อยากซื้อประกันให้พ่อแม่ (ผู้สูงอายุ) เลือกแบบไหนดี?

posted: 1 ปีที่แล้ว
1,334 views
อยากซื้อประกันให้พ่อแม่ (ผู้สูงอายุ) เลือกแบบไหนดี?

comments

การทำประกัน นอกจากจะทำให้ตัวเองแล้ว หลายๆ คนก็ยังเลือกที่จะทำให้คนในครอบครัวด้วย โดยเฉพาะพ่อแม่  ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีพระคุณต่อชีวิตเรา แต่เอ… ถ้าเราจะ ซื้อประกันให้พ่อแม่ สักกรมธรรม์ เราจะเลือกซื้อประกันแบบไหนดีนะ จะเป็นประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพดี วันนี้ rabbit finance มีช้อยส์มาให้เลือกค่ะ

ทั้งนี้ เราต้องคำนึง และเลือกซื้อตามความเหมาะสมของผู้เอาประกันนะคะ !


ประกันชีวิตที่เหมาะกับ ผู้สูงอายุ

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ
ขอบคุณภาพจาก thaihealth.or.th

(1) ประกันสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จาก อลิอันซ์ อยุธยา

ประกันสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จาก อลิอันซ์ อยุธยา มีสิทธิประโยชน์ที่ผู้เอาประกันควรรู้ ดังนี้

 • อยู่ครบสัญญาประกันภัยได้รับเงินก้อน
 • รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุก 5 ปี
 • เบี้ยคงที่ตลอดสัญญาประกันภัย แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนได้
 • ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • ซื้อพร้อมกัน 2 กรมธรรม์ขึ้นไป รับส่วนลด 5%
 • ลดหย่อนภาษีได้

ประกันสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) หากอยู่ครบสัญญาประกันภัย จะได้รับเงินก้อน สูงสุด 750,000 บาท (ถ้าเป็นแผนการคุ้มครองสูงสุด) และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ปีละ 100,000 บาท ในกรณีที่ผู้สูงอายุซื้อให้ตัวเองเท่านั้น แต่ถ้าลูกซื้อให้พ่อแม่ จะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะ

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต          

 • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในปีกรมธรรม์ที่ 1-2

รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และรับเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปแล้วคืน พร้อมรับเงินเพิ่มอีก 2%

 • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยในปีกรมธรรม์ที่ 1-2

รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วคืน พร้อมรับเงินเพิ่ม 2%

 • เสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 ขึ้นไป

รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และหลังจากนั้นรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้น 10% ทุกๆ 5 ปี สูงสุดถึง 150%


ประกันสุขภาพ ที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ
ขอบคุณภาพจาก thaihealth.or.th

(2) ประกันสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) จาก อลิอันซ์ อยุธยา

ประกันสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) จาก อลิอันซ์ อยุธยา มีสิทธิประโยชน์ที่ผู้เอาประกันควรรู้ ดังนี้

 • มีหลักประกันค่ารักษาพยาบาล

คุณจะได้รับเงินชดเชยรายได้ สูงสุด 2,500 บาท/วัน และรับเงินชดเชยรายได้เพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อเข้าพักรักษาตัวใน ห้อง ไอ.ซี.ยู.

หรือรับเงินก้อนเพิ่มเติมเมื่อมีการผ่าตัด สูงสุด 25,000 บาท/ครั้ง ในกรณีการผ่าตัดที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ก็รับเงินชดเชยรายได้ไปเลย 1 วัน

 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

(1) เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1-2

หากเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ รับเบี้ยที่ชำระแล้วคืน พร้อมรับเงินเพิ่ม 5%  รวมผลประโยชน์ 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (หักผลประโยชน์ค่ารักษาที่เคลมไปแล้วทั้งหมด)

(2) เสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 ขึ้นไป

รับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และหักเงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษที่ได้เคลมไปแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)

 • มีเงินก้อนให้ตัวเอง หรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน

หากอยู่ครบสัญญา (อายุ 90 ปี) รับ 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และหักเงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษที่ได้เคลมไปแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)

 • เบี้ยประกันคงที่

เบี้ยประกันคงที่ หมายถึง เบี้ยประกัน ที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายทุกปีจะคงที่ ไม่เพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น

โดยประกันสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) จะมีอายุรับประกันตั้งแต่ 50 – 70 ปี แต่ความคุ้มครองจะมีระยะเวลาถึง 90 ปี

 • ลดหย่อนภาษีได้

ประกันสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ แต่การลดหย่อนภาษีที่จะได้รับนั้น ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นเพียงข้อมูลเบี้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น หากคุณต้องการซื้อประกัน คุณควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และ ผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย ก่อนนะคะ


avatar
by tira.Cha
∞ เป็นผู้หญิงรักแมวที่อินกับทุกเรื่อง ร้องไห้กับเพลงเศร้าทุกเพลง และยิ้มไปกับบทความที่น่ารักของทุกคน ∞
Related stories
loading icon