“บัตรประชาชนหาย” ภัยร้ายที่คุณคาดไม่ถึง

posted: 1 year ago
“บัตรประชาชนหาย” ภัยร้ายที่คุณคาดไม่ถึง

comments

ทรัพย์สินที่มีค่าส่วนใหญ่ เช่น เงิน, ทองคำ, เครื่องเพชร มักจะได้รับความใส่ใจในการเก็บรักษาเป็นอย่างดี ทั้งการเก็บรักษาในตู้นิรภัย หรือฝากให้ธนาคารเป็นผู้ดูแล เพราะหากสูญหาย หรือถูกโจรกรรม เจ้าของทรัพย์สินจะต้องสูญเงินไปเป็นจำนวนมาก ต่างกับทรัพย์สินมีค่าอย่าง “บัตรประชาชน” ที่มักถูกเจ้าของละเลย และไม่ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาทำบัตรประชาชนใหม่
ขอขอบคุณภาพจาก www.thairath.co.th

ความสำคัญของบัตรประชาชน

“บัตรประจำตัวประชาชน” หรือ “บัตรประชาชน” เป็นเอกสารราชการที่ออกให้สำหรับคนไทยเท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน เพื่อพิสูจน์และยืนยันบุคคลในการติดต่อราชการ การขอรับบริการ หรือ สวัสดิการ ในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งใช้ประกอบการทำธุรกิจ หรือทำนิติกรรมต่าง ๆ ฯลฯ

ในการทำธุรกรรมทางด้านการเงินนั้น บัตรประชาชนจะเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ เพื่อประกอบการทำธุรกรรมการเงินกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ เป็นอย่างมาก ทั้งการเปิด-ปิด บัญชีธนาคาร การถอนเงินต่างสาขา การยื่นสมัครบัตรเครดิต หรือสินเชื่ออื่น ๆ

นอกจากนี้แล้วบัตรประชาชนยังเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียนซื้อซิมการ์ดโทรศัพท์ เพื่อยืนยันตัวผู้ใช้อีกด้วย เนื่องจากบัตรประชาชนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และเป็นเอกสารเฉพาะส่วนบุคคล

ดังนั้น คุณควรเก็บรักษาบัตรประชาชนไว้เป็นอย่างดี แต่ไม่ควรเก็บไว้ที่บ้าน หรือในที่ปลอดภัยเป็นการถาวร เพราะบัตรประชาชนเป็นเอกสารที่ต้องพกติดตัวไปด้วยเสมอ เพื่อใช้ในการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนของคุณซึ่งคล้ายกับการพกหนังสือเดินทางไว้กับตัวตลอดเวลา เมื่อคุณต้อง เดินทางออกนอกประเทศ


บัตรประชาชนหาย อันตรายมากน้อยแค่ไหน ?

การทำเอกสารสำคัญอย่าง “บัตรประชาชน” หาย เป็นเรื่องที่สร้างความกังวลให้แก่เจ้าของบัตรเป็นอย่างมาก เพราะจะต้องใช้พิสูจน์ และยืนยันตนตัวบุคคล รวมถึงมีความเสี่ยงที่จะถูกสวมรอยบัตรประชาชนด้วย

และหากผู้ที่เก็บบัตรประชาชนคุณได้นำบัตรฯ ไปปลอมแปลงหรือใช้ในทางที่ผิด คุณก็จะได้รับโทษจากการกระทำนั้นแบบเต็ม ๆ

ซึ่งอาจจะทำให้คุณติดคุกแบบไม่รู้ตัวได้ ตัวอย่างกรณีความเดือดร้อนที่เจ้าของบัตรฯ ได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้ไม่ประสงค์ดี หรือมิจฉาชีพที่นำบัตรประชาชนของบุคคลอื่น ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ด้วยการสวมรอยบัตรประชาชน เช่น

เนื่องจากมีมิจฉาชีพสวมรอยเป็นผู้เสียหาย โดยนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหายไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อการค้าออนไลน์ และหลอกให้ผู้ใช้รายอื่น ๆ โอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว

เนื่องจากมีผู้สวมรอยเป็นผู้เสียหาย ด้วยการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการทำธุรกิจขายส่งมะขามหวาน และหลอกลวงผู้เสียหายอีกรายโอนเงินค่าซื้อขายจำนวนกว่า 6 แสนบาทบัตรประชาชนหาย

บัตรประชาชนหาย ต้องทำยังไง ?

หากคุณทำบัตรประชาชนหาย สิ่งที่คุณควรทำ และควรทำภายในทันที คือ การแจ้งความบัตรประชาชนหายที่สถานีตำรวจ หรือหน่วยงานที่รับแจ้ง และการทำบัตรประชาชนใหม่

  • แจ้งความบัตรประชาชนหาย

การแจ้งความทำบัตรประชาชนหายที่โรงพัก คุณควรนำสำเนาบัตรประชาชนใบที่สูญหายไปด้วย (ถ้ามี) เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของคุณ อีกทั้งสำเนาฯ จะช่วยให้การดำเนินเรื่องเป็นไปได้โดยง่าย เพราะมีข้อมูลที่ครบถ้วน ทั้งชื่อ, นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก, วันเดือนปีเกิด, วันออกบัตร และวันบัตรหมดอายุ

โดยจะต้องระบุในการแจ้งความด้วยว่า หากผู้ใดนำบัตรไปใช้ในการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกกรณี ถือว่าเจ้าของบัตรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัตรใบนี้ตั้งแต่วันที่ไปแจ้งความ

แม้ปัจจุบันจะสามารถทำบัตรประชาชนใหม่ได้โดยไม่ต้องแจ้งความแล้ว แต่การแจ้งความนี้จะช่วยคุ้มครองคุณ หากมีผู้นำบัตรประชาชนที่สูญหายไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ในช่วงที่คุณยังไม่ไปติดต่อทำบัตรประชาชนใหม่ ประชาชน

  • ทำบัตรประชาชนใหม่

ในปัจจุบัน อัตราค่าทำบัตรประชาชน ใหม่เพิ่มสูงขึ้นจาก 20 บาท เป็น 100 บาท เนื่องมาจากรัฐบาลต้องการให้ประชาชนเก็บรักษาบัตรประชาชนไว้เป็นอย่างดี เพื่อจะได้ไม่ต้องมาเสียเงินทำบัตรฯ ในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมมาก ก่อนหน้านี้ที่บัตรฯ มีราคาเพียง 20 บาท มีประชาชนไปใช้บริการทำบัตรประชาชนใหม่กว่า 6.1 ล้านคน

แต่หลังจากที่เพิ่มอัตราค่าบริการ 100 บาท แล้ว จำนวนประชาชนที่เข้าไปทำบัตรประชาชนมีน้อยมาก ลดลงมากกว่า 1.4 ล้านคน

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำบัตรประชาชนใหม่ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน), เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ ใบสุทธิ หรือ หนังสือเดินทาง และ พาเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง และยืนยันตัวคุณ หากไม่มีเอกสารข้างต้น

การดำเนินเรื่องเมื่อคุณทำบัตรประชาชนหายอาจจะทำให้คุณเสียเวลา และเสียเงินในการดำเนินการทำบัตรประชาชนใหม่เป็นอย่างมาก ดังนั้น แล้วการเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบอนุญาตขับรถ หรือบัตรประจำตัวประชาชน เป็นสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก หากคุณไม่อยากวุ่นวาย และไม่อยากเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม


avatar
by wacheese
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon