ผู้พิการ สามารถทำประกันภัย รูปแบบไหนได้บ้าง

posted: 1 ปีที่แล้ว
1,608 views
ผู้พิการ สามารถทำประกันภัย รูปแบบไหนได้บ้าง

comments

ปัจจุบันประเทศไทยของเรา มีจำนวนผู้พิการ มากถึง 1,808,524 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.63 ของประชากรทั้งหมดและมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ถ้าเป็นในอดีตกลุ่มผู้พิการส่วนใหญ่จะไม่สามารถทำการซื้อประกันต่างๆ ได้ เนื่องจากผู้พิการ เข้าข่ายอยู่ในกลุ่มที่บริษัทประกันคิดว่า “มีความเสี่ยงด้านสุขภาพสูง” และกรมธรรม์ของหลายบริษัทได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า

“ผู้เอาประกันจะต้องมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ”

แต่ถึงแม้พวกเขาจะพิการ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ความเสี่ยงต่างๆ ในชีวิตของพวกเขาจะน้อยกว่าคนปกติเลย สังคมไทยรวมถึงธุรกิจประกันภัยจึงได้เริ่มมีการปรับตัวเพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิในเรื่องของประกันภัยได้เทียบเท่ากับคนปกติทั่วไปมากขึ้น ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าในปัจจุบัน ผู้พิการสามารถเลือกทำประกันอะไรได้บ้าง

 


ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันชีวิตไทย ได้ทำการออกแบบ “กรมธรรม์อุบัติเหตุ เพื่อคนพิการ สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)” สำหรับคนพิการโดยเฉพาะ

เพื่อให้ผู้พิการเข้าถึงระบบประกันภัยได้มากขึ้นและสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในชีวิตได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการในอนาคต และที่สำคัญมี เบี้ยประกัน เริ่มต้นเพียง 300 บาทต่อปี เท่านั้น

ความคุ้มครองของประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ

สำหรับความคุ้มครองของประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการนั้น จะครอบคลุมความเสี่ยงและจ่ายเงินชดเชยในกรณีของ

 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

  ไม่รวมการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวน 100,000 บาท

 • กรณีเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม

  ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวน 50,000 บาท

 • ผลประโยชน์ค่าใช้จ่าย

ในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรกนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำนวน 5,000 บาท

 • ผลประโยชน์ชดเชย

เงินปลอบขวัญ เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นคนไข้ใน ในโรงพยาบาล เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 วัน) ตลอดระยะเวลาประกันภัย จำนวน 5,000 บาท

 • ผลประโยชน์การชดเชยรายได้

ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 200 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน


ประกันภัยผู้พิการ1(cc) i.ytimg.com

ใครสามารถทำประกันนี้ได้บ้าง

สำหรับในเบื้องต้นนั้น ประกันภัยอุบัติเหตุ เพื่อคนพิการสามารถรองรับความพิการได้ 3 กลุ่ม คือ 

 • กลุ่มคนพิการทางการมองเห็น
 • กลุ่มคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
 • กลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย

โดยกลุ่มผู้พิการเหล่านี้เป็นกลุ่มที่สามารถพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตประจำวันให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ดังนั้นจึงควรที่จะได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกให้พวกเขาได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองเทียบเท่ากับคนปกติ

เงื่อนไขของประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ

สำหรับผู้พิการที่ประสงค์จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์ และสามารถซื้อได้คนละไม่เกิน 2 กรมธรรม์

โดยการซื้อประกัน คุณสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้พิการไปซื้อได้กับ บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 30 บริษัท หรือจะเข้าไปซื้อที่เคาร์เตอร์เซอร์วิสใน 7-11 หรือเทสโก้โลตัสก็ได้


ประกันภัยผู้พิการ2

ประกันสังคมและบัตรทอง

1. ประกันสังคม

สำหรับผู้พิการที่เข้าทำงานในหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ สามารถเลือกใช้สิทธิ์การรักษาของประกันสังคมได้แล้ว โดยสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ได้ อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหมือนกับบุคคลปกติครบทุกประการ ไม่ว่าจะเป็น

 • เงินค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีพักรักษาตัวตาคำสั่งแพทย์ของผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน
 • กรณีคลอดบุตร
 • กรณีทุพพลภาพ
 • กรณีเสียชีวิต
 • สงเคราะห์บุตร
 • ว่างงาน
 • ชราภาพ

โดยผู้พิการที่ต้องการจะแจ้งความประสงค์เลือกใช้ สิทธิ์ประกันสังคม สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานประกันสังคม จังหวัด เขตพื้นที่ และสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ

นอกจากนั้น ผู้พิการยังสามารถเลือกได้อีกด้วยว่า อยากจะใช้สิทธิการรักษาของประกันสังคม หรือ ประกันสุขภาพ (บัตรทอง) อย่างใดอย่างหนึ่งได้ และหากสิ่งที่เลือกไม่ตอบรับกับความต้องการ ก็สามารถเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง


ประกันสุขภาพคนพิการ

2. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง

ในกรณีที่ผู้พิการเลือกรับการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง ผู้พิการจะสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ และมีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ เช่น

 • การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษด้วยวิธีอื่น ๆ
 • การบริการอุปกรณ์เทียมอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องช่วยความพิการ
 • กายภาพบำบัด
 • การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการบริการส่งเสริมพัฒนาการ
 • การฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นแก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ

หากผู้พิการเลือกรับการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะจัดหน่วยบริการทดแทนโดยอัตโนมัติ

แต่หากผู้ประกันตนที่เป็นคนพิการต้องการเปลี่ยนหน่วยบริการที่จัดให้ สามารถติดต่อขอเปลี่ยนหน่วยบริการได้ที่หน่วยบริการของ สปส. ทุกแห่ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1330


ประกันภัยผู้พิการ3

แล้วประกันแบบอื่นๆละ สามารถทำได้หรือไม่?

สำหรับผู้พิการที่มีความสนใจอยากทำ ประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพเพิ่มเติม ต้องบอกก่อนว่า ในปัจจุบันยังไม่มีกรมธรรม์ที่ออกแบบมาเพื่อผู้พิการโดยเฉพาะ

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้พิการจะไม่สามารถทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพได้เลย

เพราะ บริษัทประกันบางแห่งมี กรมธรรม์ประกันภัย ที่ไม่ได้ระบุเงื่อนไขด้านความพิการเอาไว้ ทำให้ผู้พิการก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปซื้อและทำสัญญาประกันได้ แต่จะได้รับประกันหรือไม่ ก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบริษัทอีกที 

แน่นอนว่า เงื่อนไขในการรับประกันจะต้องมีมากกว่าคนปกติและเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายก็อาจจะมีราคาสูงกว่าปกติก็เป็นได้ เพราะฉะนั้น ผู้พิการที่ต้องการจะซื้อประกันเหล่านี้ ควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาบริษัทประกันให้ดีเสียก่อนที่จะตัดสินใจทำ เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆนั่นเอง

ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่ผู้พิการสามารถเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆได้มากขึ้น แต่ปัญหาความเลื่อมล้ำในสังคมไทยก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงและแก้ไขกันต่อไปเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม

สำหรับธุรกิจประกันภัยนั้น เราก็หวังว่าในอนาคตจะมีการขยายความคุ้มครองไปยังกลุ่มผู้พิการอื่นๆมากขึ้น และบริษัทประกันภัยเองก็คงจะเริ่มปรับตัวและสร้างกรมธรรม์ประกันแบบต่างๆเพื่อมารองรับความต้องการของผู้พิการได้มากขึ้นด้วย

 


avatar
by V.yada
หมูน้อย ผู้อยากเข้าใจโลกกว้างให้มากขึ้น
Related stories
loading icon