยเกษียณ แล้วแบ่งอีกส่วนมาลงทุนเพื่อต่อยอดการเงินให้งอกเงยมากขึ้น เช่น ลงทุนผ่านการซื้อหุ้น กองทุนรวมต่าง ๆ  และซื้อประกันชีวิต

ทั้งนี้ อย่าลืมพิจารณาความเสี่ยงของกองทุนแล้วหุ้นนั้น ๆ ก่อนที่จะลงทุน ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนลงทุน และไม่ควรลงเป็นจำนวนเงินที่สูงมากนักในครั้งแรก เพื่อลดความเสี่ยงที่จะขาดทุน


 

ออมเงิน-ตาม Gen Y

Y – Generation

คน Gen Y คือกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2540 เป็นกลุ่มที่เติบโตในในช่วงที่วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกสู่ดิจิทัล จึงสามารถใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว เปิดรับสื่อที่มีความเป็นสากล มีความยืดหยุ่นกับวัฒนธรรม และรักความสะดวกสบาย 

คน Gen Y เป็นคนที่ได้รับอิทธิพลจากสื่อที่หลากหลาย จึงค่อนข้างมีความคิดเป็นของตัวเอง เลือกทำในสิ่งที่ตนเองชอบ และไม่อดทนหรือฝืนใจทำในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบ รวมทั้งมองหาสมดุลของชีวิต ต้องการที่จะทำงานอย่างมีความสุข

ออมเงิน-ตาม Gen

ออมเงิน ตามสไตล์คน Gen Y

ด้วยความที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ทำให้ทุกอย่างดูเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วไปเสียหมดสำหรับคน Gen Y การใช้จ่ายก็ทำได้ง่าย จึงมีโอกาสที่คน Gen Y จะมีหนี้สูง และไม่นิยมออมเงินเท่าใดนัก เพราะมีบริการสินเชื่อที่สามารถนำเงินมาใช้ได้ตลอดโดยไม่ต้องเสียเวลาเก็บ 

ด้วยไลฟ์สไตล์ของคน Gen Y ที่เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ จึงเลือกออมเงินได้หลากหลายรูปแบบ อาจจะเป็นการแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากรายได้ออกมา เป็นส่วนของเงินออม โดยจะนำไปฝากประจำเพื่อรับดอกเบี้ย หรือลงทุนกับสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น หุ้น, กองทุนตราสารหนี้ หรือกองทุนอื่น ๆ ของธนาคาร

แต่การลงทุนกับกองทุนบางกองทุนก็ยังมีความเสี่ยงสูงสำหรับนักลงทุนมือสมัครเล่นอย่างคน Gen Y แนะนำว่าให้หาข้อมูลและสอบถามผู้มีประสบการณ์ก่อนตัดสินใจลงทุน


ออมเงิน-ตาม Gen Z

Z – Generation

คน Gen Z คือกลุ่มคนที่เกิดในช่วงหลังปี พ.ศ. 2540 เป็นเด็กยุคดิจิทัลที่เกิดมาท่ามกลางเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกแบบรอบด้าน ใช้ชีวิตแบบคนยุคดิจิทัล มีการหาข้อมูลและรู้จักการเปรียบเทียบ เพื่อเลือกสิ่งที่ได้ประโยชน์มากที่สุด

ปัจจุบัน คน Gen Z จะอยู่ในวัยเรียนหรือวัยที่เพิ่งเริ่มทำงาน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นคนกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว และมีการเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับความหลากหลาย และปรับตัวได้เก่ง


ออมเงิน-ตาม Gen

ออมเงิน ตามสไตล์คน Gen Z

คนใน Gen Z เป็นเจนที่เรียนรู้ทุกอย่างได้เร็ว จึงมีโอกาสที่จะรู้จักแนวทางการออมเงินที่หลากหลาย แต่ด้วยความที่ชั่วโมงบินน้อย แนะนำให้เริ่มต้นออมเงินด้วยวิธีที่ความเสี่ยงน้อย เพื่อป้องกันผลกระทบรุนแรง

โดยอาจจะเริ่มจากการออมเงินแบบ หยอดกระปุกเอง, เปิดบัญชีฝากประจำกับธนาคาร หรือซื้อสลากออมทรัพย์กับธนาคาร เพราะเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำ และยังช่วยฝึกนิสัยการออมเงิน และการบริหารเงินให้คล่องตัวอยู่เสมอ


วิธีการออมเงินก็มีหลากหลายรูปแบบ อยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละคนว่าออมเงินแบบไหนที่เข้ากับไลฟ์สไตล์และวิธีการใช้เงินของตนเองมากที่สุด และขอแนะนำ ประกันออมทรัพย์ เป็นอีกทางเลือกในการช่วยออมเงินสำหรับทุกวัย รับความคุ้มครองจากประกันชีวิต แถมยังมีเงินคืนเมื่อครบกำหนดอีกด้วย


avatar
by IN-Wsible
Related stories
loading icon