รีไฟแนนซ์รถ จากของคนอื่นมาเป็นชื่อเรา ทำได้ไหม?

posted: 1 ปีที่แล้ว
4,135 views
รีไฟแนนซ์รถ จากของคนอื่นมาเป็นชื่อเรา ทำได้ไหม?

comments

รีไฟแนนซ์รถ ถือเป็นเรื่องที่น่าจะคุ้นเคยกันดี โดยเฉพาะคนที่ กู้สินเชื่อรถยนต์ เพื่อซื้อรถยนต์ เพราะการรีไฟแนนซ์รถจะช่วยลดภาระเรื่องดอกเบี้ยสินเชื่อลงได้ แต่บางคนก็อยากจะช่วยรีไฟแนนซ์รถของครอบครัวแล้ว ผ่อนสินเชื่อรถยนต์ต่อด้วยตัวเอง โดยจะเปลี่ยนชื่อเป็นรถยนต์ของตนเอง แบบนี้จะสามารถทำได้ไหม แล้วทำยังไงบ้างมาดูกัน


รีไฟแนนซ์รถ สินเชื่อรถยนต์
CC : automobileglobe

รีไฟแนนซ์รถ เปลี่ยนชื่อเจ้าของเป็นชื่อเรา ทำยังไง?

หากคุณต้องการรับช่วงต่อจากการผ่อนรถยนต์ของคนในครอบครัวของคุณ โดยรับภาระผ่อนต่อเองด้วย วิธีการรีไฟแนนซ์รถ รวมถึงต้องการ เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถยนต์ มาเป็นชื่อของคุณเอง ก็สามารถทำได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ

  • ยื่นเอกสาร

ขั้นตอนแรก ให้เจ้าของเดิมแจ้งความประสงค์ว่าจะเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถแก่ธนาคารผู้ดูแลสินเชื่อรถยนต์ จากนั้นจะได้เอกสารมากรอกรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญากู้ยืมสินเชื่อรถยนต์ บัตรประจำตัวประชาชน และอื่นๆ

  • ตรวจสอบคุณสมบัติเจ้าของเดิม

เมื่อยื่นเอกสารแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะตรวจสอบว่าเจ้าของเดิมนั้นมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเปลี่ยนชื่อคู่สัญญาเป็นผู้อื่นได้หรือไม่ เช่น มียอดเงินค้างชำระไหม ทำตามข้อกำหนดของสินเชื่ออย่างเคร่งครัดเสมอหรือไม่ เมื่อตรวจสอบแล้วผ่าน ก็จะติดต่อให้ทุกฝ่ายมาดำเนินการต่อ

  • ตรวจสอบคุณสมบัติเจ้าของใหม่

บุคคลที่จะต้องมาดำเนินการเพื่อเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถได้แก่ เจ้าของเดิม เจ้าของใหม่ (คุณ) และผู้ค้ำประกัน โดยทั้ง 3 คนจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธนาคารทำการตรวจสอบคุณสมบัติเจ้าของใหม่และคนค้ำประกันว่ามีประวัติทางการเงินที่ดีไหม ติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโรไหม หากผ่านแล้วก็ดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้เลย

  • เซ็นเอกสารเปลี่ยนชื่อ

เมื่อคุณสมบัติทั้ง 3 คนผ่านการตรวจสอบจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดำเนินการติดต่อให้ทุกคนมาเซ็นเอกสารเปลี่ยนชื่อคู่สัญญากันอีกครั้ง โดยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000-4,000 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารที่ดำเนินการด้วยค่ะ


รีไฟแนนซ์รถ สินเชื่อรถยนต์

เอกสารสำหรับยื่นขอรีไฟแนนซ์รถ

ก่อนดำเนินการใด แนะนำให้จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมและอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภายในเอกสาร เพื่อช่วยให้ธนาคารไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบหลายๆ ครั้ง ซึ่งเอกสารที่คุณต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ 
2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
3. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ ฉบับล่าสุดหรือย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 เดือน
4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือประจำ หรือกระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
5. แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้งของที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน
6. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
7. เล่มทะเบียรถยนต์ตัวจริง


รีไฟแนนซ์รถ สินเชื่อรถยนต์

ทำไมต้องรีไฟแนนซ์รถ?

รีไฟแนนซ์รถ คือ การที่ผู้เช่าซื้อรถกู้สินเชื่อรถยนต์ก้อนใหม่เพื่อนำมาใช้คืนเงินกู้ก้อนเดิมที่ค้างชำระอยู่ เพราะแบกรับภาระดอกเบี้ยไม่ไหว หรือ ต้องการยืดระยะการผ่อนรถ ซึ่งสินเชื่อก้อนใหม่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าก้อนเดิม ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ลงได้ระยะหนึ่งค่ะ

  • ข้อดีของการรีไฟแนนซ์รถ

รีไฟแนนซ์รถ จะช่วยให้คุณได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าสินเชื่อก้อนเดิม มีเวลาในการผ่อนชำระเพิ่มขึ้น และได้รับส่วนต่างจากการรีไฟแนนซ์ที่สามารถนำไปใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ได้อีกด้วย

  • ข้อเสียของการรีไฟแนนซ์รถ

การรีไฟแนนซ์รถก็คือการกู้สินเชื่อใหม่มาเพื่อปิดหนี้ก้อนเดิม เพราะฉะนั้น คุณก็ยังมีหนี้ก้อนใหม่ที่ต้องผ่อนชำระต่อไปอีก ซึ่งการยืดระยะเวลาออกไปจะทำให้คุณรู้สึกว่าเมื่อไรหนี้จะหมดไปเสียที ก่อนรีไฟแนนซ์รถควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่ามันคุ้มจริงๆ หรือไม่

การรีไฟแนนซ์รถที่ต้องเปลี่ยนชื่อเจ้าของด้วย อาจเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาดำเนินการสักระยะหนึ่ง แต่ก็ไม่นานเกินรอและผลที่ได้ก็จะคุ้มค่า ทั้งนี้ ก่อนทำการรีไฟแนนซ์รถควรหาข้อมูลอย่างละเอียด และลองประเมินดูว่าคุณสามารถแบกรับ ภาระหนี้ผ่อนรถยนต์ ก้อนนี้ได้หรือไม่ด้วยนะคะ

 

ขอสินเชื่อรถยนต์ง่ายๆได้ที่ rabbitfinance.com/loan/auto-loan/thanachart-cashyourcar


avatar
by IN-Wsible
Related stories
loading icon