รู้หรือไม่? ใช้กรอบป้ายทะเบียนประมูลปลอม ผิดกฎหมาย

posted: 10 months ago
รู้หรือไม่? ใช้กรอบป้ายทะเบียนประมูลปลอม ผิดกฎหมาย

comments

ในปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถมากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมดวง เพิ่มความสิริมงคลให้แก่เจ้าของรถแล้ว การประมูลป้ายทะเบียนรถถือเป็นการลงทุนในอีกรูปแบบหนึ่ง

เพราะผู้ครอบครองป้ายทะเบียนประมูลสามารถทำกำไรจากการนำป้ายทะเบียนไปปล่อยต่อ ซึ่งบางครั้งสามารถทำกำไรได้เท่าตัวของราคาประมูลเดิม ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงทำให้รถยนต์บนท้องถนน ถูกประดับด้วยป้ายประมูลเลขสวยๆ เต็มไปหมด ทั้งป้ายทะเบียนรถเลขสวย กรุงเทพมหาคร และป้ายทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดต่างๆ


ป้ายประมูล
ขอขอบคุณภาพจาก www.tabienrod.com

ที่มาของการประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย

จากมาตรา 10/1 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2526 ได้บัญญัติให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนำหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมออกเปิดประมูล เป็นการทั่วไปโดยหมายเลขดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดในกระทรวง

จึงได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม เพื่อนำออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526

ดังนั้น กรมการขนส่งจึงได้จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยมขึ้นครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร จำนวน  301 หมายเลข เมื่อวันที่  13-14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ จัดให้มีการประมูลทั้งในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาคด้วย 

แล้วเงินที่ได้จากประมูลป้ายทะเบียนรถไปอยู่ที่ไหน? 

เงินที่ได้จากการประมูลป้ายทะเบียนรถสวย จะเข้าสู่ “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” หรือ กปถ. ซึ่งเงินส่วนนี้จะนำไปใช้จ่าย และสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับ ความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ประมูลป้ายทะเบียนรถ ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการลดอุบัติเหตุเหมือนกัน

ที่ผ่านมาคณะกรรมการกองทุน กปภ. ได้นำเงินจากการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยไปใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ที่มีวัตุประสงค์เพื่อการป้องกันการขับรถ และลดอุบัติเหตุบนถนน เช่น 

  • จัดซื้อเครื่องมือวัดปริมาณแอลกกอฮอล์ ด้วยการเป่าลมหายใจ
  • การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ
  • การจัดอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในกรณีที่รถบรรทุกสารเคมี หรือวัตถุอันตราย

 


 

ป้ายทะเบียนรถ
ขอขอบคุณภาพจาก www.tabienrod.com

 

ใช้กรอบป้ายประมูลของปลอม ผิดกฎหมายจริงหรือ?

ด้วยราคาของป้ายทะเบียนรถเลขสวยมีราคาเริ่มต้นสูง อีกทั้งมีผู้ต้องการป้ายประมูลเป็นจำนวนมาก หากคุณไม่ใช่คนกระเป๋าหนัก  โอกาสที่คุณจะได้ป้ายประมูลมาครอบครองก็มีน้อยมาก

จึงทำให้มีพ่อค้าแม่ค้าหัวใสได้ทำกรอบป้ายประมูลปลอม ออกมาจำหน่ายให้กับผู้ที่ไม่มีกำลังเงินในการประมูลป้ายทะเบียนรถของจริง หรือผู้ที่ต้องการให้ป้ายทะเบียนรถของตนเองมีลวดลายสวยงาม มิหนำซ้ำยังมีกลุ่มคนไปหลงซื้อกรอบป้ายปลอมอีกด้วย เพราะหลงคิดว่า

กรอบป้ายทะเบียนรถสวยของปลอม สามารถใช้ได้อย่างไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งความเป็นจริงแล้วการใช้กรอบป้ายประมูลปลอม เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เพราะถือเป็นการปลอมแปลงเอกสารราชการ และเป็นการสร้างความเสียหายแก่ราชการ

นายสนิท พรหมวงษ์ กล่าวอีกว่า  “อย่าหลงเชื่อการโฆษณาเชิญชวน”

กรมการขนส่งทางบก ตรวจสอบ ผ่านสื่อออนไลน์ และพบการโฆษณาและขายกรอบป้ายทะเบียนกราฟฟิก ที่เลียนแบบแผ่นป้ายทะเบียนรถประมูล เมื่อนำไปใช้ครอบแผนป้ายทะเบียนรถ จะทำให้มองเห็นเป็นป้ายทะเบียนกราฟฟิก ที่กรมการขนส่งทางบกออกให้

ที่ผ่านมา หมายเลขทะเบียนรถสวย มีการประมูลกับกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับป้ายทะเบียนรถทั่วไปได้ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปราบการกระทำความผิด กรมฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้พลิต และผู้จำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทุกกรณี

โดยรวบรวมเบาะแสจากประชาชนที่ร้องเรียนผ่านทุกช่องทาง เพื่อแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายอาญาอย่างเด็ดขาดกับผู้ผลิตและผู้จำหน่าย 


 

ป้ายทะเบียนรถยนต์
ขอขอบคุณภาพจาก www.thairath.co.th

ใช้กรอบป้ายประมูลปลอม เสี่ยงติดคุกจริงหรือ?

การใช้กรอบป้ายทะเบียนกราฟฟิกเลียนแบบแผ่นป้ายทะเบียนรถประมูล มีความผิดตาม พ.ร.บรถยนต์ พ.ศ. 2552 มาตรา 11 ฐานแสดงแผ่นป้ายไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นป้ายทะเบียนประมูล ต้องระวางโทษตามมาตรา 60 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ส่วนกรณีทำป้ายใหม่ทั้งแผ่น เลียนแบบแผ่นป้ายทะเบียนกราฟฟิก แต่เป็นหมายเลขทะเบียนเดิม มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ฐานติดป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ไม่ใช่ป้าย ซึ่งนายทะเบียนออกให้ ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท เช่นเดียวกัน

 


 

หากตรวจสอบพบว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอม หมายเลขทะเบียนไม่ตรงกับป้ายวงกลม ไม่ตรงกับสำเนารถ และรายละเอียดของตัวรถ ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารราชการปลอมต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่  6 เดือน ถึง  5 ปี และปรับตั้งแต่  1,000-10,000 บาท และอาจถูกยึดรถ เพื่อส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานหาที่มาของตัวรถ

เนื่องจากอาจเป็นรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมมา หรือนำรถไปก่ออาชญากรรม หากคุณมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน โทร. 1584


avatar
by wacheese

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon