ติดด่านตรวจคนเข้าเมืองประกันภัยการเดินทางช่วยอะไรเราได้บ้าง?

posted: 3 ปีที่แล้ว
1,387 views
ติดด่านตรวจคนเข้าเมืองประกันภัยการเดินทางช่วยอะไรเราได้บ้าง?

comments

ตอนนี้สิ่งที่กำลังเป็นเป็นกระแสในสังคมโลกโซเชียลของบ้านเรามาสักพักใหญ่ๆ คงหนีไม่พ้น การที่คนไทยไปติด ตม. หรือที่เรียกกันว่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ของที่ ประเทศเกาหลีใต้  กันเยอะมากมาย


เนื่องมาจากการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มมากขึ้นเพราะทางเกาหลีจึงได้มีมาตราการป้องกันไม่ให้คนภายนอกเข้าไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีคนจากประเทศไทยเยอะพอสมควรที่ถูกจับได้ว่า มีการเดินทางเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย สิ่งนี้เลยเป็นเหตุที่ทำให้ทางเกาหลีใต้มีการตรวจกันอย่างหนัก และเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยที่ไปเที่ยวเกาหลีบางคนก็โดนส่งกลับด้วยเช่นกัน


จึงเป็นที่มาของคำถามว่า “ถ้าเราไปเที่ยวแล้วได้ทำประกันภัยการเดินทางไว้ ทางบริษัทประกันจะช่วยอะไรเราได้บ้างรึเปล่า?” นั่นเอง ประกันภัยการเดินทางในต่างประเทศ
( Comprehensive Travel Accident Insurance : CTA )

สำหรับประกันภัยการเดินทางในต่างประเทศ  เป็นประกันภัยสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปยังต่างประเทศ แล้วต้องการที่จะทำประกันป้องกันไว้เพื่อความอุ่นใจในระหว่างการท่องเที่ยว  โดยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจะได้ประโยชน์เหมือนกับประกันภัยเดินทางแบบปรกติทุกประการ ได้แก่

 • การชดเชยในด้านชีวิตและร่างกาย ได้แก่ เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ สูญเสียอวัยวะจากการเดินทาง
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น

ผู้ป่วยนอก (OPD) เช่น เกิดอุบัติเหตุเล็กๆอย่าง มีดบาดมือ ขาแพลง แขนหัก เป็นต้น
ผู้ป่วยใน (IPD) เช่น เกิดอุบัติเหตุสาหัสจนต้องนอนที่โรงพยาบาล

 • ค่ารักษาพยาบาลรวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ชดเชยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางหาย
 • การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • การล่าช้าของเที่ยวบิน
 • การบอกยกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง
 • การที่เครื่องบินถูกจี้

เมื่อโดนปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

ซึ่งในกรณีของการที่เราเดินทางไปยังประเทศๆหนึ่งแล้วโดยปฏิเสธการเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆ ถูกส่งตัวกลับประเทศไทย และจะ ขอยกเลิกการเดินทาง ขอบอกเลยว่า ในกรณีนี้ไม่สามารถที่จะทำได้ เนื่องจากในกรมธรรม์การเดินทางได้ระบุไว้ว่า

เมื่อคุณได้ตัดสินใจซื้อประกันภัยการเดินทางไปยังต่างประเทศไว้แล้ว ก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ซึ่งจากเหตุการณ์นั้นทำให้คุณต้องเดินทางกลับเร็วกว่าที่กำหนดไว้ เช่น เรื่องด่วนเกี่ยวกับพ่อแม่  

หรือแม้แต่การที่เราไม่สามารถไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ได้เพราะปัจจัยทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุเข้า แผ่นดินไหว เป็นต้น ทำให้คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไปอย่างฟรีๆ

หรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใหม่จากการเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีนี้ทางกรมธรรม์จะเข้ามาช่วยค่าใช้จ่ายเหล่านี้แก่คุณ ไม่ว่าจะเป็น ค่ามัดจำโรงแรม ค่าปรับจากการเลื่อนเที่ยวบินหรือค่าออกตั๋วเครื่องบินใหม่ เป็นต้น


ขอยกเลิกการเดินทางได้ก็ต่อเมื่อ

จากข้อความด้านบนจะสรุปได้ว่า เราจะสามารถขอยกเลิกการเดินทางได้ก็ต่อเมื่อ

 1. สาเหตุเกี่ยวกับพ่อแม่หรือญาติพี่น้องที่เราสนิท
 2. สาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุเข้า แผ่นดินไหว
 3. สาเหตุมาจากการจราจล

“ซึ่งการที่เราโดนปฏิเสธและถูกส่งตัวกลับนั้นทางประกันภัยการเดินทางจะไม่คุ้มครองนั่นเอง แต่ถ้าหากเป็นเรื่องของการยื่นขอวีซ่าจะแตกต่างออกไป “ 

การที่เราจะไปยังประเทศที่ต้องมีการยื่นเรื่องขอทำวีซ่า คือ ประเทศในกลุ่มเช็งเก้นทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, สาธารณรัฐเช็ค, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์

จะมีการเรียกขอดูว่า เรามีการทำประกันภัยการเดินทางด้วยหรือไม่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในตอนยื่นขอ แต่ถ้าหากว่าเรายื่นขอไปแล้วผลออกมาปรากฏว่า วีซ่าไม่ผ่าน และเราตัดสินใจที่จะขอยกเลิกการเดินทางกับบริษัทประกันภัย เราสามารถทำได้ ดังนี้  โดย ยกเลิกกรมธรรม์ก่อนวันเริ่มคุ้มครองอย่างน้อย 1 วัน และต้องมีเอกสารในการขอยกเลิกเอกสารในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันการเดินทาง

 

 • แบบฟอร์มขอยกเลิกกรมธรรม์
 • สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลายเซ็นและระบุเหตุผลในการขอยกเลิก
 • จดหมายปฎิเสธการออกวีซ่า หรือตราประทับปฏิเสธการออกวีซ่าบนหนังสือเดินทาง
 • สําเนาหน้าสมุดเงินฝาก (กรณีต้องการให้ คืนเบี้ยโดยการโอนเงิน)
 • กรณียกเลิกกรมธรรม์ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ออกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะต้องชําระค่าอากร
 • กรณียกเลิกกรมธรรม์เกินกว่า 60 วัน นับจากวันที่ออกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะต้องชําระค่าภาษี และอากร

ทีนี้คงไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการที่เราทำประกันภัยเดินทางไว้แล้วถ้าถูกส่งกลับเราจะยื่นขอยกเลิกการเดินทางกับทางบริษัทประกันภัยได้หรือไม่แล้ว

คำตอบคือ ไม่ได้ แต่ถ้ายื่นขอวีซ่าแล้ววีซ่าไม่ผ่านนั้นเราสามารถยื่นเรื่องขอยกเลิกการเดินทางได้นั่นเอง

อย่าสับสนกันนะคะ เพราะบางคนอาจจะคิดว่า วีซ่าทำได้แล้วทำไมโดนส่งตัวกลับถึงทำไม่ได้ วันนี้เราก็ได้ตอบคำถามไปหมดแล้ว


สุดท้ายไม่ว่าเราจะไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหน สิ่งที่เราน่าจะทำก็คือ เตรียมความพร้อม ในกรณีที่เราถูกด่านตรวจคนเข้าเมืองเรียกสอบถาม ซึ่งเราควรจะเตรียมเอกสารต่างๆให้ครบ ไม่ว่าจะเป็น

 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 • เอกสารยืนยันที่พัก
 • แพลนเที่ยวต่างๆ
 • ประกันภัยการเดินทาง
 • จำนวนเงินที่เรานำไป
 • เอกสารรับรองการทำงาน หรือ เอกสารยืนยันการเป็นนักเรียน/นักศึกษา

เพียงเท่านี้ทุกอย่างก็น่าจะเรียบร้อยและยืนยันได้แล้วว่า เรามาเที่ยวจริงๆนะ ไม่ได้จะมาโดดร่มทำงานแต่อย่างใด นอกจากนี้ก็คือ ยิ้มและทำตัวให้เป็นธรรมชาติเข้าไว้นะคะ รับรองว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยได้เที่ยวตามแผนที่วางไว้แน่นอน


สนใจทำประกันการเดินทาง คลิ้กเลย


avatar
by doubleP
Related stories
loading icon